Anda di halaman 1dari 1

Ruj.

Kami

:/KGKT/1
Tarikh

: 9 Mei

2016
SK Bukit Sekilau
25200 Kuantan
Pahang
Tuan/puan ,
JEMPUTAN KE SAMBUTAN HARI RAYA SK
Dengan sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk .
2.

Sambutan Hari Raya SK akan diadakan pada hari dan waktu yang berikut :Hari :
Tarikh :
Masa :

Rabu
3 Ogos 2016
8.00 pg 1.10 petang

3.
Oleh itu, kehadiran tuan / puan amatlah dialu-alukan di samping dapat memeriahkan
majlis ini.
Kehadiran pihak tuan/puan berkaitan perkara ini amat dihargai dan diucapkan ribuan terima
kasih.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,