Anda di halaman 1dari 73

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

Faktor kegagalan
Utama Calon
Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini
secara 'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikirfikirkan =)

Legal Notice
 Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya
Infokerjaya PLT (LLP0003706-LGN)
 Sebarang aktiviti pengedaran semula atau
menjual semula naskhah ini adalah DILARANG sama
sekali dan ianya menyalahi Akta Hakcipta.
 Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari
laman web www.tipsptd.com, sila laporkan kepada
kami melalui email support@rujukankerjaya.com
dan ganjaran sewajarnya akan diberikan kepada
anda
 Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima
tip-tip penting untuk kemasukan kerja kerajaan
daripada kami yang akan disalurkan melalui
EMAIL yang anda daftarkan dengan kami

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

Disclaimer
Seluruh kandungan Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41 ini adalah
hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya dari www.tipsptd.com. Ianya diterbitkan
untuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej ini
tidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang
liabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalam
Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41 ini adalah tepat pada
masa ianya diterbitkan.

Infokerjaya PLT, EDISI 2016

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

100 Soalan Latih Tubi


Pengetahuan Am Mengenai
Malaysia dan Alam Sekeliling
1. Bagi tujuan mengeratkan sesama negara, ekonomi dan hubungan sosial,
Malaysia menyertai beberapa pertubuhan serantau berikut kecuali

A. ASA
B. MAPHILINDO
C. ASEAN
D. KOMUNIS

2. Bagi menjaga hubungan luar Malaysia, sebuah kementerian telah


dipertanggungjawabkan yang diketuai oleh seorang menteri bernama

A. Dato' Sri Liow Tiong Lai


B. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam
C. Dato' Sri Anifah Aman
D. Dato' Sri Mustapa Mohamed

Menjalankan hubungan diplomasi

Menghormati kebebasan asasi, Mahkamah Antarabangsa dan PBB

Menekankan hubungan serantau ASEAN

Saling menghormati kedaulatan negara lain

3. Atas dasar apakah Malaysia mengamalkan prinsip-prinsip di atas :

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A. Dasar Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negara
B. Dasar Kepentingan Sosial
C. Dasar Ekonomi Serantau
D. Dasar Kepentingan Politik

4. Malaysia terlibat dengan Persatuan Asia Tengara (ASA) bersama-sama


dengan Thailand dan Filipina bertujuan untuk

i. Pembangunan Ekonomi
ii. Hubungan Sosial
iii. Menangkis fahaman Komunis
iv. Kekuatan Ketenteraan

A. I sahaja
B. I dan II
C. III dan IV
D. I, II dan II

5. Association of Southest Asia (ASA) atau Persatuan Asia Tenggara di antara


Malaysia, Thailand dan Filipina tidak berjaya kerana perkara berikut :

A. Filipina menarik diri kerana membantah Tanah Melayu memasukkan


Sabah dalam Persekutuan Malaysia
B. Indonesia membantah pertubuhan Malaysia
C. Malaysia tidak bersetuju syarat-syarat yang ditetapkan oleh Thailand
D. Thailand menarik diri di saat akhir

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


6. Gagasan MAPHILINDO menyatukan negara Malaysia, Filipina dan Indonesia.
Manakala negara-negara lain tidak berminat menyertai pertubuhan ini.
Penubuhan MAPHILINDO bertujuan untuk :

I. Perpaduan antara negara


II. Kerjasama Ekonomi
III. Kerjasama Sosial
IV. Hal ehwal kebudayaan

A. I dan II
B. II dan III
C. II, III dan IV
D. Semua di atas

7. Semua yang berikut adalah negara pengasas kepada Persatuan Negaranegara Asia Tenggara (ASEAN) kecuali

A. Malaysia
B. Vietnam
C. Thailand
D. Filipina

8. Penubuhan ASEAN adalah melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani


oleh Adam Malik, Thanat Khoman, Narciso Ramos, S. Rajaratnam dan

A. Tun Mahathir Mohamad


B. Tun Hussein Onn
C. Tun Abdullah Ahmad Badawi
D. Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


9. Malaysia melibatkan diri dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB),
Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) dan Pergerakan Negara
Berkecuali (NAM). Apakah yang dimaksudkan denga Pergerakan Negara
Berkecuali (NAM).

A. Mengasingkan diri daripada kuasa barat


B. Mengambil sikap berkecuali dengan hal ehwal dunia
C. Tidak memihak kepada kuasa blok barat dan timur
D. Tidak melibatkan diri dalam mana-mana perperangan

10. Sumber pendapatan Kerajaan Persekutuan Malaysia boleh diperolehi melalui


cukai langsung dan cukai tidak langsung. Salah satu cukai langsung ialah

A. Duti Eksais
B. Duti Setem
C. Duti Eksport
D. Cukai Jalan

11. Gudang Berlesen adalah tempat yang dilesenkan di bawah Seksyen 65 Akta
Kastam 1967 bagi penyimpanan barangan yang berduti. Terdapat beberapa
kategori Gudang Berlesen. Gudang PEKEMA adalah salah satu daripadanya.
Di peringkat manakah gudang PEKEMA dipertimbangkan untuk kelulusan
lesen gudang?

