Anda di halaman 1dari 13

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan TIngkatan 3


Nama: _________________________________

Tingkatan: _______

Kertas ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan.


1.

Mengapakah seseorang itu perlu mempunyai cita-cita?


A
B
C
D

2.

Seseorang individu boleh mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang ingin


diceburinya melalui
A
B
C
D

3.

Fizik
Kimia
Biologi
Sejarah

Yang manakah antara penyataan berikut bukan langkah-langkah untuk memilih


kerjaya?
A
B
C
D

5.

keluarga
televisyen
rakan-rakan
agensi pekerjaan

Zana menyimpan cita-cita untuk menjadi pakar perubatan. Oleh itu, dia perlu
cemerlang dalam subjek-subjek yang berikut, kecuali
A
B
C
D

4.

Supaya dapat hidup dengan senang


Supaya dapat mengatasi kebolehan orang lain
Supaya akan memperoleh kejayaan dalam hidup
Supaya mendapat sanjungan daripada orang lain

Mengambil kira persekitaran tempat kerja


Mempunyai kelayakan akademik yang diperlukan
Mengetahui serba-sedikit tentang kerjaya yang dipilih
Mengadakan perbincangan dengan kaunselor tentang kerjaya

Mengapakah personaliti penting kepada individu semasa membuat keputusan


memilih kerjaya?
A
B
C
D

Kerana personaliti akan dapat melahirkan kepuasan bekerja


Kerana berjaya atau tidak kerjaya bergantung kepada personaliti
Kerana setiap kerjaya yang ditawarkan memerlukan personaliti yang berbeza
Kerana personaliti dapat mempengaruhi majikan dalam setiap keputusan yang
dibuat

6.

Adam ingin mencuba mendapatkan peluang kerjaya di luar negara. Bagaimanakah


cara Adam dapat mengetahui peluang kerjaya tersebut?
A
B
C
D

7.

Antara berikut merupakan kerjaya yang tergolong dalam bidang profesional, kecuali
A
B
C
D

8.

pensyarah
komposer
peguam bela
doktor perubatan

Apakah kebaikan kepada individu yang memilih kerjaya yang sesuai dengan
dirinya?
A
B
C
D

9.

Melancong ke tempat tersebut


Melayari laman web di Internet
Mendapatkan maklumat di lapangan terbang
Mendapatkan maklumat melalui akhbar berbahasa Inggeris

Mendapat gaji yang lumayan


Memperoleh kepuasan ketika melakukan kerja
Mengelakkan individu tersebut mendapat kerja orang lain
Memudahkan individu tersebut mendapat kenaikan pangkat

Pemilihan kerjaya yang tidak sesuai dengan kebolehan individu akan menyebabkan
A
B
C
D

individu itu akan mendapat gaji yang sedikit


individu itu tidak disukai oleh majikannya
individu itu akan dipandang serong oleh rakan sekerja
individu itu akan mengalami tekanan ketika melakukan kerja

10. Seseorang yang hendak memilih kerjaya yang sesuai mestilah berlandaskan
I
II
III
IV

persekitaran tempat kerja


minat dan kebolehan
kelayakan akademik
gaji yang ditawarkan

A
B
C
D

I dan II
II dan III
II dan IV
III dan IV

11. Berikut ialah pekerjaan yang mementingkan kelayakan ikhtisas, kecuali


A buruh

B pelakon
C peguam
D peniaga

12. Kelayakan ikhtisas merujuk


A
B
C
D

kemahiran dan kebolehan


kecekapan dalam pengiraan
kebolehan dalam kokurikulum
kecemerlangan dalam akademik

13. Datuk A bermula sebagai penjual burger sebelum menjadi usahawan berjaya. Apakah
nilai yang sesuai diamalkan oleh Datuk A sehingga berjaya dalam kerjaya beliau?
A
B
C
D

Baik hati
Sopan santun
Mementingkan diri
Tidak mudah putus asa

14. Antara berikut merupakan kemahiran yang diperlukan oleh seseorang yang bercitacita menjadi juruterbang, kecuali
A
B
C
D

mempunyai minat yang mendalam


mempunyai rekod kesihatan yang baik
mengikuti latihan penerbangan di luar negara
menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik

15. Apakah ciri-ciri yang diperlukan oleh seseorang yang bercita-cita menjadi
kaunselor?
A
B
C
D

kreatif
Peramah
Kemahiran
personaliti menarik

16. Apakah kesan penebangan hutan terhadap alam sekitar?


A
B
C
D

Udara akan menjadi kotor


Kepupusan flora dan fauna
Cuaca akan menjadi tidak menentu
Manusia tidak dapat bernafas dengan selesa

