Anda di halaman 1dari 1

Pengenalan

Internet of Things (IoT) adalah satu konsep yang dimana benda-benda di sekitar kita dapat
berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Idea awal Internet
of Thing ini diperkenalkan oleh Kevin Ashton, pencipta Auto-ID pada tahun 1999 semasa
pembentanganya. Istilah tersebut diterbitkan di RFID Journal dan dalam rencana tersebut beliau
mengambarkan sebuah system di mana pelbagai penderia bersambung Internet untuk pelbagai
aplikasi dunia nyata. Mesin juruwang automatic(ATM) merupakan peranti paling awal
berhubung sesame sendiri melalui rangkainan Internet.Pada masa ini kebanyakkan perusahaan
besar mula mendalami Internet of Thing.

Rujukan:
https://dzone.com/storage/assets/2605430-dzone-internetofthings-2016.pdf