A. Kementerian Kewangan
B. Pengarah Kastam Negeri
C. Ibu Pejabat Kastam
D. Jabatan Perdana Menteri
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


12. Duti Eksais adalah duti yang dikenakan kepada

A. Barang-barang yang dieksport


B. Barang-barang yang siap untuk dijual
C. Barang-barang yang dikilangkan di Persekutuan
D. Barang-barang yang rosak sebelum diimport

13. Antara berikut yang manakah merupakan jenis cukai langsung?

I. Duti Kastam
II. Duti Setem
III. Cukai Pendapatan Individu
IV. Cukai Keuntungan Harta Tanah

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

14. Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran


Raja Berpelembagaan. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlimen
adalah pembahagian tiga kuasa kepada

A. Politik, Pentadbiran dan Perundangan


B. Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif
C. Kehakiman, Politik dan Pentadbiran
D. Perundangan, Kehakiman, Politik

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


15. Kerajaan telah mewujudkan sebuah agensi yang berkhidmat kepada
masyarakat dalam menyelesaikan aduan mengenai ketidakcekapan dan
penyelewengan dalam Perkhidmatan Awam secara adil dan berkesan serta
menyumbang ke arah mempertinkatkan kualiti Perkhidmatan Awam. Agensi
ini dikenali sebagai

A. Biro Pengaduan Awam


B. Biro Bantuan Guaman
C. Jabatan Peguam Negara
D. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

16. Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa ke atas sesebuah negeri dalam hal
seperti berikut kecuali

I. Hal ehwal agama


II. Kewarganegaraan
III. Hal ehwal tanah dan hutan
IV. Undang-undang dan keadilan

A. I dan III
B. II dan IV
C. III dan IV
D. I, II dan III

17. Apakah nama dokumen yang dikeluarkan supaya Encik Suhairie hadir ke
mahkamah?

A. Affidavit
B. Mandamus
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


C. Habeas Corpus
D. Sapina

18. Belanjawan Negara Malaysia mempunyai 2 komponen utama iaitu Hasil


Negara dan Perbelanjaan Negara. Kesemua di bawah adalah kategori bagi
perbelanjaan negara kecuali

A. Perbelanjaan Pembangunan
B. Perbelanjaan Jangka Pendek
C. Perbelanjaan Tanggungan
D. Perbelanjaan Perbekalan

19. Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) melibatkan kementeriankementerian berikut kecuali

A. Kementerian Pengangkutan
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Kementerian Belia dan Sukan
D. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

20. Geran peruntukan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan


Negeri dibuat berasaskan kepada

A. Bilangan projek yang akan dilaksanakan


B. Jumlah perbelanjaan pada tahun sebelumnya
C. Bilangan penduduk sesebuah negeri
D. Jumlah peruntukan yang dipohon pada tahun berkenaan
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


21. Yang manakah antara berikut tidak termasuk di dalam 12 Bidang Ekonomi
Utama Negara (NKEA)?

A. Minyak, gas dan tenaga serta minyak sawit


B. Perkhidmatan, perikanan dan Industri Kecil Sederhana
C. Perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan perniagaan
D. Elektronik dan elektrik, kandungan dan insfrastruktur komunikasi serta
Greater Kuala Lumpur

22. Cukai yang dikenakan ke atas barang-barang tertentu yang diimport ke


Malaysia atau dikilangkan di Malaysia merujuk kepada

A. Cukai Pendapatan
B. Cukai Perkhidmatan
C. Cukai Jualan
D. Duti Eksais

23. Apakah badan tertinggi di peringkat kebangsaan yang bertanggungjawab


terhadap keselamatan negara?

A. Majlis Tindakan Negara


B. Majlis Angkatan Tentera
C. Majlis Keselamatan Negara
D. Polis Diraja Malaysia

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

10

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


24. Di bawah RMK-10, Malaysia disasarkan beralih kepada ekonomi
berpendapatan tinggi. Apakah sumber paling penting yang perlu diberi
perhatian bagi membolehkan sasaran tersebut dicapai?

A. Teknologi tinggi
B. Pelaburan Swasta
C. Sumber Kewangan
D. Modal Insan

25. Pembinaan Putrajaya yang meliputi kawasan seluas 4.932 hektar adalah
berasaskan kepada 2 konsep utama iaitu

A. Bandar Raya Bestari dan Bandar Raya Gemilang


B. Bandar Raya Dalam Taman dan Bandar Raya Teknologi Hijau
C. Bandar Raya Dalam Taman dan Bandar Raya Bestari
D. Bandar Raya Bestari dan Bandar Raya Teknologi Hijau

26. Sumber kewangan Kerajaan Persekutuan ialah

I. Duti Eksais
II. Duti Hiburan
III. Cukai Perhutanan
IV. Cukai Pendapatan

A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan IV
D. III dan IV
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

11

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


27. Selain daripada Kementerian Kewangan, agensi Kerajaan yang memainkan
peranan utama dalam pemeriksaan Belanjawan Pembangunan ialah

A. Kementerian Pembangunan Luar Bandar


B. Kementerian Pembangunan Usahawan
C. Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri
D. Unit Penyelarasan, Jabatan Perdana Menteri

28. Mahkamah manakah yang mempunyai kuasa untuk mendengar petisyen


yang mencabar keputusan pilihan raya?

A. Mahkamah Sesyen
B. Mahkamah Tinggi
C. Mahkamah Rayuan
D. Mahkamah Persekutuan

29. Seorang hakim boleh dilucutkan jawatannya kerana perkara berikut kecuali

A. Melanggar Kod Etika 1994


B. Lemah tubuh badan dan otak
C. Mengalami penyakit yang kronik
D. Migrain ketika perbicaraan kes

30. Pernyataan berikut adalah tepat tentang pentadbiran Kerajaan Negeri kecuali

A. Raja adalah ketua agama Islam di setiap negeri kecuali Pulau Pinang dan
Melaka
B. Ketua agama Islam di Sabah dan Sarawak adalah Yang Dipertua Negeri
Set Latih Tubi - Januari 2016
12
www.tipsptd.com

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


C. Raja mewarisi tahta kerajaan secara turun-temurun dan sepanjat hayat
D. Agama Islam adalah bukan agama rasmi di Sabah dan Sarawak

31. Berikut merupakan Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia yang dijayakan
oleh Kerajaan Malaysia, kecuali

A. Tele-Perubatan
B. Jaringan Perbankan Seluruh Dunia
C. Pusat Penyelidikan Research & Development (R&D)
D. Kad Pintar Pelbagai Guna

