Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KURUN


KECAMATAN KURUN
Jl. TAMANGGUNG PANJI No. 18 (0537) 31026, KUALA KURUN 74511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KURUN
Nomor :
TENTANG
PERSYARATAN PETUGAS YANG BERHAK MEMBERI RESEP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS KURUN,

Menimbang

a. Bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan


bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan
Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan
mutu kehidupan pasien;
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kurun tentang
persyaratan petugas yang berhak memberi resep;

Mengingat

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014
tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KURUN TENTANG PERSYARATAN


PETUGAS YANG BERHAK MEMBERI RESEP

KESATU

Menetapkan petugas yang berhak menulis resep di Puskesmas adalah dokter


umum, dokter gigi dan petugas lain yang diberi kewenangan.

KEDUA

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk


diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
: Kuala Kurun
Pada tanggal
:
KEPALA PUSKESMAS KURUN

ELVINA MEILIN, Amd.Kep