Anda di halaman 1dari 16

SOALAN KBAT TINGKATAN 5

BAHAGIAN : AYAT KEFAHAMAN


SOALAN 1: LAYANAN BAIK TERHADAP RANG BUKAN ISLAM
Ah Seng selalu mendengar laungan azan dari surau berdekatan dengan
rumahnya. Dia merasakan ketenangan apabila mendengar laungan tersebut
dan bertanya kepada anda tentang perkara itu.
Sebagai jiran apakah peranan anda berkaitan situasi ini.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

SOALAN 2: NABI MUHAMMAD S.A.W UTUSAN ALLAH


Andai rasul masih ada ketika ini gambarkan peranan dan dakwah rasul
kepada generasi Y yang masing-masing sibuk dengan gajet masing-masing.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
1

SOALAN 3 : BATAS BATAS PERGAULAN


GAMBAR PASANGAN BERDUA-DUAAN
DI TEMPAT SUNYI

Ramalkan apakah yang akan berlaku pada negara kita sekiranya gejala
social ini tidak dibendung dalam kalangan remaja.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 4 : HIDAYAH ALLAH

Gambar: Doktor sedang merawat pesakit


Sebagai seorang doktor, bagaimanakah tugasan anda dapat mendekatkan
diri kepada Allah SWT.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 5 : PERIBADI MUKMIN

Gambar : Orang sedang solat


Ramalkan keadaan generasi Y pada masa hadapan jika mereka patuh
mengamalkan ibadat seperti dalam gambar di atas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4markah)
SOALAN 6 : KEMULIAAN AL-QURAN
Azlan merupakan murid tingkatan 5 yang tidak tahu membaca al-Quran.
3

Sebagai seorang sahabat, bagaimanakah anda dapat membantu azlan untuk


membaca al-quran.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4markah)

_____________________________________________________________________________
BAHAGIAN : HADIS
SOALAN 7 : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU
Budaya melepak dan berpeleseran semakin menular di kalangan remaja hari
ini. Pusat membeli belah, cyber caf dan pusat hiburan menjadi tempat
perkumpulan remaja yang ingin mencari keseronokan. Apakah akibat kepada
masa depan negara jika golongan ini tidak diberi kesedaran tentang masa
depan mereka.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4mark
ah)

SOALAN 8 : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH


Daripada Abdullah bin 'Amru fin al 'Ash Rodiyallahu 'anhuma, aku
mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : Bahawasanya Allah s.w.t tidak
mencabut (menghilangkan) ilmu itu sekali gus dari dada manusia,
tetapi Allah menghilangkan ilmu dengan mematikan alim ulama'.
Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama', orang ramai akan
memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka, dan
apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa
ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang
yang lain - (Riwayat Muslim)
Berdasarkan hadis di atas, Ilmu akan terhakis dari atas muka bumi dengan
cara dimatikan para alim ulama; ataupun ulama itu dimatikan fungsinya,
seperti digam, atau ditarik balik tauliah mengajarnya; atau memang ada
orang yang mahu menyekat fungsi alim ulama.
Pada pandangan anda, mengapakah umat Islam sendiri memusuhi para
ulama dan menyekat dakwah mereka , sedangkan Allah telah memberi
ancaman yang keras kepada sesiapa yang memusuhi walinya.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(4mark
ah)

______________________________________________________________________________
BAHAGIAN : AQIDAH
SOALAN 9 : IMAN MUTIARA HIDUP

Gambarkan suasana keluarga sekiranya semua ahli dalam keluarga tersebut


menghayati perkara di atas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 10 : AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Amalan Orang Yang Tidak Beriman Dengan Aqidah Yang Sahih Akan
Terbuang Begitu Sahaja Pada Hari Akhirat. Amalan Mereka Tidak Dapat
Memberi Pertolongan Untuk Melepaskan Diri Daripada Azab Allah.Berikan
pendapat anda kenapa seseorang perlu berpegang teguh kepada aqidah
yang sahih.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 11 : AJARAN SESAT
Ahmad terlibat dengan ajaran sesat sehingga melakukan solat hanya dengan
berniat sahaja.
Sebagai seorang rakan, bagaimanakah anda dapat membantu rakan anda.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________
7

(4 markah)

______________________________________________________________________________
BAHAGIAN : IBADAH
SOALAN 12 : PERKAHWINAN DALAM ISLAM
Perkahwinan merupakan tuntutan syarak kepada pasangan lelaki dan
perempuan yang ingin hidup bersama dan membina keluarga bahagia,
namun masih terdapat segelintir masyarakat yang bersekedudukan antara
lelaki dan perempuan tanpa mempunyai ikatan pernikahan yang sah.
Pada pandangan anda, mengapakah perkara ini berlaku?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

