Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN
BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

PENILAIAN KOMPETENSI
KAN MALAYSIA

AN TAHUN
GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

MELEBIHI
SASARAN

74
74
74
74

76

76
76

CATATAN

4
296
74.00

3
228
76.00

4
PENILAIAN AKHIR

2
200
66.67

Anda mungkin juga menyukai