32. Agensi kerajaan yang memainkan peranan utama dalam penyediaan


Rancangan Lima Tahun Negara ialah

A. Kementerian Pembangunan Luar Bandar


B. Kementerian Kewangan
C. Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdanan Menteri
D. Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

33. Yang manakah antara berikut benar tentang fungsi-fungsi Bank Negara
Malaysia (BNM)?

I. Mengawal kedudukan kredit negara


II. Menerbitkan dan mengawal mata wang negara
III. Mengeluarkan akaun semasa kepada orang ramai
IV. Bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

13

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

34. Kerajaan telah menetapkan 12 industri dalam sektor perkilangan untuk


dibangunkan iaitu berasaskan sumber dan bukan sumber. Industri yang
termasuk dalam kategori berasaskan sumber adalah

A. Tekstil dan pakaian


B. Peralatan perubatan
C. Elektrik dan elektronik
D. Petrokimia

35. Projek Transformasi Kedai Runcit (TUKAR) bertujuan untuk memodenkan


kedai runcit tradisional bagi meningkatkan tahap daya saing dalam
persekitaran perniagaan peruncitan yang kompetitif. Projek ini pada masa
sekarang dikendalikan oleh

A. Kementerian Dalam Negeri


B. Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Warisan
C. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
D. Kementerian Kewangan

36. Objektif pelaksanaan Kerajaan Elektronik adalah

I. meningkatkan penglibatan rakyat bersama kerajaan


II. memperkuatkan sekuriti data dan melindungi privacy
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

14

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


III. menawarkan perkhidmatan pentadbiran yang cekap dan berkualiti kepada
rakyat
IV. Menyelaraskan proses-proses dalam kerajaan bagi memajukan
perkhidmatan dan mengurangkan kos

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. II, III dan IV
D. III dan IV

37. K-ekonomi bertujuan untuk

A. Meningkatkan inovasi sebagai pemacu utama


B. Menjana sepenuhnya pengetahuan bagi mewujudkan nilai baru
C. Melahirkan pekerja yang lebih inovatif dan kreatif dan agar lonjakan
pengeluaran akan berlaku
D. Meningkatkan produktiviti pekerja yang bermatlamat membantu mereka
meningkatkan pendapatan

38. Komunikasi tanpa wayar bergerak dalam garis lurus dapat dilakukan dengan
menggunakan

A. Gelombang mikro
B. Kabel gentian optik (fiber optic)
C. Wayar pasang jauh
D. Kabel sepaksi

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

15

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


39. Terdapat perisian yang dibangunkan untuk membolehkan komputer
beroperasi dan dengan itu membolehkan pengguna mencapai dan
menggunakan aplikasinya dalam urusan perniagaan masing-masing.
Pernyataan tersebut lebih menjurus kepada

A. Sistem Perisian
B. Perisian Aplikasi
C. Sistem Operasi
D. Perisian Utama

40. Yang manakah antara berikut bukan keperluan komputer untuk berada
dalam rangkaian?

A. Sistem Pengoperasian (Operating System)


B. Perkakasan Komputer (Computing Hardware)
C. Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card)
D. Perisian Aplikasi (Application Software)

41. Aplikasi komputer yang dikongsi dan digunakan melalui rangkaian yang
khusus untuk beberapa organisasi sama ada secara rangkaian setempat (LAN)
atau rangkaian kawasan luas (WAN). Capaian yang sebegini adalah ciri-ciri.

A. Internet
B. Intranet
C. Persidangan Video
D. Hubungan Wireless

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

16

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


42. Undang-undang dikuatkuasakan setelah

A. Diwartakan sebagai pewartaan perundangan


B. Diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong
C. Diluluskan oleh Parlimen
D. Diluluskan oleh kabinet

43. Hasil negara Malaysia terdiri daripada semua jenis pendapatan yang diterima
oleh kerajaan. Pentadbiran hasil negara Malaysia adalah daripada hasil
Kerajaan Persekutuan, hasil Kerajaan Negeri dan hasil Kerajaan Tempatan.
Yang manakah antara berikut merupakan hasil dikutip oleh Kerajaan
Persekutuan?

I. Hasil Cukai
II. Hasil Bukan Cukai
III. Terimaan Bukan Hasil
IV. Hasil Pihak Berkuasa Tempatan

A. I dan II
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. II, III dan IV

44. Pilih antara berikut yang merupakan hierarki mahkamah di Malaysia?

A. Mahkamah Kanak-kanak, Majistret, Sesyen, Tinggi, Persekutuan


B. Mahkamah Majistret, Sesyen, Tinggi, Persekutuan, Rayuan
C. Mahkamah Kanak-kanak, Sesyen, Tinggi, Rayuan
D. Mahkamah Majistret, Sesyen, Tinggi, Rayuan, Persekutuan
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

17

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


45. Kesalahan-kesalahan yang boleh dihadapkan ke mahkamah melalui

A. Writ Mahkamah
B. Waran Tangkap
C. Tangkapan Tanpa Waran
D. Saman

46. Cukai apakah yang dikenakan ke atas semua barang dan perkhidmatan yang
dikeluarkan dalam negara dan diimport pada setiap peringkat
pengeluaran/pengedaran dalam rantaian perniagaan?

A. Duti Kastam
B. Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)
C. Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (CJP)
D. Duti Eksais

47. Sekiranya terdapat percanggahan di antara undang-undang Persekutuan


dengan undang-undang Negeri, yang manakah antara berikut akan
digunakan?

A. Undang-undang Negeri dan undang-undang Persekutuan akan dibatalkan


B. Undang-undang yang bercanggah akan digubal semula oleh Perlimen
C. Undang-undang Persekutuan yang bercanggah akan dipinda
D. Undang-undang Negeri yang bercanggah akan terbatal dan undangundang Persekutuan digunakan.

