Anda di halaman 1dari 11

PORTABLE POWER SUPPLY

OLEH

MOHD AFIQ IKHRAM BIN MOHAMAD AZHAR


MUHAMAD APEK AZEMUDDIN
MOHAMMAD HAZIQ HAZWAN BIN CHE HALIM

Laporan projek yang dikemukakan kepada Kolej Vokasional Alor Setar bagi
memenuhi sebahagian daripada keperluan Diploma Teknologi Elektrik dan Diploma
Kemahiran Malaysia Eksekutif Teknologi Kejuruteraan Elektrik

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK


2016

PENGAKUAN PENULIS

Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat
berdasarkan undang- undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Ia adalah
asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini masih belum
dihasilkan oleh mana- mana pihak atau institusi untuk mana-mana diploma atau kelayakan.
Saya dengan in berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-mana
syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidk
melengkapkan diploma dan bersetuju untuk di kenakan sebarang tindakan undang-undang
dibawah peraturan Kolej Vokasional

Nama Penulis 1

: Mohd Afiq Ikhram Bin Mohamad Azhar

Tandatangan :

No. Kad Pengenalan : 971216 26 5043

Nama Penulis 2
.

: Mohammad Haziq Hazwan Bin Che Halim Tandatangan:

No. kad Pengenalan : 971001 02 5237

Nama Penulis

: Raihan Arif Bin Rosli

Tandatangan :..

No. Kad Pengenalan : 970911 02 5047

Program

: Diploma Teknologi Elektrik

Nama Kolej : Kolej Vokasional Alor Setar


Tajuk Projek : Automatik Dish Washer
Tarikh

Penyelia Projek : Encik Ridzuan Bin Ahmad

Tandatangan :

PERAKUAN PENYELIA PROJEK

Saya dengan ini memprakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang terkandung
didalam adalah benar. Projek ini adalah memadai dasi segi skop dan kuliti serta telah
memenuhi segala syarat dan undang-undang dibwah peraturan Kolej Vokasional bagi tujuan
penganugerahan Diploma Teknologi Elektrik dan Diploma Kemahiran Malaysia

Tandatangan

Nama

No. Kad Pengnalan :


Tarikh

PERAKUAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL)

Saya mengku telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya, laporan ini
adalah mencukupi dan memenuhi skop dn kualiti bagi tujuan penganugerahan Persijilan
Kemahiran Malaysia

Tandatangan

Nama

No. Kad Pengnalan :


Tarikh

PENGHARGAAN

ABSTRAK
Laporan ini memberi tumpuan kepada DC untuk penyongsang kuasa AC, yang bertujuan
untuk cekap mengubah kuasa DC sumber kepada sumber AC voltan tinggi, sama dengan
kuasa yang akan disediakan dengan saluran keluar dinding elektrik.
Penyongsang digunakan untuk banyak aplikasi, seperti dalam situasi di mana voltan rendah
sumber DC seperti bateri, panel solar atau sel-sel bahan api mesti ditukar supaya peranti
boleh lari kuasa AC. Satu contoh keadaan seperti itu akan menukarkan kuasa elektrik
daripada bateri kereta untuk menjalankan komputer riba, TV atau sel telefon.
Kaedah di mana voltan rendah DC kuasa terbalik, selesai dalam dua langkah. Yang pertama
adalah penukaran voltan rendah DC kuasa kepada DC sumber voltan tinggi, dan langkah
kedua adalah penukaran sumber DC yang tinggi kepada bentuk gelombang AC menggunakan
modulasi lebar denyut. Satu lagi kaedah untuk melengkapkan hasil yang diingini akan
terlebih dahulu menukar voltan rendah DC kuasa untuk AC, dan kemudian menggunakan
pengubah untuk meningkatkan voltan 120 volt. Projek ini memberi tumpuan kepada kaedah
pertama diterangkan dan khusus transformasi DC sumber voltan tinggi ke output AC.
Daripada DC AC berbeza penyongsang di pasaran hari ini terdapat pada dasarnya dua bentuk
yang berbeza daripada AC output yang dihasilkan diubahsuai gelombang sinus, dan wave1
sinus tulen. Satu gelombang sinus diubahsuai boleh dilihat sebagai lebih gelombang persegi
daripada gelombang sinus; ia berlalu voltan DC yang tinggi untuk jumlah masa tertentu
supaya kuasa purata dan rms voltan adalah sama seolah-olah ia gelombang sinus. Jenis-jenis
penyongsang adalah lebihlebih murah daripada penyongsang gelombang sinus tulen dan oleh
itu adalah alternatif yang menarik.
Pure penyongsang gelombang sinus, di sisi lain, menghasilkan output gelombang sinus sama
dengan kuasa yang keluar dari soket elektrik. Alat-alat ini dapat menjalankan peranti lebih
sensitif yang diubahsuai gelombang sinus boleh menyebabkan kerosakan seperti: pencetak
laser, komputer riba, alat kuasa, jam digital dan peralatan perubatan. Borang ini kuasa AC
juga mengurangkan bunyi yang boleh didengar dalam peranti seperti neon lampu dan berjalan
beban induktif, seperti motor, lebih cepat dan lebih tenang kerana herotan harmonik yang
rendah.

ISI KANDUNGAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 : PENGENALAN
Dewasa ini, kebanyakan makanan

Perancangan Perlaksanaan Projek


Carta Alir Pengahasilan Projek
MULA

TIDAK
PROPOSAL

YA

REKA BENTUK PROJEK

OPERSI KERJA

TIDAK

PROSES PEMASANGAN

CHECKING

YA

TIDAK

MEMBUAT
PENDAWAIAN
TESTING

TROUBLESHOOT

MENYEDIAKAN
LAPORAN
PEMBENTANGAN
PROJEK
TAMAT