17. Bagaimanakah mengekalkan keseimbangan alam sekitar?


A
B
C
D

Menanam sampah sarap


Tidak melakukan pembangunan
Memastikan air sungai sentiasa bersih
Memastikan pokok-pokok ditanam semula selepas penebangan

18. Apakah tujuan Penilaian Kesan kepada Alam Sekitar (EIA) diwujudkan?
A
B
C
D

Mengadakan kempen kitar semula


Mengenal pasti tempat yang tercemar
Untuk menangani masalah alam sekitar
Memastikan projek pembangunan berjalan lancar

19. Apakah peranan utama Sahabat Alam Malaysia (SAM)?


A
B
C
D

Memastikan alam sekitar terjaga


Mengadakan kempen alam sekitar
Memastikan hutan dijaga dengan baik
Menangkap pihak yang mencemarkan alam sekitar

20. Mengapakah kita perlu menjaga alam sekitar?


A
B
C
D

Supaya kita dapat hidup senang


Supaya kita tidak dianggap pengotor
Supaya kesejahteraan masyarakat terjaga
Supaya kita dapat menambahkan pendapatan

21. Kempen kitar semula diadakan bertujuan


A
B
C
D

menunjukkan masyarakat yang kreatif


melahirkan masyarakat yang pemurah
mengurangkan kuantiti sampah yang dibuang
memupuk masyarakat yang pentingkan kesihatan

22. Antara berikut merupakan barang-barang yang boleh dikitar semula, kecuali
A
B
C
D

cermin
botol kaca
barang plastik
kertas surat khabar

23. Penyataan yang manakah menunjukkan perbuatan menghargai alam sekitar?


A
B
C
D

Puan Choi membuang sampah di belakang rumah


Johnny membuang sampah sarap ke dalam sungai
Pak Cik Jamal membakar sampah sarap di halaman rumah
Keluarga Encik Chan menghantar barang-barang yang tidak digunakan ke pusat
kitar semula

24. Bagaimanakah pihak sekolah memainkan peranan memupuk murid-murid mencintai


alam sekitar?

A
B
C
D

Membina taman sains di sekolah


Selalu membawa murid-murid berkelah
Memaksa murid-murid membersihkan kelas
Menyuruh murid-murid mengumpul bahan kitar semula

25. Penilaian Kesan kepada Alam Sekitar


(EIA)
Sahabat Alam Malaysia (SAM)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Mengapakah organisasi di atas diwujudkan?
A
B
C
D

Memulihara kawasan yang tercemar


Mengenal pasti kawasan yang tercemar
Menangkap individu yang melakukan pencemaran
Untuk memastikan alam sekitar sentiasa terpelihara

26. Apakah kesan jika sumber alam dapat diuruskan dengan baik?
A
B
C
D

Dapat mengelakkan bencana alam


Dapat mengekalkan keseimbangan alam
Dapat menguntungkan pihak yang terlibat
Dapat menyumbang kepada ekonomi negara

27. Antara berikut, yang manakah bukan tujuan hutan simpan diwartakan?
A
B
C
D

Menjaga petempatan orang asli


Mengelakkan kepupusan haiwan
Mencegah berlakunya bencana alam
Mengekalkan keindahan tumbuhan hutan

28. Kemusnahan hutan berlaku kerana aktiviti


I
II
III
IV

pembinaan lebuh raya


penerokaan tanah untuk pertanian dan petempatan
penanaman semula hutan
kegiatan beriadah

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan IV
I, II, dan III

29. Bilakah Hari Bumi disambut oleh masyarakat seluruh dunia?


A Mac

B April
C Oktober
D Disember
30. Antara badan berikut, yang manakah bertanggungjawab memulihara alam sekitar?
A
B
C
D

PERHILITAN
Jabatan Kerja Raya
Jabatan Alam Sekitar
Jabatan Parit dan Saliran

31. Apakah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak?


A
B
C
D

Mengawal pergerakan anak-anak


Menyediakan wang yang banyak untuk anak-anak
Memberi pendidikan yang cukup kepada anak-anak
Memastikan anak-anak tidak mempunyai kawan di luar rumah

32. Apakah tanggungjawab setiap anggota keluarga?


A
B
C
D

Memberi wang kepada ahli keluarga


Sentiasa memberi hadiah yang mahal
Saling menyayangi antara satu dengan yang lain
Membiarkan ahli keluarga menentukan masa depan masing-masing