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

18

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


48. Mengikut undang-undang, seseorang yang ditangkap tanpa dibawa ke
hadapan Majistret tidak boleh ditahan melebihi tempoh

A. 96 Jam
B. 48 Jam
C. 24 Jam
D. 12 Jam

49. Manakah antara agensi berikut yang fungsinya adalah memungut hasil untuk
negara?

I. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)


II. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)
III. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
IV. Perbadanan Nasional Berhad (PNB)

A. II dan III
B. II dan IV
C. I, II dan III
D. I, III dan IV

50. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, perkhidmatan kerahan tenaga untuk


negara hanya boleh dibuat dengan kebenaran.

A. Parlimen
B. Majlis Raja-raja
C. Yang di-Pertuan Agong
D. Perdana Menteri
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

19

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


51. Kementerian manakah yang bertanggungjawab menerajui NKRA memerangi
rasuah?

A. Kementerian Dalam Negeri


B. Jabatan Perdana Menteri
C. Jabatan Perkhidmatan Awam
D. Kementerian Luar Bandar dan Wilayah

52. Struktur Pentadbiran Kerajaan Malaysia ialah

A. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri


B. Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
C. Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan
D. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Tempatan

53. Berikut adalah merupakan ancaman kepada keselamatan negara yang masih
berlaku kecuali

A. Ancaman komunis
B. Ancaman dadah
C. Polarisasi kaum
D. Pelarian negara luar

54. Enakmen merujukan kepada


A. Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Negara
B. Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan
Negeri
C. Undang-undang yang digubal oleh Peguam Negara
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

20

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


D. Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh menteri di sesebuah
kementerian

55. Apakah ciri pentadbiran yang sama terdapat di Negeri-negeri Melaka, Pulau
Pinang, Sabah dan Sarawak?

A. Tidak mempunyai Ketua Menteri


B. Mempunyai Menteri Besar
C. Diberikan kuasa menentukan dasar imigresen
D. Diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri

56. Berikut adalah pintu keluar masuk negara melalui udara, kecuali

A. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur


B. Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz, Subang
C. Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang
D. Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Kedah

57. Peranan utama Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah

I. Mencegah penyeludupan barang-barang


II. Membanteras pemerdagangan manusia
III. Mengawal pengubahan wang haram
IV. Memungut cukai

A. I dan II
B. I dan III
C. I dan IV
D. III dan IV
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

21

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


58. Berikut adalah bentuk ancaman yang telah digariskan Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu (PBB) tentang keselamatan negara kecuali

A. Jenayah rentas sempadan


B. Nuklear dan senjata biologi
C. Konflik antara negara
D. Pendatang tanpa izin

59. Sebuah kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) telah memintas dan
menahan bot nelayan milik rakyat negara jiran yang menceroboh perairan
negara. Antara berikut, agensi manakah akan melaksanakan proses siasatan
kes tersebut?

A. Pasukan Polis Marin


B. Tentera Laut Diraja Malaysia
C. Jabatan Kastam Diraja Malaysia
D. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

60. Kampung tanpa wayar adalah salah satu program yang bertujuan untuk
menyediakan perkhidmatan internet kepada pengguna-pengguna kawasan
luar bandar yang dilaksanakan oleh

A. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan


B. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah
C. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
D. Kementerian Sumber Manusia
61. Apakah jenis indeks yang digunakan bagi mengukur kadar inflasi

A. Indeks Harga Pasaran


Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

22

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


B. Indeks Pasaran Terbuka
C. Indeks Harga Pengguna
D. Indeks Harga Semasa

62. Berikut adalah satu pernyataan yang merujuk kepada

Dokumen bersumpah yang mencatatkan kenyataan pengakuan seseorang


tentang sesuatu hal sama ada dalam kes jenayah atau kes sivil

A. Writ
B. Prima Facie
C. Afidavit
D. Injuksi

63. Yang manakah antara berikut merupakan agensi yang boleh membantu
pelabur asing dalam urusan mereka di Malaysia.

I. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)


II. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC)
III. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
IV. Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF)

A. I dan II
B. I, II dan IV
C. I, II dan III
D. II, III dan IV

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

23

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


64. Bagaimana Imbangan perdagangan sesebuah negara dikira?

A. Jumlah pendapatan eksport melebihi pendapatan import


B. Jumlah pendapatan negara ditolak perbelanjaan negara
C. Pendapatan eksport perkhidmatan ditolak pendapatan import
perkhidmatan
D. Jumlah pendapatan eksport negara ditolak jumlah perbelanjaan import

65. Pilih jenis sekatan perdagangan antarabangsa

I. Kuota
II. Duti Eksais
III. Duti Import
IV. Duti Eksport
V. Embargo

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. I, IV dan V
D. II, IV dan V

66. Berikut adalah senarai darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan
yang dianugerahkan kepada mereka yang berjasa kepada negara. Apakah
anugerah yang tertinggi daripada senarai ini?

A. Pingat Pangkuan Negara (P.P.N.)


B. Panglima Mangku Negara (P.M.N.)
C. Seri Maharaja Mangku Negara (S.M. N.)
D. Ahli Mangku Negara (A.M.N.)
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

24

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


67. Bank manakah yang tidak tertakluk kepada Akta Bank dan Institusi Kewangan
Malaysia?

A. Public Bank Berhad


B. Bank Islam Malaysia Berhad
C. Malayan Banking
D. Bank Simpanan Nasional

68. Manfaat Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP/GST) kepada semua adalah:

I. Menurunkan kos perniagaan melalui cukai input atas bahan mentah boleh
dipohon kembali
II. Adil dan saksama kerana pengilang, pemborong, peruncit dan
perkhidmatan terlibat sama rata
III. Menurunkan harga makanan asas seperti minyak masak, tepung, gula,
sayur-sayuran, daging, ikan, ayam dan beras.
IV. Harga lebih berpatutan berbanding pelaksanaan Cukai Jualan dan
Perkhidmatan atau Sale Services Tax (SST) kerana cukai bertindih
dihapuskan.

