Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN Tahun 2016


NAMA PYD

HALIZAWATY HANEEM BINTI ZAINOL ABIDIN

GRED JAWATAN

DG 48

NO.K.P.

681006-07-5596
PEREMPUAN

TEMTAT BERTUGAS

KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG

JANTINA
JAWATAN

PPP
BIDANG TUGAS

NO

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KO KURIKULUM

SASARAN KERJA

PENILAIAN PERTAMA

20 Daripada 30 pelajar Tahun 1 ETE mendapat sekurang-kurangnya C dalam


subjek Bahasa Melayu

50%

12 daripada 19 pelajar Tahun 2 MPI mendapat sekurang-kurangnya C dalam


subjek Bahasa Melayu

50%

15 daripada 22 pelajar Tahun 2 MTA mendapat sekurang-kurangnya C dalam


subjek Bahasa Melayu

50%

Menyediakan modul Bahasa Melayu bagi Tahun 1 SVM (semester 1 dan


menyelesaikannnya)

50%

70% Tahun 2 SVM (2 MPI & 2 MTA) memperoleh markah 60 % ke atas dalam
soalan kuiz (PB) bagi semester 4 (Ogos-Oktober 2016

40%

70% pelajar Tahun 1 ETE memperoleh markah 60% ke atas dalam soalan kuiz
(PB) bagi semester 2 (Ogos-Oktober 2016)

60%

80% kehadiran pelajar 2 MTA pada setiap bulan (Januari-November 2016)

50%

85% pelajar Tahun 2 SVM memahami kepentingan dan konsep ULKV dalam
peperiksaan Bahasa Melayu SVM (BM setara) kod 1104/1 (19 Oktober 2016)

50%

50% pelajar Tahun 2 SVM dapat menulis karangan sekurang-kurangnya pada


tahap memuaskan dalam Modul Percubaan Bahasa Melayu 1104/1 (24 Ogos
2016)

50%

75% kehadiran ahli Bulan Sabit Merah Malaysia (BBSM) ke perjumpaa+C31an


Badan Beruniform (3x setahun)

50%

50% ahli BBSM Tahun 1 SVM dapat menguasai teknik asas pertolongan cemas.
(Kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan rawatan kecederaan)

50%

50% akui BBSM Tahun 2 SVM dapat menguasai teknik asas kawad kaki (arahan
pergerakan, masuk baris, bersedia, senang diri, pusing kiri, pusing ke kanan,
pandang depan, keluar baris

Pengawas Pentaksiran Akhir Kolej Vokasional Tahun 1 SVM (semester 1 & 2) 2x


setahun

50%

Pengawas Pentaksiran Akhir Kolej Vokasional Tahun 2 DVM (semester 7 & 8) 2x


setahun

50%

Pemeriksa kertas Penilaian Akhir Bahasa Melayu Tahun 1 SVM (semester 1 & 2) 2x
setahun

50%

Pemeriksa kertas Penilaian Akhir Bahasa Melayu Tahun 2 SVM (semester 3) 1x


setahun

50%

Pentaksir Ujian Lisan Bahasa Melayu Kolej Vokasional (1104/1) Tahun 2 SVM
(semester 4) (24-27 Oktober 2016) 1x setahun

50%

50% pelajar hadir ke kelas Intensif Bahasa Melayu 1104 dari bulan Ogos-Oktober
2016) 7x

40%

Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat Panitia Bahasa Melayu kali ke-2 (23
Julai 2016) 1x setahun

50%

Tenaga pengajar (TP) pegawai penilai (PP) Employobility Skills untuk 2 SVM
/semester 2 2016 dan 1 SVM/semester 2 2016 2x setahun

50%

MELEBIHI
SASARAN

PENILAIAN AKHIR

50%
TUGAS SAMPINGAN

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

20
10

0
0

1
100

0.50

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
PENILAIAN AKHIR

CATATAN