Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DST TAHUN 3 2016

MINGGU

TEMA

TARIKH

TOPIK

Minggu 1

Pengenalan kepada
Sains

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
( Murid boleh :- )
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Mengukur dan menggunakan
nombor

1.1 Memahami kemahiran


proses sains

1.1.4 Meramal
1.1.5 Membuat inferens
1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Berkomunikasi Menjelaskan
kemahiran proses sains melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

B3 DS1 E4
B3 DS1 E5
B3 DS1 E6

1.2 Memahami kemahiran


manipulatif

1.2.1 Menggunakan dan


mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul.
1.2.2 Mengendalikan spesimen
dengan betul dan selamat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan
dan bahan sains dengan tepat.
1.2.4 Membersihkan peralatan
sains dengan cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul dan
selamat.

B3
B3
B4
B5
B5

Minggu 2

Minggu 4

Minggu 5

B3 DS1 E1
B3 DS1 E2
B3 DS1 E3

1.1 Memahami kemahiran


proses sains

1. Kemahiran Saintifik

Minggu 3

PENTAKSIRAN / AKTIVITI

DS2
DS2
DS1
DS1
DS1

E1
E2
E1
E1
E2

Ulangkaji dan pentaksiran


TMK

2.0 Memilih dan

2.1 Menyediakan teks dengan

B4 DT1 E1
B4 DT1 E2

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Menaip teks dan


animasi teks

Standard Kandungan

mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

a. Penjajaran tengah
dan penjajaran penuh
b. Bullet dan
penomboran
c. Membuat animasi
pada teks
Minggu 6

Sains Hayat pertama

b. memasukkan video
c. animasi teks dan
imej

B4 DT1 E3
B4 DT2 E1
B4 DT2 E2

2.1 Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia

2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu


gigi kacip, gigi taring dan gigi
geraham.
2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi
dan fungsi.
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

B1 DS1 E1

2.0 Memilih dan


mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

2.3 Membuat animasi


menggunakan objek mudah
menggunakan teknik animasi slaid.

B5 DT1 E1

Kenali gigi kita

a. Teknik animasi slide


dalam persembahan

penjajaran tengah dan penjajaran


penuh serta membuat senarai
menggunakan Bullets dan
Numbering.

Pentaksiran
Aktiviti

2.2 Membuat animasi pada teks


dan imej dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint).

2. Manusia

TMK
Minggu 7
dan
Minggu 8 Menghasilan
persembahan dengan
menggunakan animasi
dan video

Standard Pembelajaran

1.0 Menggunakan TMK


secara bertanggungjawab
dan beretika

1.1 Memastikan perkakasan


komputer berfungsi dengan baik
2.4 Menyisip video dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint).

B2 DS1 E1

B3 DT1 E1
B3 DT2 E1
B2 DT1 E1
B2 DT1 E2

1.4 Mengamalkan penjimatan


tenaga dengan mengurangkan
kecerahan paparan monitor dan
bunyi.

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Sains Hayat pertama


Minggu 8
2. Manusia

Standard Kandungan

2.1 Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia

2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu


enamel, dentin, saraf, salur darah
dan gusi.
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

2.0 Memilih dan


mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3


baris dengan memasukkan teks
dan nombor berpandukan sel yang
diberikan.

Kenali gigi anda

Minggu 9
dan
Minggu
10

TMK
Belajar membuat
jadual menggunakan
microsoft spreadsheet

Menggunakan
Microsoft excellent
spreadsheet untuk
mengira jumlah
satu pengiraan jumlah

Standard Pembelajaran

3.0 Menggunakan TMK


untuk mencari,
mengumpul, memproses
dan menggunakan
maklumat

3.2 Mempersembahkan data


dalam bentuk carta pai
berdasarkan jadual yang dibina
dalam hamparan elektronik (MS
Excel).

Pentaksiran
Aktiviti
B3 DS3 E2

B3 DT3 E1
B3 DT3 E2
B3 DT3 E3
B5 DT2 E1
B3 DT4 E1

3.1 Menggunakan fungsi Autosum


untuk menjumlah secara automatik
dalam hamparan elektronik (MS
Excel).

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12 HINGGA 20/3/2016)


Minggu
11

TMK
Microsoft excellent
spreadsheet untuk
mengira
a. Penambah

6.0 Menggunakan TMK


untuk meningkatkan
produktiviti dan
pembelajaran

6.1 Menggunakan kemahiran


perisian hamparan elektronik (MS
Excel) dengan menggunakan
rumus (tambah dan tolak) bagi
membuat analisa mudah seperti
membuat perbandingan terhadap
sesuatu data yang diperolehi.

