Anda di halaman 1dari 4

CONTOH BORANG SENARAI SEMAK MESIN 1

CONTOH BORANG SENRAI SEMAK 2

CONTOH BORANG SENARAI SEMAK 3

Senarai Semak Mesin CNC


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Senarai Semak
Adakah mesin CNC ini berfungsi?
Adakah paras minyak di mesin
mencukupi?
Periksa motor kipas dan penyejuk
Periksa butang-butang yang
terdapat di mesin
Periksa kipas,tangki dan kawalan
dalaman
Periksa tangki di dalam mesin
Periksa pergerakan mesin
Periksa plotter yang berada pada
mesin
Pastikan suis semua berada dalam
keadaan baik
Periksa penyambungan yang
berada pada mesin samada dalam
keadaan baik atau tidak

Ya

Tidak