A. I dan II
B. III dan IV
C. I, II dan IV
D. II, III dan IV

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

25

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

69. Siapakah yang mengisytiharkan Zon Bebas di bawah Akta Zon Bebas 1990?

A. Menteri Dalam Negeri


B. Menteri Kewangan
C. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri
D. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

70. Berikut adalah penyataan paling tepat tentang Cukai Barangan dan
Perkhidmatan (CBP/GST)

I. CBP adalah kos kepada perantara dan rantaian pengeluaran


II. CBP dikenali sebagai Value Added Tax (VAT) atau cukai nilai tambah
III. CBP adalah cukai di setiap peringkat oleh perantara dalam proses
pengeluaran dan pengedaran
IV. CBP dicaj pada barang dan perkhidmatan di setiap peringkat pengeluaran
dan pengedaran dalam rantaian pembekalan

A. I dan II
B. III dan IV
C. I, II dan III
D. II, III dan IV

71. Pilih agensi yang berkaitan dengan urus niaga pasaran hadapan.

I. Bursa Saham Kuala Lumpur


II. Bursa Komoditi Kuala Lumpur
III. Bursa Kewangan Kuala Lumpur
IV. Bursa Hadapan Kewangan dan Opsyen Kuala Lumpur
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

26

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I, II dan III

72. Apakah objektif Kedai Harga Patut (KHP) adalah seperti berikut

I. Menggalakkan pemodenan dan kecekapan pengurusan sektor perdagangan


dan pengedaran
II. Meningkatkan imej negara sebagai destinasi pelancongan dan pusat
membeli belah yang istimewa
III. Mewujudkan suasana perdagangan yang seimbang bagi menjaga
kepentingan peniaga dan pengguna
IV. Menarik pelancong dalam dan luar negara untuk mengunjungi destinasi
negara dan berbelanja di pusat membeli belah negara.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. IV sahaja

73. Apakah dasar yang diluluskan oleh Kabinet pada 28 September 2011 bagi
menggantikan Dasar Pertanian Negara?

A. Dasar Industri Agro Negara


B. Dasar Agro Makanan Negara
C. Dasar Pertanian Makanan Negara
D. Dasar Agro Negara

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

27

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


74. Mengikut Akta Kastam 1967, pegawai berikut mempunyai kuasa sebagai
seorang Pegawai Kastam kecuali

A. Pegawai Daerah
B. Pegawai Imegresen
C. Pegawai Kanan Kastam
D. Penguasa Polis

75. Apakah jenis lesen yang dipamerkan di premis restoran makanan segera?

A. Lesen Cukai Pendapatan


B. Lesen Cukai Syarikat
C. Lesen Cukai Perkhidmatan
D. Lesen Cukai Jualan

76. Tapak Warisan Dunia kategori Tapak Semulajadi yang telah diiktiraf oleh
UNESCO adalah

I. Taman Negara Mulu


II. Taman Negara Pahang
III. Taman Negara Kinabalu
IV. Taman Negara Kelantan

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

28

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


77. Berapa peratuskah Cukai Jualan yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia?

A. 20%
B. 15%
C. 10%
D. 6%

78. Di stesen import, siapakah yang diberi kebenaran secara sah untuk
menguruskan pelepasan dagangan ke Kawasan Utama Kastam?

A. Ejen Perkapalan
B. Ejen Penghantaran
C. Pegawai Pelabuhan
D. Nakhoda Kapal

79. Berikut adalah merujuk kepada

Ahmad yang ditahan oleh pihak berkuasa telah diarahkan oleh mahkamah
supaya dibebaskan.

A. Writ
B. Certiorari
C. Waran
D. Habeas Corpus

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

29

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

80. Kad kredit dikenakan cukai. Apakah jenis cukai yang dikenakan?

A. Cukai Jualan
B. Cukai Perkhidmatan
C. Duti Eksais
D. Duti Import

81. Sistem yang memerlukan tindakbalas yang pantas merujuk kepada


komunikasi dua hala antara pengguna dan komputer dipanggil

A. Sistem di luar talian (off-line)


B. Sistem di atas talian (on-line)
C. Sistem prosesan teragih
D. Sistem batch

82. Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) diwujudkan sebagai Satu Hentian
Pelbagai Perkhidmatan. Yang manakah antara pernyataan berikut benar
tentang RTC.

I. Perkhidmatan Klinik 1Malaysia


II. Penubuhan Kios Informasi 1Malaysia
III. Dilaksanakan melalui konsep Strategi Lautan Biru
IV. Kemudahan pembiayaan kewangan kepada penduduk luar bandar

A. I dan II
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. II, III dan IV
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

30

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

83. Organisasi yang mengawal selia sistem kewangan dunia dengan mengikut
polisi ekonomi makro negara anggota adalah

A. Bank Dunia
B. Rizab Persekutuan
C. Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
D. Tabung Kewangan Antarabangsa

84. Haris ditangkap kerana menyeludup mercun berdekatan Bukit Kayu Hitam.
Agensi manakah yang akan menjalankan proses siasatan lanjut kes Haris?

