Anda di halaman 1dari 13

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH

MENENGAH KEBANGSAAN BAKAR ARANG,


08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH

PELAN STRATEGI DAN OPERASI


PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
TAHUN 2017

1. VISI
SEKOLAH BEBAS DADAH
2. MISI
Melaksanakan program bagi melahirkan murid bebas dadah melalui program Pendidikan Pencegahan
Dadah (PPDa) yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek pengurusan dan kepimpinan, kurikulum,
kokurikulum dan pembangunan sahsiah.
3.

MATLAMAT
3.1.
Supaya murid mempunyai pengetahuan, kesedaran dan keinsafan tentang penyalahgunaan dadah di
kalangan warga sekolah.
3.2.
Bersama-sama menjauhi dan menentang ancaman dadah, rokok, inhalan, alkohol dan
HIV/AIDS dengan meletakkan sasaran SEKOLAH BEBAS
DADAH

4.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


4.1

Mempertingkatkan kesedaran bahaya rokok, alcohol dan dadah/inhalan

4.2

Membina kekuatan dalaman dan pemikiran supaya menjauhi rokok, alcohol dan dadah/inhalan

4.3

Mengesan murid yang terlibat dadah/inhalan

4.4

Membantu murid yang terlibat dadah secara bimbingan dan pemulihan

4.5

Berfikir secara kreatif,kritis dan inovatif dalam melaksanaan program PPDa di sekolah.

4.6

Mewujudkan hubungan dua hala antara guru dengan ibubapa/masyarakat/agen/badan/pertubuhan bagi


memerangi dadah

5.

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PPDa


PPDa

PENDIDIKAN
PENCEGAHAN

PENDIDIKAN
INTERVENSI
PERSONAL PPDa YANG
PROAKTIF DAN RESPONSIF

MEMPERKASAKAN PROGRAM
INTERVENSI

MENGERATKAN KERJASAMA
DENGAN AGENSI LUAR & NGO

MEMANTAPKAN
PENYEBARAN MESEJ PPDa DI
SEKOLAH

TERAS
STRATEGIK
MENINGKATKAN INFORMASI
DAN PENYELIDIKAN

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA


PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
SMK BAKAR ARANG 2017
PENGERUSI
PN. NORAIN BINTI ABDULLAH

TIMBALAN PENGERUSI
PN MAY KHOR GUAT SIM

NAIB PENGERUSI 1
PN. ROMLAN BIN DIN

NAIB PENGERUSI 2
PN.HARTINI BINTI ABDUL RAHMAN

NAIB PENGERUSI 3
PN.ROSLINDA BT ABD HAMID

SETIUSAHA

AJK
PEN.SETIUSAHA

PN.FATIN HANIM
BINTI ROSDI

PN. NORHIDAYAH
BINTI AMIN
SEMUA GURU KAUNSELING SEPENUH MASA
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA PENYELARAS DAN SEMUA GURU
TINGKATAN

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH 2017 2021


PENCAPAIAN KPI
SASARAN PRESTASI
ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGIK

Pengetahuan
mengenai
pendidikan
dadah
kurang
dikalangan
murid

Pengetahuan
yang kurang
boleh
menyebabkan
terjebak
dengan dadah

Meningkatkan
pengetahuan dan
kesedaran murid
tentang bahaya
dadah

1. Mewujudkan dan
memperbaharui
sudut pendidikan
pencegahan dadah
2. Memperbaharui
maklumat
pencegahan dadah
melalui PdP

Pendedahan
kepada
gejala
negatif yang
meluas
melalui
media massa

Murid
terdedah
dengan
pelbagai
maklumat dan
gejala negatif
melalui media
massa

Menerapkan nilai
positif dan
membentuk jati diri
yang tinggi melalui
pelbagai program
anti dadah

1. Mengadakan
program Minggu
Anti Dadah
peringkat sekolah
2. Menggalakkan
penglibatan murid
dalam program anti
dadah di luar
sekolah

TO

201

201

201

2020

KPI
2021

ETR

88%

90%

92%

94%

96%

97%

98%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pengetahuan
mengenai bahaya
dadah di kalangan
murid meningkat

Penglibatan murid
dalam aktivti anti
dadah peringkat
sekolah dan luar
sekolah meningkat

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH 2017 2021


PELAN TINDAKAN

TERAS 1: PEMBELAJARAN MURID


PELAN TINDAKAN
1.1

PENERAJU

TEMPOH/MASA

Meningkatkan pencapaian murid di dalam peperiksaan awam dan antarabangsa Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid
tentang bahaya dadah

1.1.1

Program Pendidika Pencegahan Dadah (Ppda)


Mesej 5 Minit Anti Dadah dan Rokok

Jawatankuasa PPda

Bulan Feb-Oktober

Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah

Jawatankuasa PPda

Bulan Feb -Oktober

Bulan Pendidikan dan Pencegahan Dadah

JawatanKuasa PPda

Bulan Feb -Oktober

Sudut PPda

Jawatan Kuasa PPda

Sepanjang Tahunn

Program Intervensi (Urin Test)

