Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD

GRED JAWATAN

NO.K.P.
JANTINA

TEMPAT BERTUGAS

JAWATAN
BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2

PENILAIAN AKHIR

PYD

MELEBIHI
SASARAN

PENILAIAN AKHIR

CATATAN