A. Kementerian Pertahanan
B. Polis Diraja Malaysia
C. Jabatan Kastam Diraja Malaysia
D. Ikatan Sukarelawan Rakyat Malaysia

85. Apakah persamaan fungsi bagi jabatan-jabatan kerajaan berikut

o Jabatan Imigresen
o Jabatan Kastam Diraja Malaysia
o Polis Diraja Malaysia

A. Mengeluarkan permit kerja


B. Menguatkuasakan undang-undang
C. Memberi pelepasan cukai
D. Menghukum pesalah

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

31

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


86. Cukai langung adalah cukai yang dikenakan terus ke atas pendapatan dan
kekayaan. Di antara contoh cukai langsung adalah seperti berikut kecuali

A. Cukai Jualan
B. Duti Harta Pusaka
C. Cukai Pendapatan
D. Duti Setem

87. Pernyataan di bawah merujuk kepada

Mengurangkan gejalan rasuah

Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan

Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam

A. Gagasan 1Malaysia
B. Pelan Integriti Nasional
C. Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan
D. Misi Nasional

88. Pelancong antarabangsa, pemegang pas sempadan, anak-anak kapal dan


warganegara yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan boleh
membeli barangan di Kedai Bebas Cukai (KBC)

A. Tanpa perlu bayar cukai


B. Tanpa melawat Malaysia
C. Dengan membayar duti import sahaja
D. Dengan Membayar cukai sebanyak 10% sahaja
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

32

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

89. Rambo telah ditemui mati dalam lokap polis semasa rondaan dijalankan.
Antara berikut, pihak manakah yang bertanggungjawab melaksanakan inkues
bagi menentukan punca kematian Rambo?

A. Mahkamah Tinggi
B. Mahkamah Koroner
C. Unit Forensik Polis Diraja Malaysia
D. Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Diraja Malaysia

90. Antara berikut, yang manakah barang larangan import yang telah diwartakan
oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia

I. Semua jenis ikan pirana


II. Semua jenis arak
III. Telur penyu
IV. Batik

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. I, II dan IV
D. II, III dan IV

91. Jabatan Kastam Diraja Malaysia terletak di bawah

A. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan


B. Kementerian Antarabangsa dan Industri
C. Kementerian Dalam Negeri
D. Kementerian Kewangan
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

33

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

92. Seseorang yang terlibat dengan aktiviti pengambilan dadah boleh dikesan
melalui

A. Ujian Pernafasan
B. Ujian Kecergasan
C. Ujian Air Kencing
D. Ujian AIr Liur

93. Kitaran prosesan data adalah terdiri daripada

A. Input, Prosesan dan Output


B. Susun, Proses dan Kesimpulan
C. Penerimaan, Simpan dan Papar
D. Banding, Kira dan Output

94. Yang manakan antara pernyataan berikut tidak benar tentang Cukai Barang
dan Perkhidmatan (GST)?

A. Skim Bayar Balik Pelancongan atau Tourist Refund Scheme (TRS)


merupakan salah satu mekanisme dalam pelaksaan GST
B. GST merupakan sistem cukai yang adil dan menyeluruh yang memberi
manfaat kepada semua rakyat Malaysia
C. Caj GST yang terdapat dalam Invois Jualan (Output) atau belian (GST
Input) akan ditanggung oleh para peniaga
D. GST untuk menggantikan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) yang telah
lama dilaksanakan.

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

34

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


95. Output adalah hasil data mentah yang diproses oleh Central Processing Unit
(CPU). Di antara berikut, manakah merupakan peranti output?

I. Monitor
II. Pencetak
III. Pengimbas
IV. Projektor LCD

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

96. Undang-undang yang digunakan oleh kerajaan bagi mengawal kemasukan


barang tiruan adalah

A. Akta Perihal Dagangan 1972


B. Akta Kawalan Harga 1946
C. Akta Kawalan Bekalan 1961
D. Peraturan Kawalan Bekalan 1974

97. Ketika menjamu selera di sebuah restoran di ibu kota, Amira didatangi oleh
seorang penjual jalanan yang menjual DVD cetak rompak dan DVD lucah.
Pihak manakah yang perlu Amira hubungi untuk membuat aduan?

A. Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan, KDN


B. Jabatan Kastam Diraja Malaysia
C. Jabatan Pengangkutan Jalan
D. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

35

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

98. Seseorang boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori jika disabitkan


kesalahan memiliki

A. 20g amphetamine
B. 40g kanabis
C. 40g morfin
D. 5g ganja

99. Yang manakah entension file yang merujuk kepada pernyataan dibawah

Elemen multimedia yang terdiri daripada pelbagai bentuk seperti teks,


video, grafik, audio dan animasi

A. .png
B. .wma
C. .swf
D. wmv

100.

Berikut merupakan menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri

kecuali

A. Datuk Paul Low Seng Kuan


B. Dato' Sri Khalid bin Mohamad Jiwa
C. Dato' Sri Azalina binti Dato' Othman Said
D. Datuk Joseph Entulu Anak Belaun

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

36

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41

60 Soalan Latih Tubi


Daya Menyelesaikan Masalah
1. Dalam sebuah sekolah, nisbah bilangan murid tahun 1 kepada murid tahun 2
adalah 5 : 8. Cari bilangan murid tahun 1 jika bilangan murid tahun 2 adalah
96 orang.

A. 60 orang
B. 50 orang
C. 46 orang
D. 56 orang

Nilai bagi 8 bahagian = 96 orang


Nilai 1 bahagian = 96/8 = 12 orang
Nilai 5 bahagian = 5 x 12 orang = 60 orang
Jadi bilangan murid tahun 1 = 60 orang

2. Ahmad memandu lorinya dan menghantar 2 tan 970 kg beras ke Johor


Baharu. Dalam perjalanan pulang, Ahmad mengangkut pula 1876 kg ikan
Talang kering. Kirakan jumlah jisim barang-barang yang dihantar oleh Ahmad
pada hari tersebut.

A. 5 tan 846 kg
B. 4 tan 846 kg
C. 2 tan 846 kg
D. 3 tan 846 kg

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

37

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


1 tan = 1000 kg
2 tan 970 kg = 2970 kg
Jumlah jisim = 2970 kg + 1876 kg = 4846 kg = 4 tan 846 kg

3. Norasikin membeli 160 gram emas pada harga RM97.90 per gram. Selepas 3
tahun, harga setiap gram emas telah naik sebanyak RM16.80. Berapakah
jumlah keuntungan Norasikin jika beliau menjual semua emasnya pada harga
baru itu?