Jawatankuasa Ppda
dengan kerjsama
AAdk

Bulan April

Kaunseling Individu dan Kelompok

PELAN STRATEGI

Kaunselor

Sepanjang tahun

Strategi 1 : Membuat perbincangan bersama pentadbir bidang perkhidmatan dan keperluan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta
mempertingkatan kualiti kerja dan perkhidmatan
BIL

PELAN TINDAKAN

T/JAWAB

TEMPOH

1.1

Membangkitkan hal
dalam mesyuarat

Kaunselor

Sepanjang
Tahun

1.2

Program pemantapan
profesionalisme

Kaunselor

Sepanjang
Tahun

KOS /
SUMBER
-

OUTPUT

PELAN
KONTINGENSI
Taklimat /
penerangan

Perkhidmatan
kaunseling lebih
efektif
Meningkatan
Taklimat /
profesionalisme
perbengkelan
sebagai kaunselor
dalam pelbagai
bidang terutama
Pendidikan dan
Pencegahan Dadah

Strategi 2 : Mengadakan program dan memberi kursus asas kaunseling kepada ahli kelab (PPDa) dan PRS
2.1

Membuat permohonan
melalu
pentbadibr,menyediakn
kertas kerja dan
membuat surat
panggilan

Kaunselor

Januari
-Oktober

2.2

Kursus PPDa

Kaunselor

Januari Oktober

Dapat
mewujudkan rakan
pelajar yang dapat
membimbing
pelajar yang lain
menjurus kearah
mengurangkan
masalah rokok
dalam kalangan
pelajar
Memberi
kemahiran asas
dalam
menolong,memaha
mi bahaya rokok

Taklimat/
penerangan /
perbengkelan

Menyertai kursus
yang dianjurkan
oleh AADK,
PDRM dan juga
pejabat kesihatan

CATATAN

dan dadah serta


dapat
menyampaikan
kepada rakan yang
lain maklumat
yang diperolehi
Strategi 3 : Mengadakan program pendidikan dan pencegahan dadah, pameran berkaitan bahaya rokok dan dadah serta bekerjasama
dengan AADK bagi membuat urine test ke atas pelajar
3.1
Membuat permohonan
Kaunselor
Januari
-Masalah displin
Menjemput
melalui pentadbir dan
PK Hem
-Oktober
pelajar (merokok) penceramah yang
memberi maklumbalas
dapat dikurangkan bertauliah seperti
kepada pihak
dengan adanya
AADK atau NGO
AADK,PDRM dan
pengetahuan
yang berkaitan
Pejabat Kesihatan
tentang bahaya
dengan pendidikan
rokok dan dadah.
pencegahan dadah

3.2

Jemputan kepada ibu


bapa bagi perbincangan
berkaitan pelajar

Kaunselor
PK HEM

Sepanjang
tahun

-Mewujudkan
kerjasama erat
antara pihak
sekolah dengan
badan kerajaan
dan NGO yang
lain.
Ibu bapa dapat
mengetahui
masalah dan dapat
berbincang
berkaitan dengan
displin pelajar

Menjemput ibu
bapa bagi kes yang
berkaitan

PELAN OPERASI 1
NAMA AKTIVITI

: Membuat perbincangan bersama pentadbir bidang perkhidmatan dan keperluan unit


bimbingan dan kaunseling serta mempertingkatkan kualiti kerja dan perkhidmatan.

OBJEKTIF

: Pelbagai aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dan keperluan dalam melaksanakan
perkhidmatan dapat diperolehi serta kekangan dalam melaksanakan perkhidmatan dapat
diatasi bagi menjurus kearah visi, misi dan keperluan sekolah

LANGKAH
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

PROSES ALIRAN KERJA


Merancang aktitivi,keperluan , kekangan dan
juga penyelarasan visi dan misi sekolah
Merancang pembahagian perbelanjaan mengikut
aktiviti dan keperluan
Taklimat kepada Tuan Pengetua
Menyediakan kertas kerja program dan surat
permohonan peruntukan
Surat mohon peruntukan bersama kertas kerja
diserahkan kepada Pengetua bagi mendapatkan
kelulusan dan sokongan
Surat permohonan peruntukan diedarkan kepada
PIBG dan badan-badan NGO
Peruntukan akan ditunai dan diagihkan mengikut
aktiviti dan keperluan
Penyediaan laporan dan dokumentasi / Penilaian
dan post Mortem

TANGGUNGJAWAB
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
kaunselig
Guru Bimbingan dan
Kaunseling / AJK UBK
Guru Bimbingan dan
kaunseling/ AJK UBK
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kaunseling / PK HEM

TEMPOH
Dis / Jan
Dis / Jan
Jan
1 kali setahun
1 Hari

3 Hari
Mac hingga Jun
Dari semasa ke
semasa dan
selepas aktiviti
dilaksanakan.

STATUS

PELAN OPERASI 2
NAMA AKTIVITI

OBJEKTIF

LANGKAH
1
2.
3.