B6 DT1 E1
B6 DT1 E2

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Minggu
12

Sains Hayat pertama


2. Manusia

Standard Kandungan

2.1 Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia

2.1.3 Membanding dan


membezakan set gigi susu dengan
set gigi kekal daripada aspek
bilangan, kekuatan dan jangka
hayat.
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

7.0 Menggunakan TMK


untuk mengemukakan
idea dan maklumat secara
kreatif dan inovatif

7.1 Menghasilkan produk digital


yang mengintegrasikan perisian
hamparan elektronik dan perisian
persembahan (MS Excel dan MS
PowerPoint) secara kreatif .

2.2 Mengamalkan
penjagaan gigi

2.2.1Mempraktikkan amalan harian


terhadap kesihatan gigi daripada
aspek:a. pemakanan
b. penjagaan

Kenali gigi kita

Minggu
13

TMK
Penghasilan produk
elektronik yang Kreatif

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti
B3 DS3 E1

B6 DT2 E1
B6 DT2 E2
B6 DT2 E3

a. memasukkan
hyperlink dalam
persembahan
Microsoft
Minggu
14

Sains Hayat pertama


2. Manusia
Jadilah askar kecil
mempertahankan gigi
anda

B6 DS1 E1
B6 DS1 E2

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Minggu
15 & 16

TMK
Melampirkan fail pada
e-mail atau membuka
fail yang dilampirkan
dalam e-mel
a. Melampirkan fail
dalam e-mel
b. Membuka fail yang
dilampirkan dalam emel

Minggu
17

Sains Hayat kedua


3. Haiwan
Ciri-ciri haiwan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.0 Menggunakan TMK


secara bertanggungjawab
dan beretika

1.3 Menyatakan sumber maklumat


yang diperolehi dalam talian.

4.0 Menggunakan TMK


untuk memperoleh dan
berkongsi maklumat
5.0 Menggunakan TMK
untuk penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan

3.1
Memahami ciri haiwan

4.1 Mengepil fail melalui e-mel.


4.2 Membuka fail yang dikepil
melalui e-mel.
5.1 Menggunakan perisian aplikasi
yang bersesuaian (MS Excel, MS
PowerPoint atau MS Word) untuk
dikepilkan melalui e-mel bagi
menyelesaikan sesuatu tugasan
dalam penyebaran maklumat.

Pentaksiran
Aktiviti
B1 DT1 E1
B3 DT5 E1
B3 DT6 E1
B5 DT3 E1
B5 DT3 E2
B2 DT2 E1
B2 DT2 E2

1.2 Mengamalkan langkah


keselamatan siber dengan
menggunakan Daftar Masuk dan
Daftar Keluar keahlian sesuatu
akaun e-mel.
3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan
iaitu:
litupan badan:
bercangkerang, berbulu,
berbulu pelepah, bersisik

anggota badan: berkaki,


bersayap, berekor,
bertanduk, berparuh,
berkuku tajam
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

B1 DS2 E1
B1 DS2 E2

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

Ulangkaji/ Pentaksiran

Minggu
18

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016

Minggu
19 & 20

-CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016 (28/5-13/6 2016)


Sains Hayat kedua
3. Haiwan
Minggu
21

Ciri-ciri haiwan

3.1Memahami ciri haiwan

3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan


iaitu:
litupan badan:
bercangkerang, berbulu,
berbulu pelepah, bersisik

anggota badan: berkaki,


bersayap, berekor,
bertanduk, berparuh,
berkuku tajam
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

B1 DS2 E1
B1 DS2 E2

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
Sains Hayat kedua

Standard Kandungan

3.1
Memahami ciri haiwan

3. Haiwan
Minggu
22

Ciri-ciri haiwan
Habitat dan pembiakan
haiwan

Sains Hayat kedua


3. Haiwan
Ciri-ciri haiwan
Minggu
23

Standard Pembelajaran

3.1.1
Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: cara membiak: bertelur,
melahirkan anak habitat:
hidup di air, di darat, di
darat dan air

Pentaksiran
Aktiviti
B1 DS2 E3
(Aktiviti)
B1 DS2 E4
(Aktiviti)

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
3.1
Memahami ciri haiwan

3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang


terdapat pada satu haiwan yang
dipilih.
3.1.2 Mengelaskan haiwan
berdasarkan ciri pengelasan yang
dipilih.