33. Antara berikut ialah tugas dan tanggungjawab ibu bapa, kecuali
A
B
C
D

menentukan masa depan anak-anak


menjadi teladan yang baik kepada anak-anak
membentuk sahsiah yang baik kepada anak-anak
menyediakan tempat perlindungan kepada ahli keluarga

34. Bagaimanakah ibu bapa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak?


A
B
C
D

Menjaga keselamatan mereka


Memaksa anak-anak berdikari
Menurut segala kehendak anak-anak
Tidak campur tangan hal peribadi anak-anak

35. Yang manakah bukan keperluan asas yang diperlukan oleh anak-anak?
A
B
C
D

Pakaian
Makanan
Kenderaan
Tempat tinggal

36. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan?


A
B
C
D

Harta yang banyak


Kurang didikan agama
Ahli keluarga yang terlalu ramai
Tidak mempunyai ilmu pengetahuan

37. Mengapakah aspek keselamatan perlu diutamakan dalam sebuah keluarga?


A
B
C
D

Untuk memastikan ahli keluarga sentiasa gembira


Untuk memastikan ahli keluarga tidak berasa tersisih
Untuk membuktikan kasih sayang kepada ahli keluarga
Untuk mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan ahli keluarga

38. Antara berikut ialah tips keselamatan yang perlu diamalkan di rumah, kecuali
A
B
C
D

membela haiwan peliharaan


menyimpan ubat-ubatan di tempat yang selamat
menyimpan benda tajam di tempat yang selamat
tidak menjemput orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah

39. Bagaimanakah seseorang itu dapat menjaga keselamatan diri ketika berada di luar
rumah?
A
B
C
D

Tidak keluar rumah terlalu lama


Sentiasa membawa senjata bersama-sama
Melemparkan senyuman kepada sesiapa sahaja
Tidak bercakap dengan orang yang tidak dikenali

40. Seseorang yang tidak mempunyai __________ akan menyebabkan maruah keluarga
tercemar.
A
B
C
D

harga diri
gaya hidup
kasih sayang
ilmu pengetahuan

41. Yang manakah antara situasi berikut menunjukkan amalan menyayangi keluarga?
A
B
C
D

Sarah membantu ibunya pada hari minggu


Sarah keluar rumah tanpa memberitahu ibu bapanya
Sarah memarahi adiknya kerana menggunakan begnya tanpa minta izin
Sarah memberi alasan hendak belajar apabila ibunya meminta bantuannya

42. Apakah yang perlu dilakukan untuk melahirkan kesihatan mental yang baik dalam
keluarga?

A
B
C
D

Mengamalkan sikap mementingkan diri


Menyediakan kemewahan kepada ahli keluarga
Tidak mempedulikan hal yang remeh dalam keluarga
Sentiasa meluangkan masa untuk bersama-sama keluarga

43. Antara penyataan berikut, yang manakah bukan tindakan yang dapat mewujudkan
hubungan mesra antara keluarga?
A
B
C
D

Membawa ahli keluarga pergi bercuti


Menyediakan makanan yang lazat untuk ahli keluarga
Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan masalah sendirian
Membelikan hadiah untuk ahli keluarga yang menyambut hari lahir

44. Apakah yang perlu dilakukan oleh anggota keluarga untuk menjaga maruah
keluarga?
A
B
C
D

Tidak berkawan dengan orang lain


Tidak menceritakan tentang keluarga
Tidak mendedahkan rahsia anggota keluarga
Tidak membawa rakan-rakan pulang ke rumah

45. Bagaimanakah sebuah keluarga yang harmoni dapat diwujudkan?


A
B
C
D

Setiap ahli keluarga mempunyai wang yang banyak


Setiap ahli keluarga mesti mempunyai pelajaran yang tinggi
Setiap ahli keluarga tahu membuat keputusan untuk diri sendiri
Setiap ahli keluarga melaksanakan tanggungjawab masing-masing

46. Antara berikut merupakan ciri-ciri dalam membuat suatu keputusan, kecuali
A
B
C
D

kebolehan
keyakinan
kelayakan
keberanian

47. Keputusan yang dibuat secara tidak seimbang akan


A
B
C
D

memuaskan hati kedua-dua belah pihak yang terlibat


menyenangkan kehidupan kedua-dua belah pihak
menimbulkan persengketaan antara kedua-dua belah pihak
mengelakkan perbalahan antara kedua-dua belah pihak yang terlibat