SOALAN 13 : KAIFIYAT PERKAHWINAN DALAM ISLAM


Encik Adam telah mengadakan Walimatul Urus anaknya mingu lepas. Dalam
majlis tersebut beliau telah mengasingkan tempat duduk jemputan lelaki dan
jemputan perempuan.
Bagaimanakah pandangan anda terhadap situasi tersebut.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4 markah)
SOALAN 14 : TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI
Ahmad sering mengabaikan nafkah zahir kepada isterinya Aminah, keadaan
ini menyebabkan Aminah tertekan dari segi kewangan.
Jika anda kawan Ahmad, apakah nasihat yang perlu anda berikan kepada
Ahmad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

SOALAN 15 : MASALAH RUMAHTANGGA DAN PENYELESAIANNYA


Abdul Rahim memiliki seorang isteri yang tidak suka dikongkong
kehidupannya sehingga menyebabkan diri dan anak-anaknya dalam keadaan
tertekan. Walaubagaimanapun Abdul Rahim tidak berhasrat untuk
9

menceraikan isterinya kerana memikirkan anak-anaknya. Sebagai seorang


kawan kepada Abdul Rahim.
Apakah nasihat anda pada beliau.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 16 : POLIGAMI
Pada masa kini ramai lelaki yang
penganiayaan terhadap anak dan isteri.

berpoligami

telah

menyebabkan

Berdasarkan situasi di atas, apakah yang akan berlaku sekiranya masalah ini
berterusan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

10

SOALAN 17 : KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN


Keratan akhbar cadangan untuk mendakwa ibu bapa yang merotan anak
dalam mendidik.
Pada pendapat anda, wajarkah cadangan tersebut dilaksanakan. Berikan
hujah anda.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 18 : UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
Zaki dan Farah merupakan pasangan suami isteri. Farah telah mengadu
kepada pihak Mahkamah Syariah untuk memohon cerai secraa taklik kerana
Zaki didakwa tidak memberi nafkah kepadanya. Ketika proses perbicaraan,
Zaki mendakwa Farah tidak berhak nafkah kerana isterinya itu enggan
melayannya di tempat tidur (Berjima).
Bincangkan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
11

SOALAN 19 : ANAK AMANAH ALLAH


Daripada Abu Dzar: Sesiapa yang menasabkan (membinkan) dirinya kepada
orang yang bukan bapa kandungnya sedangkan dia mengetahuinya maka
dia telah kufur.
Pada pandangan anda mengapakah Islam melarang perbuatan tersebut?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

12

______________________________________________________________________________
BAHAGIAN : SIRAH DAN TAMADUN ISLAM
SOALAN 20 : KERAJAAN BANI ABBASIYAH
Teknlogi pada masa kini menggambarkan kecanggihan Teknologi pada
zaman Kerajaan Bani Abbasiyah.
Bagaimanakah sekiranya kita ingin mengembalikan kehebatan umat Islam
seperti zaman Kerajaan Abbasiah?.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

SOALAN 21 : IBNU SINA


Ibnu Sina merupakan seorang tokoh terkenal dalam bidang perubatan yang
sangat sukar dan mencabar. Pada pandangan anda sebagai seorang pelajar
bagaimanakah cara anda untuk mencontohi IbnuSina.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

SOALAN 22 : IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG


Ibnu Khaldun merupakan tokoh sejarawan Islam yang mahir dalam pelbagai
disiplin ilmu seperti Bahasa Arab, Mantiq, Falsafah, Sains dan Matematik.
Berikan pandangan anda berkaitan pernyataan di atas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

SOALAN 23 : AS-SAYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI


Pada tahun 2014, Malaysia telah digemparkan dengan peristiwa Serangan
Pemberontakan di Tadau Sabah yang mengakibatkan serama 10 orang
tentera dan polis terkorban.

14

Bincangkan tindakan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia yang dapat


membentuk keperibadian unggul sebagaimana Sayyid Jamaluddin Al-Afghani
dalam menjadikan Malaysia berada dalam keadaan aman dan damai.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

______________________________________________________________________________
BAHAGIAN : ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH
SOALAN 24 : ADAB BERMUSAFIR

Berdasarkan gambar di atas, huraikan pandangan anda sebagai pengguna


jalanraya, apakah yang akan berlaku sekiranya undang-undang tersebut
tidak dipatuhi terutamanya ketika bermusafir ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)
SOALAN 25 : ADAB BERNEGARA
Cintailah Negara Kita
Berdasarkan slogan di atas, sebagai seorang pelajar huraikan perkara yang
boleh anda lakukan bagi merealisasi slogan tersebut.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4
markah)

16

Anda mungkin juga menyukai