B3 DS4 E1
B2 DS2 E1
(Aktiviti)

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
Sains Hayat Kedua
3. Haiwan

Standard Kandungan

3.2
Memahami kegigian
haiwan

Gigi haiwan
Minggu
24

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

3.2.1Menyatakan tabiat makan


haiwan: herbivor, karnivor, omnivor

B1 DS3 E1

3.2.2Menghubungkaitkan kegigian
herbivor, karnivor dan omnivor
dengan makanan yang dimakan.

B2 DS3 E1
(Aktiviti)

Tabiat makan haiwan


3.2.3Meramalkan jika semua
haiwan mempunyai satu jenis
tabiat makan sahaja.

Sains Hayat Kedua

4.1
Memahami ciri tumbuhan.

4. Tumbuhan
Minggu
25

Minggu
26

Ciri-ciri tumbuhan
Daun, batang dan akar
tumbuh-tumbuhan
semua kelihatan
sama?

Sains Hayat Kedua


4. Tumbuhan
Ciri-ciri tumbuhan

4.1
Memahami ciri tumbuhan.

3.2.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
4.1.1
Mengenal pasti ciri tumbuhan
iaitu: daun: jenis urat daun
batang: berkayu, tidak
berkayu
akar: akar tunjang, akar
serabut
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
4.1.1
Mengenal pasti ciri tumbuhan
iaitu: bunga: berbunga, tidak
berbunga

B1 DS4 E1
( Aktiviti )
B1 DS4 E4
( Aktiviti )
B1 DS4 E5
( Aktiviti )

B1 DS4 E2

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Semua tumbuhan
berbunga?
Tumbuhan akan
menentukan
keputusan itu?

Sains Hayat Kedua


4. Tumbuhan
Pengelasan tumbuhan
Minggu
27

Standard Pembelajaran

buah: berbuah, tidak


berbuah

habitat: hidup di air, di


darat,
bawah tanah.
cara membiak: melalui biji
benih, spora, daun, keratan
batang, anak pokok, batang

4.1
Memahami ciri tumbuhan.

4.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
4.1.2
Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan ciri pengelasan yang
dipilih.
4.1.3
Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu tumbuhan yang
dipilih.
4.1.4
Menyatakan kepentingan
tumbuhan kepada manusia dan
haiwan.
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Pentaksiran
Aktiviti

B1 DS4 E3
B1 DS4 E7

B1 DS4 E6

B2 DS4 E1
( Aktiviti )

B3 DS5 E1

B5 DS2 E1

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
Sains Fizikal
5. Magnet

Standard Kandungan

5.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.

Misteri magnet
Pelbagai bentuk
magnet
Minggu
28

Magnet untuk menarik


objek?

Sains Fizikal
Minggu
29

5. Magnet
Misteri Magnet
Daya Magnetik
sesebuah magnet

5.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

5.1.1
Mengenal pasti bentuk magnet
seperti magnet bar, silinder, ladam,
bentuk U, butang dan cincin.
5.1.2
Mengitlak tindakan magnet ke atas
pelbagai objek dengan
menjalankan penyiasatan.
5.1.3
Mengelas objek berdasarkan
tindakan magnet ke atasnya.
5.1.4
Menyatakan bahan yang diperbuat
daripada besi adalah bahan
magnet.
5.1.7
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

B1 DS5 E1

5.1.5
Mengitlak kekuatan magnet
dengan menjalankan aktiviti
menggunakan magnet pelbagai
saiz.
5.1.6
Membuat kesimpulan tentang daya
tarikan dan tolakan dengan kutub
magnet dengan menjalankan
aktiviti.

B4 DS2 E2
( Eksperimen )

B3 DS6 E1
( Aktiviti )
B3 DS6 E2
( Aktiviti )

B4 DS2 E1

B5 DS3 E1
( Eksperimen )

10

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

5.1.7
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Sains Fizikal
5. Magnet
Minggu
30

Magnet disisi anda


Kehidupan seharian
bersama magnet

Sains Bahan
Minggu
31

5.2
Mereka cipta objek
berasaskan penggunaan
magnet.

6. Penyerapan
Bolekah ia menyerap
air itu?
Objek menyerap air
dan objek kedap air
Bahan penyerap dan
bahan telap air

6.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
keupayaan bahan
menyerap air.

5.2.1
Memberi contoh kegunaan magnet
dalam kehidupan.
5.2.2
Mencipta objek berasaskan
penggunaan magnet.
5.2.3
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
6.1.1
Mengenal pasti objek yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.2
Mengenal pasti bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.3
Mengelas bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.