48. Alvin amat cemerlang dalam mata pelajaran Matematik dan Kimia. Dia bercita-cita
untuk menjadi saintis. Tindakan Alvin menunjukkan dia

A
B
C
D

tidak mempunyai potensi diri


bijak membuat keputusan yang tepat
lemah dalam membuat keputusan yang tepat
terburu-buru apabila membuat keputusan

49. Antara pilihan berikut, yang manakah perlu ada terhadap seseorang yang hendak
menjadi pemimpin supaya dia dapat membuat keputusan dengan bijak?
I
II
III
IV

Kekuasaan
Kebijaksanaan
Keegoan
Keadilan

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

50. Seseorang yang dipertanggungjawab mengadili sesuatu pertandingan mestilah


A
B
C
D

bijak dan adil


bersikap pilih kasih
membuat keputusan sesuka hati
membuat keputusan berdasarkan kepentingan

51. Sesuatu keputusan yang bakal diambil akan memberi kesan kepada seseorang
individu, selain itu turut memberi akibat kepada
A
B
C
D

orang lain
kehidupan
diri sendiri
persekitaran

52. Sikap adil sangat penting kepada seorang hakim. Mengapakah sikap tersebut perlu
diamalkan oleh seorang hakim?
A
B
C
D

Supaya dia dihormati oleh pihak yang menang


Supaya dia mendapat tempat dalam kalangan masyarakat
Supaya keputusan tidak berpihak kepada satu pihak sahaja
Supaya para peguam tidak perlu mencari bukti yang banyak

53. Individu yang bijak dan adil dalam membuat keputusan akan melakukan perkaraperkara berikut, kecuali
A berfikir masak-masak sebelum membuat keputusan
B tidak mempercayai sesuatu berita tanpa usul periksa

C berfikir baik buruk sesuatu perkara secara mendalam


D membuat keputusan tanpa meminta pendapat daripada orang lain
54. Yang manakah antara berikut menunjukkan seseorang itu membuat keputusan secara
bijak
A
B
C
D

memikirkan kepentingan diri sendiri


membuat keputusan berdasarkan gerak hati
tidak membuat keputusan secara terburu-buru
bertindak berdasarkan keuntungan yang diperoleh

55. Shukri menyahut cabaran rakan-rakannya untuk mengadakan perlumbaan haram


pada malam minggu nanti. Perbuatan Shukri menunjukkan
A
B
C
D

tindakan yang berani


tindakan yang bertanggungjawab
tindakan yang tidak bertanggungjawab
tindakan yang tidak menjatuhkan maruah diri

56. Seseorang yang bijak dan berpengetahuan mestilah membuat keputusan berdasarkan
_________________.
A
B
C
D

persekitaran
pengaruh emosi
pemikiran yang matang
pengaruh daripada orang lain

57. Syamri telah dicalonkan sebagai pengawas di sekolahnya. Syamri berada dalam
dilema sama ada hendak menerima jawatan tersebut atau tidak kerana bimbang tidak
dapat menjalankan tanggungjawab tersebut. Sebagai murid yang bijak, Syamri
sepatutnya
A
B
C
D

menolak sahaja pencalonan tersebut


mendesak cikgu memberikan masa untuk berfikir
menyuruh cikgu menggantikan dengan pelajar lain
menerima pencalonan tersebut dan bersedia memikul tanggungjawab

58. Mengapakah setiap orang perlu bijak membuat keputusan?


A
B
C
D

Untuk kebaikan diri sendiri


Untuk mengelakkan umpatan orang lain
Untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain
Untuk mendapat pujian daripada orang lain

59. Apakah yang perlu diambil kira sebelum seseorang itu mengambil sebarang
tindakan?

A
B
C
D

Memikirkan tentang kepentingan orang lain


Mengambil keputusan tanpa berfikir panjang
Memastikan kewajaran tindakan yang diambil
Membuat keputusan dengan memikirkan kepentingan sendiri

60. Manimala telah berasa tertekan dengan sikap ibu bapanya yang sering bergaduh.
Cadangkan keputusan yang sepatutnya diambil oleh Manimala dalam menghadapi
situasi tersebut.
A
B
C
D

Melarikan diri dari rumah


Memarahi ibu bapa terhadap sikap mereka itu
Berbincang terlebih dahulu dengan ahli keluarga
Menceritakan masalah tersebut kepada rakan-rakan

Disediakan Oleh

Disemak Oleh

______________
(Nazliza

______________
(Azree b. Ahmad)