A. RM2,688
B. RM1,688
C. RM3,789
D. RM4,576

Harga lama emas = 160 gram x RM97.90 = RM15,664


Harga baru emas = RM97.90 + RM16.80 = RM114.70 per gram
Harga baru emas = RM114.70 x 160 = RM18,352
Jumlah keuntungan selepas dijual = RM18,352 - RM15,664 = RM2,688

4. Sebuah buku latihan berharga RM1.25. Harga sebatang pen adalah RM2.15.
Kirakan beza jumlah harga bagi 9 buah buku latihan dan 6 batang pen?

A. RM16.65
B. RM15.15
C. RM1.65
D. RM12.90

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

38

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


Harga 9 buah buku latihan = RM1.25 x 9 = RM11.25
Harga 6 batang pen = RM2.15 x 6 = RM12.90
Beza jumlah harga = RM12.90 - RM11.25 = RM1.65

5. Kerja-kerja pembinaan jalan raya sepanjang 2 km memerlukan 40 tan pasir


dan 24 tan bitumen. Kirakan jumlah berat pasir dan bitumen jika panjang
jalan raya adalah 20 km panjang.

A. 128 tan
B. 640 tan
C. 156 tan
D. 1280 tan

2 km jalan raya = 40 tan pasir + 24 tan bitumen = 64 tan


1 km jalan raya = 64/2 = 32 tan
20 km jalan raya = 32 tan x 20 km = 640 tan

6. Nisbah berat 2 guni baja adalah 3 : 5. Jika beza berat di antara kedua-dua
guni baja itu adalah 7 kg, hitungkan berat kedua-dua guni baja itu.

A. 28 kg
B. 22 kg
C. 30 kg
D. 15 kg

Nisbah berat guni = 3 : 5


5 bahagian - 3 bahagian = 2 bahagian = 7 kg, 1 bahagian = 7/2 = 3.5 kg
Jumlah berat guni 3 bahagian = 3.5 kg x 3 = 10.5 kg
Jumlah berat guni 5 bahagian = 3.5 kg x 5 = 17.5 kg
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

39

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


Jumlah berat kedua-dua guni = 10.5 kg + 17.5 kg = 28 kg

7. Seng Hong menjual vannya pada harga RM9,800. Oleh kerana van dijual
melalui broker, beliau perlu memberi komisyen RM2.50 untuk setiap ratus
harga van tersebut. Kirakan jumlah bersih yang diperolehi oleh Seng Hong.

A. RM9,555
B. RM9,994
C. RM9,857
D. RM9,578

Harga van = RM9,800


Bahagian ratus pada harga van = RM9,800 / RM100 = 98 bahagian
Komisyen broker = RM2.50 bagi setiap ratus harga van
= RM2.50 x 98 = RM245
Jumah bersih Seng Hong = RM9,800 - RM245 = RM9,555

8. Tentukan nilai pada X

53

358

79

9716

92

A. 8464
B. 2911
C. 1892
D. 9229

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

40

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


53 --> 35 (terbalikkan) --> 3 + 5 = 8 : Jawapan 358
79 --> 97 (terbalikkan) --> 9 + 7 = 16 : Jawapan 9716
92 --> 29 (terbalikkan) --> 2 + 9 = 11 : Jawapan 2911

9. Apakah nombor yang menyambung susunan nombor dibawah

432691, 16234, 1234,


A. 231
B. 213
C. 324
D. 134

432691 ---> 16234 (terbalikkan susunan dan buang nombor kedua, dalam
susunan ini nombor 9 dibuang)
16234 ---> 1234 (terbalikan susunan dan buang nombor kedua, dalam
susunan ini nombor 6 dibuang)
1234 ---> 134

10. Harga 40kg beras adalah RM316.00. Hitungkan harga untuk 5 kg beras.

A. RM31.60
B. RM2,528
C. RM1,580
D. RM39.50

Harga 40 kg beras = RM316


Harga 1 kg beras = 316/40 = RM79
Harga 5 kg beras = RM79 x 5kg = RM39.50
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

41

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


11. Pendapatan bulanan seorang pegawai di sebuah bank adalah RM3,500.
Tahun berikutnya, pendapatan pegawai bank tersebut bertambah sebanyak
RM380. Kirakan peratus kenaikan pendapatan pegawai bank itu.

A. 9.0%
B. 7.2 %
C. 10.9%
D. 11.0%

Peratus kenaikan = (Jumlah kenaikan / pendapatan asal) x 100%


= (RM380/RM3,500) x 100% = 10.857 % = 10.9% (bundar)

12. 60% daripada pelajar kelas 5 Matahari menulis dengan tangan kanan. 18
orang pelajar di dalam kelas tersebut adalah kidal. Kirakan jumlah pelajar di
dalam kelas 5 Matahari tersebut.

A. 35 orang
B. 40 orang
C. 45 orang
D. 50 orang

60% = menulis dengan tangan kanan


40% = menulis dengan tangan kiri (kidal)
40% daripada keseluruhan kelas = 18 orang kidal
40/100 x y = 18 orang (y = bilangan keseluruhan pelajar kelas 5 Matahari)
y = (100 x 18)/40 = 45 orang

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

42

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


13. Sebuah kereta yang berkelajuan 170 km/j terlah bergerak sejauh 300 km.
Kirakan masa yang diambil untuk perjalanan sejauh itu.

A. 1.500 jam
B. 1.756 jam
C. 1.324 jam
D. 0.234 jam

Halaju = Jarak / masa


170 km/j = 300 km / masa
masa = 1.7647 jam = 1.765 jam

14. Sebuah trailer pembawa barang telah bergerak sejauh 250 km selama 4 jam.
Jika trailer tersebut bergerak selama 5 jam lagi pada had laju yang sama,
berapakah jumlah jarak keseluruhan yang dilalui pada tempoh masa
tersebut?

