Anda di halaman 1dari 3

KURSUS MODUL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) UNTUK

MATA PELAJARAN TAHUN 1 DI BAWAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


RENDAH ( KSSR ) SEMAKAN

Taklimat Kursus Encik Jamil


1. TMK disisipkan dalam 8 M/P
2. Sebaran terakhir
3. Sampaikan makumat ke sekolah pengisian data PST 6 pastikan 4 perkara di
sampaikan kepada penjaga:
a. Slip upsr
b. Pentaksiran Sekolah Tahun 6
c. Pajsk
d. psikometrik
4. pastikan seminggu sebelum cuti dah selesai

Taklimat JU Puan Hasni Sk Bagan Terap


1. Jadual
2. Berasingan dari sains mulai 2017 tetapi di masukan kepada matapelajaran
BI,BM,Sains,DSV,Pi,PM,PJKdanPk
3. Subjek tamabahan TMK ( gabungan semua m/p)
4. 2020 TMK tahun 4-6
5. Dalam TMK kemahiran Komputasional algoritma dan pengaturcaraansepatutnya TMK ada pada semua mata pelajaran ( PPPM 6 21 )
Modul terbahagi kepada 2
1.Modul Kemahiran Asas
2. Modul Aplikasi perlu diajar
Penilaian haya ikut apa yang telah ditentukan.
Panitia- PCG semua panitia terlibat( m/p )
Penggunaan makmal penjadualan
Kewangan sekolah
Buku Panduan disediakan ikut sahaja buku panduan

Buat LADAP sebelum cuti sekolah untuk di maklumkan kepada semua guru di
sekolah..

Ju- Intan Azilah


Kemahiran Pemikran Komputanisonal ( Computational Thinking )
Kenapa perlu ?
1. Komunikasi maklumat , hiburan , pemikiran
2. Maklumat globalisasi
Bidang
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertahanan
Pengangkutan
Hiburan
Pendidikan
Sukan
Perubatan

20 tahun dari sekarang .. kerjaya


KONSEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logic
Algoritma
Leraian
Pengecaman Corak
Peniskalaan
Penilaian

JU Hasni
Pengenalan Kepada Kemahiran Di dalam Modul TMK KSSR
BI - 2 , Sc - 3. M3- 3 , Kesenian ( seni dan Muzik )- 3, BM -2, Pi- 1 , P.Moral- 2 , PJK- 3..
jgn kurang dari kemahiran yang ditetapkan lebih lagi bagus
2017 bermula tmk pada 8 m/p bagi tahun lain masih lama ( DST tahun 2 dan tahun
3 masih bejalan seperti biasa ) ( TMK tahun 4 , 5 dan 6 juga masih berjalan seperti
biasa )
2018 TMK pada 8 M/P untuk tahun 1 dan 2 , Tahun 3 masih DST , TMK 4,5,6
Akan berteruskan sehingga semua TMK pada 8 m/p akan dilaksanakan bergantung
pada modul yang akan diberikan.
Kena ikut modul yang diberijadual juga berdasarkan modul
Cadangan pengenalan Komputer dan Penggunaan - semasa Program Transisi agar
murid tahun 1 akan dapat menggunakan modul TMK yang di sediakan dalam setiap
M/P..