Anda di halaman 1dari 4

BKJ/BOR/PPK - 33

REKOD PERJUMPAAN & PEMANTAUAN MENTI OLEH K/J, P/J, KPJH/KPJD & KPJN
Negeri / Institut:
Hospital / Daerah:
Disiplin:
Wad / Klinik:
Kumpulan :

Bil

Nama Menti

Ketua Jururawat
Seminggu sekali
M1

M2

M3

PJ/ PJ Kawasan
2 seminggu sekali
M4

M1

M2

M3

KPJH/KPJD
sebulan sekali
M4

M1

M2

BKJ/BOR/PPK - 33

/KPJD
sebulan sekali
M3

KPJN 3
Bulan sekali
M4

BKJ/BOR/PPK - 33
REKOD PERJUMPAAN & PEMANTAUAN MENTI OLEH K/J, P/J, KPJH/KPJD & KPJN
Negeri / Institut:
Hospital / Daerah:
Disiplin:
Wad / Klinik:
Kumpulan :

Bil

Ketua Jururawat
Seminggu sekali

Mentor

Nama Menti
M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

PJ/ PJ Kawasan
2 seminggu sekali
M4

M1

M2

BKJ/BOR/PPK - 33

KPJH/KPJD

wasan
2 seminggu sekali
M3

sebulan
sekali
M4