B4 DS2 E3
B6 DS2 E1

B2 DS5 E1
( Aktiviti )
B2 DS5 E2
( Aktiviti )
B3 DS7 E1
( Aktiviti )

11

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

6.1.6
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.

Sains Bahan
6. Penyerapan
Minggu
32

Kapasiti air yang


diserap oleh bahan

Sains Bahan
Minggu
34

Minggu
35

6. Penyerapan
Merekacipta yang
boleh menyerap air
atau telap air
Bumi dan alam
semesta
7. Tanah
Tanah mengandungi

6.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
keupayaan bahan
menyerap air.

6.2
Mereka cipta objek
berdasarkan kebolehan
menyerap air.

7.1
Menganalisis kandungan
tanah.

6.1.4
Membuat urutan jenis bahan
mengikut keupayaan menyerap air
dengan menjalankan penyiasatan.
6.1.5
Menaakul kepentingan bahan yang
boleh menyerap air dan bahan
yang kalis air dalam kehidupan.
6.1.6
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.
6.2.1
Mencipta objek dengan
menggunakan bahan yang
menyerap atau kalis air.
6.2.2
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
7.1.1
Mengenal pasti kandungan yang
terdapat di dalam beberapa jenis
tanah seperti tanah liat, tanah
kebun dan pasir dengan cara
menjalankan penyiasatan.

B4 DS3 E1
( Eksperimen )
B5 DS4 E1

B6 DS3 E1

B3 DS8 E1
( Aktiviti )

12

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Standard Kandungan

bahan-bahan?
Kebolehtelapan air
pada tanah

Bumi dan alam


semesta
Minggu
36

7.1
Menganalisis kandungan
tanah.

7. Tanah

Minggu
37

Tanah Liat, loam dan


tanah berpasir sesuai
untuk menanam jenis
tumbuh apa?
Bumi dan alam
semesta

Minggu
38

7. Tanah
Teknologi dan
kehidupan lestari
8. Asas Teknologi
Membaca dan

7.1
Menganalisis kandungan
tanah.

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

7.1.2
Membuat urutan jenis tanah
mengikut keupayaan air mengalir
melaluinya dengan menjalankan
penyiasatan.
7.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

B4 DS4 E1
( Eksperimen )

7.1.3
Mengitlak jenis tanah yang sesuai
untuk menanam pokok
berdasarkan penyiasatan di atas.
7.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

B4 DS4 E2
( Aktiviti )

Aktiviti, eksperimen, kajian, penilaian

8.1
Memasang dan membuka
set binaan berfungsi

8.1.1
Memilih set binaan berfungsi yang
hendak dibina.

B1 DS6 E1

secara mekanikal
berpandukan manual

8.1.2
Membaca dan menerangkan
manual.

B1 DS6 E3

13

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
memahami manual
bergambar

Standard Kandungan

yang mempunyai konsep


asas mesin ringkas.

Untuk mempastikan
komponen yang dipilih
adalah tepat

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

8.1.3
Mengenal pasti komponen model
berpandukan manual.

B1 DS6 E2

8.1.5
Memilih komponen model
berpandukan manual bergambar.

B3 DS9 E1

8.1.6
Memasang komponen model
berpandukan manual bergambar.

B3 DS9 E2

16 September 2013 ( Isnin ) Hari Malaysia


Teknologi dan
kehidupan lestari
Minggu
39

Minggu
40

8. Asas Teknologi

Teknologi dan
kehidupan lestari

8.1
Memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai konsep
asas mesin ringkas.

8.1
Memasang dan membuka
set binaan berfungsi

8.1.4
Mengenal pasti sistem pergerakan
model.
8.1.7
Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk asas.
8.1.8
Menceritakan hasil binaan secara
lisan.
8.1.9
Membuka hasil binaan mengikut
urutan.

B2 DS6 E1
B4 DS5 E1
B5 DS5 E1

B6 DS4 E1

14

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
8. Asas Teknologi
Dengan langkah-langkah
yang betul untuk
membuka komponen

Standard Kandungan

secara mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai konsep
asas mesin ringkas.

Standard Pembelajaran

8.1.10
Menyimpan komponen model yang
telah dibuka ke bekas
penyimpanan.

Pentaksiran
Aktiviti

B6 DS4 E2

Komponen yang
disimpan di situ

Minggu
41

Minggu
42 & 43

ULANGKAJI

PEPERIKSAAN
PENGEMASKINIAN FAIL PBS

15