Anda di halaman 1dari 1

//Determinarea ipotenuzei i perimetrului triunghiului dreptunghic

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
double ipotenuza(int c1, int c2); //prototipul functiei pentru calcularea ipoten
uzei triunghiului
double perimetrul(int c1, int c2,int ip); /*prototipul functiei pentru calculare
a perimetrului
triung
hiului*/
void main()
{
int c1, c2; //variabile pentru catete
double ip; //variabila pentru ipotenuza
double p; //variabila pentru perimetru
printf("Dati valoarea primei catete:");
scanf("%d", &c1);
printf("Dati valoarea celei de-a doua catete:");
scanf("%d", &c2);
if((c1>0)&&(c2>0))
{
ip=ipotenuza(c1, c2);
p=perimetrul(c1, c2, ip);
printf("\nipotenuza este:%.2f", ip);
printf("\nperimetrul este:%f\n", p);
}
else
printf("\nAtentie!introduceti pentru catete valori pozitive!");
_getch();
}//end main
double ipotenuza(int c1, int c2) //functia care calculeaza valoarea ipotenuzei
{
double ip;
ip=sqrt((double)(c1*c1+c2*c2));
return ip;
}
double perimetrul(int c1, int c2, int ip) //functia care calculeaza valoarea per
imetrului
{
double p;
p=(c1+c2+ip);
return p;
}