Anda di halaman 1dari 2

POST MORTEM PENTAKSIRAN TINGKATAN 3(PT3) 2015

NEGERI SELANGOR
1. TAJUK

BIL

LAPORAN POST MORTEM PT3 TAHUN 2015

PERKARA

ISU / MAKLUM BALAS

2.1

Jadual Kerja

Tidak berkaitan

2.2

Pengurusan Pendaftaran

Tidak berkaitan

2.3

Peraturandan Pentadbiran:

Tidak berkaitan

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Pelbagai Instrumen
Ujian Lisan Bertutur
Ujian Lisan Mendengar
Ujian Bertulis

2.4

Jadual Waktu

Tidak berkaitan

2.5

Prosedur Keselamatan

Tidak berkaitan

2.6

Pengurusan Instrumen
Pentaksiran

Tidak berkaitan

2.7

Pengurusan CD Ujian Lisan


Mendengar

Tidak berkaitan

2.8

Penjaminan Kualiti PT3

Tidak berkaitan

2.9

Pengurusan Personel
Pentaksir

Tidak berkaitan

2.1
0

Pemeriksaan Skrip
Jawapan Calon

2.11

Pengurusan Skrip Jawapan


Calon

2.1
2
2.1
3

Pengurusan Skor Murid

Tidak berkaitan

Pengurusan Kemasukan
Markah

Tidak berkaitan

2.1
4

Penggunaan Aplikasi PT3

Tidak berkaitan

1. Terdapat guru yang tidak


mematuhi cara penulisan dan
pemindahan markah dengan
betul.
2. Wujud segelintir guru yang
tidak mematuhi cara
penandaan yang betul
contohnya, hanya kurung pada
point, sahaja.
SJC calon tidak disusun
mengikut heirarki markah.

Mohon KPMP setiap sekolah membuat


in house mengenai cara penanda skrip
PT3 mengikut format yang betul.

KPMP perlu menyusun SJC mengikut


heirarki markah iaitu tinggi, sederhana
dan rendah.

3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN LAIN-LAIN SELAIN DARI PERKARA DI ATAS :


BIL

ISU / MAKLUMBALAS

7. RUMUSAN

Disediakan oleh:

.....................................................................
Nama:

Tarikh:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Anda mungkin juga menyukai