Anda di halaman 1dari 8

[SKBBP

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU PERDA


14000 BUKIT MERTAJAM, P.PINANG
045306039

LAPORAN TAHUNAN PROGRAM /


AKTIVITI PANITIA 2016

PANITIA REKA BENTUK &


TEKNOLOGI
VISI
Memantapkan pengetahuan, Menjulang Sejarah Ketamadunan

MISI
Melahirkan murid yang berpengetahuan Sejarah serta menguasai
kronologi dan progresif dalam mengaplikasikan Sejarah di dalam
kehidupan seharian dengan mengamalkan nilainilai murni dan dapat
menyumbang ke arah ketamadunan bangsa dan negara.

[SKBBP

LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI


PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI
2016
1.SENARAI JAWATANKUASA PANITIA
PENASIHAT
P.K. PENTADBIRAN
KETUA PANITIA
SETIAUSAHA
AJK

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

EN. ROSLAN BIN HASAN


EN. NASRUDDIN BIN ABD RASHID
EN. NOR AZNIZAN BIN CHE YA
EN. ZAHARI BIN SAAD
EN. HASSAN BIN OTHMAN
EN. HELMI BIN KAMARUDIN
EN. MOHD AKHIR B ODIN
EN. MOHD SHAWAL BIN ISMAIL
PN. ROSYIDAH BIN A.DZULKARNAI
PN. ANISAH BINTI SHUKOR
CIK NOR AIN BINTI HUSSAIN
PN. KAMALESWARY A/P YATHAVAN
PN. NAZIRAH BINTI YAHAYA

2. DATA GURU PANITIA


BIL

NAMA

NO. KAD
PENGENAL
AN

GRED
JAWATA
N

PENGALAM
AN
MENGAJAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOR AZNIZAN BIN CHE YA


ZAHARI BIN SAAD
HASSAN BIN OTHMAN
HELMI BIN KAMARUDIN
MOHD AKHIR B ODIN
MOHD SHAWAL BIN ISMAIL
ROSYIDAH BT

810516075033
671212075133
741016075145
810315075213
750413075629
820806085255
830514075548

DG44
DG44
DG44
DG44
DG44
DG32
DG41

9
22
20
11
19
12
8

8.

A.DULKARNAI
ANISAH BINTI MOHD

780503075398

DG42

17

SHUKOR
NOR AIN BINTI HUSSEIN
KAMALESWARY A/P

710402075272
721123075556

DG44
DG44

21
19

9.
10.

YATHAVAN
2

[SKBBP
11.

NAZIRAH BINTI YAHAYA

780517075196

DG41

3. ANALISIS PEPERIKSAAN TERKINI


BIL.
SEJARA

CALON

LULUS
A

GAGAL

GPM

TAHUN

BIL
0

%
0

BIL
0

%
0

1
TAHUN

2
TAHUN

3
TAHUN

62

19

26

36

58.1

26

41.

3.97

9
8.9

2.99

0
10.

2.34

4
TAHUN
5
TAHUN

67
66

8
13

14
25

22
9

17
12

6
7

61
59

91.1
89.4

4. LAPORAN AKTIVITI
BI
L.

PERKARA

HASIL /
PENCAPAIAN

PENAMBAHBAI
KAN

1.

TAJUK:
Latih tubi dalam buku kerja
TARIKH:
Sepanjang tahun
TEMPAT:
Kelas Tahun 4, 5 & 6

Hampir 60% murid


Diteruskan untuk tahun
tahun 4 lulus dalam PAT depan
2016 & lebih 80% murid
tahun 5 dan 6 lulus
dalam PAT 2016

2.

TAJUK:
Sambutan Bulan Kebangsaan 2016
TARIKH:
Ogos hingga September
TEMPAT:
Bilik Darjah & Dewan sekolah

100% aktiviti yang


dirancang dapat
dilaksanakan dengan
jayanya.

Diteruskan untuk tahun


depan

3.

TAJUK:
Program Kembara Sejarah 2016

100% aktiviti yang


dirancang sepanjang

Diteruskan untuk tahun


depan
3

[SKBBP

4.

5.

TARIKH:
30 Ogos 2016
TEMPAT:
Pulau Pinang

lawatan telah berjaya


dilaksanakan.

TAJUK:
Kajian Kes
TARIKH:
Oktober hingga November
TEMPAT:
Bilik Darjah & Makmal Komputer
TAJUK:

100% murid berjaya


menyiapkan kajian kes
tersebut dengan jayanya
mengikut panduan yang
diberikan.

Diteruskan untuk tahun


depan

TARIKH:
TEMPAT:
6.

TAJUK:
TARIKH:
TEMPAT:

7.

TAJUK:
TARIKH:
TEMPAT:

8.

TAJUK:
TARIKH:
TEMPAT:

5. PENGGUNAAN PCG MATA PELAJARAN


BI

PERKARA

L
1.
2.

Baki 2015
Kementerian Pelajaran

3.
4.

Malaysia
Kertas A4
Sambutan Bulan

5.

Kebangsaan
Program Kembara Sejarah

PERUNTUK

PERBELANJA

BAKI

AN (RM)

AN (RM)

(RM)

[SKBBP
6.
7.
8.
9.
10.

6. DOKUMENTASI PROGRAM SEPANJANG TAHUN 2016


BI

PERKARA / LAMPIRAN GAMBAR

L.
1.

2.

[SKBBP

BI

PERKARA / LAMPIRAN GAMBAR

L.
3.

4.

[SKBBP

BI

PERKARA / LAMPIRAN GAMBAR

L.
5.

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan


maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Disediakan oleh,

...........................................................
.............................................
( SHAZANA BT SHAARI )
)
Ketua Panitia Sejarah
SK Bandar Baru Perda

Disahkan oleh,

..............
(

[SKBBP

Tarikh: ...........................................
Tarikh: ...........................................