Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK MENUJU KECEMERLANGAN

PANITIA BAHASA INGGERIS 2017


Visi Panitia: SK Linayukan sekolah 5 terbaik Bahasa Inggeris UPSR/LINUS
menjelang 2021
Misi Panitia:
1. Melonjakkan pencapaian Bahasa Inggeris UPSR
2. Membantu murid agar lebih berkeyakinan menjawab soalan Bahasa
Inggeris.

RASIONAL :
Perancangan Strategik ini dibuat bagi memastikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan
oleh Panitia Bahasa Inggeris berada pada landasan yang sebenar iaitu membantu
menjayakan visi SK Linayukan.

MATLAMAT :

Menjadikan pencapaian matapelajaran Bahasa Inggeris setanding dengan


matapelajaran teras lain di sekolah.
Menjadikan Bahasa Inggeris sebagai subjek yang diminati dan dapat
mempraktikkan kemahiran berbahasa Bahasa Inggeris dengan berkesan
di dalam dan luar sekolah oleh murid-murid, guru-guru dan staf sekolah
ini.
Menyediakan murid-murid untuk barhadapan dengan cabaran menguasai
ilmu pengetahuan dalam Bahasa Inggeris pada masa depan.

OBJEKTIF :

Membantu meningkatkan pencapaian murid-murid di dalam setiap ujian


Bahasa Inggeris yang dijalankan sama ada pada peringkat sekolah,
daerah, Jabatan Pelajaran Negeri ataupun Kementerian Pelajaran
Malaysia.

PROGRAM 1: Headcount /Analisis/ Post-Mortem Prestasi


Objektif :

Menyediakan data Headcount yang terkini untuk matapelajaran Bahasa


Inggeris.
Menyediakan analisis setiap peperiksaan untuk tindakan
menambahbaikkan kualiti dan kuantiti pencapaian ujian.
Merancang tindakan susulan berdasarkan prestasi ujian semasa terutama
dalam memantapkan proses p & p guru dan murid.

Kumpulan Sasaran :
1.
2.

Semua murid SK Linayukan dari tahun 1 hingga 6.


Semua AJK Panitia Bahasa Inggeris.

Aktiviti :

Membincangkan hasil analisis peperiksaan dan ujian yang dijalankan.


Membuat perubahan yang perlu mengikut data semasa pencapaian murid.
Dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setahun iaitu pada bulan Mei dan
November.

PROGRAM 2 : Pemantapan P & P


Objektif

:
Memastikan proses p & P berjalan dengan lancar dan teratur.
Memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran yang sepatutnya.
Memastikan guru-guru dapat melaksanakan proses p & p mengikut
Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kumpulan Sasaran :
1.
Semua AJK Panitia Bahasa Inggeris
Aktiviti :
1.
2.

Program pemantapan p & p ini akan dijalankan sepanjang tahun berdasarkan


Takwim Sekolah.
Mengadakan perbincangan dari masa ke semasa sekiranya perlu antara
pihak pentadbir dan AJK Panitia.

PROGRAM 3 : Extensive Reading Programme


Objektif

:
Menanam minat membaca buku-buku Bahasa Inggeris di kalangan muridmurid.
Menambah minat dan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan muridmurid.

Kumpulan Sasaran : Semua murid Tahun 1-6


Aktiviti :

Guru membawa bahan bacaan ke kelas.


Murid membaca dalam masa senggang atau selepas menghabiskan kerja
di dalam kelas.
Murid yang paling banyak membaca akan dipertimbangkan untuk diberi
hadiah penghargaan.

PROGRAM 4: Kelas Tambahan UPSR


Objektif

:
Membantu menambah ilmu dan kemahiran murid dalam menjawab soalan
peperiksaan.
Memberi peluang kepada murid-murid lemah meningkatkan prestasi
akademik.
Membantu meningkatkan peratus kelulusan Bahasa Inggeris UPSR.

Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 2


Aktiviti :

Dijalankan selepas sesi persekolahan, musim cuti persekolahan sebelum


UPSR.
Dibahagikan kepada 3 bahagian: Know Your English, Read Better
Understand Better, dan Think Write Check.
Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil supaya guru dapat memberikan
lebih tumpuan.
Dijalankan mulai Januari hingga September.

PROGRAM 5: Vocabulary Power


Objektif

:
Membantu murid meningkatkan kosa kata Bahasa Inggeris mereka.
Menambah penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid-murid.

Kumpulan Sasaran : Semua murid Tahun 1-6


Aktiviti :

Dijalankan sebagai aktiviti pengayaan kosa kata.


Apabila murid-murid menjumpai perkataan yang tidak difahami, guru
membimbing murid untuk mencari maksudnya dalam kamus dan
mencatatkannya dalam buku 555.

Tentatif Pelaksanaan Pelan:


Jangka Masa

Januari-Mac

April-Jun

Julai-Oktober

November

Intervensi
Tahap 1 (dilaksanakan
Tahap 2 (dilaksanakan
dalam kelas)
semasa kelas tambahan)
*Pengajaran dalam kelas
bertumpukan sukatan
pelajaran/ buku teks
Pengajaran menggunakan Pra-penulisan,
modul LINUS
tatabahasa, kosa kata
sepenuhnya. Murid yang
cemerlang berpeluang
Tema:
melakukan extensive
Know Your English
reading
Pengayaan kosa kata,
Pendedahan teknik
pengajaran menggunakan menjawab soalan, latih
sukatan pelajaran
tubi soalan
perdana, fokus pada
kemahiran Listening &
Tema:
Speaking serta Reading
-Read Better,
Understand Better
(pemahaman)
-Think, Write, Check
(penulisan)
Pengajaran menggunakan Pecutan akhir UPSR
sukatan pelajaran
perdana, fokus pada
Tahun 6 selepas UPSR:
kemahiran menulis,
Language Arts,
*ulangkaji pada bulan
Contemporary Literature,
Oktober
extensive reading, games
(dalam kelas)
Tahun 4, 5: Ulangkaji
(dalam kelas), selitkan
cara menjawab soalan
UPSR
Menghabiskan syllabus

*Extensive reading: Pembacaan buku selain buku teks PdP


Language Arts: Modul keempat dalam DSKP BI T1-6
Contemporary Literature: Komponen sastera dalam BI tahun 4-6 (tidak diuji dalam
UPSR)

Keperluan Bahan Tambahan:


Tahap 1

Tahap 2

Bahan
Buku cerita Graded readers
series
Buku kecil 555

Sumber kewangan
Kepunyaan guru
atau pinjaman pusat
sumber
Murid

Modul LINUS
Modul prapenulisan
Buku set soalan
UPSR
Majalah Just
English Explorer

SPBT
Panitia BI

Buku kecil 555

Murid

Murid
Kepunyaan guru
atau Panitia BI

Tujuan
Extensive
reading
Pengayaan kosa
kata
PdP Jan-Mac
Kelas tambahan
Jan-Mac
Kelas tambahan
April-Jun
Extensive
reading dan latih
tubi pemahaman
Pengayaan kosa
kata

Anda mungkin juga menyukai