Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL PROGRAM PPDA

TAHUN 2017-2020
Nkra Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Pencegahan Dadah Sekolah.
Sub-Nkra Sekolah Bebas Dadah
Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
Pppm
Kpi Pengarah/Ppd/Sek

Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah Bagi Sekolah Rendah

Bidang Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan


Unit Pendidikan Pencegahan Dadah (Ppda)
Strategi
Pelan Tindakan

Pelaksanaan Bengkel Penyediaan Sudut/Lorong/Pusat Akses Maklumat Ppda Sekolah


Meningkatkan Pengetahuan Dan Kemahiran Membanteras Penggunaan Dadah.

Jadual 2
Jps/Sjk-Ps/02

Bi
l
1

Program/Projek

Objektif

Tanggung
-Jawab

Tarikh /
Tempoh

Kos /
Sumber

Mengemaskini sudut/
pusat akses maklumat
PPDa di sekolah

Murid- murid
dapat akses
maklumat
mengenai
pendidikan dan
pencegahan dadah
dengan mudah
dan berkesan di
sekolah.

Guru
Besar,
GPK Hal
Ehwal
Murid,
AJK Unit
PPDa

Januari
hingga
April

Sekolah/
PIBG/ NGO

Program 5 minit antidadah

Mendedahkan
murid mengenai
bahaya dadah dan
pencegahannya

Guru
Besar,
GPK Hal
Ehwal
Murid,
AJK Unit
PPDa,
semua
guru

September
2017

Sekolah

Guru
Besar,
GPK Hal
Ehwal
Murid,
AJK Unit
PPDa,
semua
guru

Ogos 2017

Mengadakan program
Minggu Anti Dadah
peringkat sekolah

Membentuk jati
diri yang tinggi di
kalangan murid
disamping
menyediakan
alternatif aktiviti
yang berfaedah
bagi menyekat
aktiviti negatif
yang membawa

Sekolah/
PIBG/ NGO

Kpi
Pengetahuan
murid
mengenai
pendidikan
dadah
meningkat
60%- 80%

Pengetahuan
murid
mengenai
bahaya dadah
dan
pencegahannya
meningkat
50%- 80%

Tov

Sasara
n

70

80

Gejala negatif dan


penglibatan murid
dengan dadah
adalah sifar

Pengetahuan murid
mengenai bahaya
dadah dan
pencegahannya
meningkat
70%

85%

Penglibatan
murid dalam
aktiviti yang
berfaedah sama
ada di sekolah
atau luar
sekolah
meningkat 50%

Pengurusan
Risiko /Pelan
Kontigensi

72%

87%

Murid melibatkan
diri dengan
pelbagai aktiviti
sihat yang
berfaedah