: Mengadakan program program dan memberi kursus asas kaunseling kepada ahli
kelab (PPda) dan PRS
: Dapat mewujudkan rakan pelajar yang dapat membimbing pelajar lain menjurus
kearah mengurangkan masalah rokok dalam kalangan pelajar. Memberi kemahiran asas
dalam menolong, memahami bahaya rokok dan dadah serta dapat menyampaikan
kepada rakan yang lain maklumat yang diperolehi

PROSES ALIRAN KERJA


Mengadakan
mesyuarat
pengurusan
perbincangan bersama rakan GBKSM
Menyediakan kertas program

dan

5.

Mesyuarat Perlantikan AJK dan Pembahagian


tugas
Memberi taklimat kepada pelajar yang terpilih
mengikuti program dan kursus asas kaunseling
Penyediaan laporan dan dokumentasi

Penilaian / Post Mortem

4.

TANGGUNGJAWAB
Pengetua / Guru
Bimbingan
Guru Bimbingan dan
Kaunseling .
Penyelaras
Guru Bimbingan dan
Kaunseling dan AJK
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kanseling / PK HEM

TEMPOH
1 Kali setahun
Sekali setahun
Januari -Oktober
Januari -Oktober
Dari semasa ke
semasa
Selepas aktiviti
dilaksanakan

STATUS

PELAN OPERASI 3
NAMA AKTIVITI

OBJEKTIF

LANGKAH
1.

: Mengadakan program pendidikan dan pencegahan dadah , pameran berkaitan status


bahaya rokok dan dadah serta bekerjsama dengan AADK bagi membuat urine test ke
atas pelajar
: Mendedahkan bahaya dadah, inhalan dan Aids kepada para pelajar, masalah displin
(merokok) pelajar dapat dikurangkan dengan adanya pengetahuan tentang bahaya
rokok dan dadah.

5.

PROSES ALIRAN KERJA


Mengadakan mesyuarat pengurusan / Taklimat
kepada pengetua
Mengadakan mesyuarat Perancangan Strategik
2011-2013
Kertas kerja program dan surat jemputan kepada
penceramah
Mesyuarat Perlantikan AJK dan Pembahagian
tugas
Perlaksanaan Program yang dirancang.

6.

Penyediaan laporan dan dokumentasi

Penilaian / Post Mortem

2.
3.
4.

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PPDa

TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
Guru Bimbingan dan 3 kali setahun
Kaunseling
Pengetua
Sekali setahun
Guru Bimbingan
Kaunseling
Penyelaras

dan 1 kali setahun

Guru Bimbingan dan


Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kaunseling / PK HEM

1 kali setahun
Febuari - Oktober
Dari semasa ke
semasa
Selepas program
dilaksanakan

STATUS

BIL
1.
2.
3.
4

SENARAI PROGRAM
Penubuhan Jawatankuasa PPDa sekolah
Peringatan oleh Pengetua
Program Lima Minit Mesej Anti Dadah dan Anti Rokok
Program Minggu Pendidkan dan Pencegahan Dadah

KUMPULAN SASARAN
Pihak Pentadbir
Semua Murid
Semua Murid
Semua Murid

TEMPOH
Januari
Sepanjang tahun
Feb-Oktober
Ogos

5
7

Bulan Pendidikan Pencegahan dadah peringkat Sekolah


Kaunseling PPDa

Semua Murid
Semua Murid

Mac- Jun
Sepanjang Tahun

Lorong PPDa

Semua Murid

Sepanjang tahun

Penilaian dan Pelaporan

Semua warga sekolah

Sepanjang tahun

Carta Gantt Pelan Operasi

PELAKSANA
Pihak Pentadbir
Pengetua/Pentadbir
SLAD
HEM,
AJK PPDa,
Semua Guru
AJK PPDa
Guru Bimbingan dan
Kaunseling
Guru Bimbingan dan
Kaunseling dan SLAD
Pentadbir

Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling (Program Pendidikan Pencegahan Dadah)


Tahun 2017
Bil

Pelan Tindakan

Jan

1.

Mesyuarat Perancangan Strategik


Tiga Tahun
Mesyuarat Jawatankuasa Program
Bulan Pendidikan Pencegahan Dadah
Peringkat Sekolah (Ceramah / Pameran /
Bengkel )
Program Minggu Pendidikan Dan
Pencegahan Dadah
Lorong PPda
Program 5 Minit Mesej Anti Dadah
Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)
Kaunseling PPDa

2.
3.

4
4.
5.
6
7

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

Dis
2017