A. 312.5 km
B. 250 km
C. 562.5 km
D. 62.5 km

Halaju = Jarak / Masa


= 250 km / 4 jam = 62.5 km/jam
Jarak = 62.5 km/jam x 5 jam = 312.5 km
Jumlah jarak dilalui = 250 km + 312.5 km = 562.5 km

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

43

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


15. Harga bagi 2.5 kg Ikan Salmon adalah RM162.50. Berapakah wang yang perlu
dibayar jika Abu membeli 5.7 kg Ikan Salmon untuk majlis makan malam di
rumahnya?

A. RM65.50
B. RM300.90
C. RM450.50
D. RM370.50

2.5 kg Ikan Salmon = RM162.50


Harga 1kg Ikan Salmon = RM162.50/2.5kg = RM65
Harga 5.7kg Ikan Salmon = RM65 x 5.7 kg = RM370.50

16. Purata jisim 15 biji buah tembikai adalah 1.682 kg. Kesemua tembikai
diagihkan sama rata ke dalam 3 buah bakul yang berat setiap bakul adalah
9.72 kg, 8.90 kg dan 6.61 kg. Jika 3 biji tembikai didapati rosak dengan jumlah
berat 2.45 kg dan dikeluarkan daripada bakul, kirakan purata baru untuk baki
tembikai yang masih tinggal.

A. 6.610
B. 1.898
C. 25.23
D. 2.450

Purata 15 biji = 1.682 kg


Jumlah berat 15 biji tembikai = 15 x 1.682 kg = 25.23 kg
Berat 3 biji tembikai rosak = 2.45 kg
Baki berat selepas tolak tembikai rosak = 25.23 kg - 2.45 kg = 22.78 kg
Purata jisim baki tembikai yang tinggal = 22.78 / 12 biji = 1.898
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

44

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


17. Adilah mempunyai wang RM570. Dia telah menggunakan 2/5 daripada
wangnya untuk membeli keperluan dapur dan RM55 untuk membeli buku
kegemarannya. 1/4 daripada baki wangnya digunakan untuk simpanan dan
selebihnya untuk membayar pinjaman. Berapakah jumlah wang Adilah yang
digunakan untuk membayar pinjamannya?

A. RM283
B. RM287
C. RM71.75
D. RM215.25

Wang Adilah = RM570


Keperluan dapur = 2/5 x RM570 =RM228
Buku kegemaran = RM55
Jumlah yang dibelanjakan = RM228 + 55 = RM283
Baki yang masih tinggal = RM570 - RM283 = RM287
Wang simpanan = 1/4 x RM287 = RM71.75
Wang untuk membayar pinjaman = RM287 - RM71.75 = RM215.25

18. Apakah nombor seterusnya pada Y ?

8,23,38, Y
8 + 15 = 23
23 + 15 = 38
38 + 15 = 53
Y = 53

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

45

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


19. Harga sebuah basikal dewasa adalah RM180 dan harga sebuah basikal kanakkanak adalah kurang RM60 daripada harga basikal dewasa. Kirakan jumlah
bagi 31 buah basikal dewasa dan 25 buah basikal kanak-kanak yang sama.

A. RM5,580
B. RM3,000
C. RM7,080
D. RM8,580

Harga basikal kanak-kanak = RM180 - RM60 = RM120


Harga 31 buah basikal dewasa = RM180 x 31 = RM5,580
Harga 25 buah basikal kanak-kanak = RM120 x 25 = RM3,000
Jumlah kesemua = RM5,580 + RM3,000 = RM8,580

20. Kartina membeli 60 paket coklat dan setiap paket mengandungi 72 paket
kecil coklat. Kartina kemudiannya membungkus semula semua paket kecil
coklat tersebut untuk dibahagikan kepada 20 orang anak saudaranya. Kirakan
jumlah paket kecil yang terdapat dalam bungkusan yang Kartina buat.

A. 216
B. 4320
C. 132
D. 72

Jumlah paket kecil = 60 paket x 72 paket kecil = 4320 paket kecil


Jumlah paket kecil dalam bungkusan baru = 4320/20 = 216 paket kecil

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

46

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


21. Carta pai berikut menunjukkan subjek yang menjadi pilihan 400 orang
pelatih. Sekiranya bilangan yang memilih Sejarah adalah 1/2 daripada
bilangan yang memilih Bahasa melayu, hitung jumlah pelatih yang
memilih Sains

Subjek

Sejarah
Matematik

Bahasa Melayu
Sejarah
Bahasa Melayu
Sains
Matematik

Sains

A.
B.
C.
D.

150 orang
60 orang
85 orang
90 orang

90

400 = 100
360
1
100 = 50
2
90

400 = 100
360
Sains = jumlah Bahasa melayu Sejarah
Matematik
= 400 100 50 100
= 150 orang
Jawapan A

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

47

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


22. Kamal telah menjual 2 telefon bimbit dengan harga RM 1200.00 kepada Laila.
Beliau telah untung sebanyak 20 %. Berapakah harga sebenar sebuah telefon
bimbit.
A.
B.
C.
D.

RM 600.00
RM 960.00
RM 480.00
RM 620.00

KEUNTUNGAN 20 % dari harga jualan


20
1200 = 240
100
Harga sebenar = harga jualan untung
1200 240 = 960 (harga 2 telefon)

1 telefon =
= 480

Jawapan C

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

48

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


23. Berdasarkan rajah di bawah, jika jumlah calon yang lulus peperiksaan bagi
tiga tahun terebut ialah 11,730 orang maka cari jumlah calon lulus pada
tahun 1999

Bilangan calon

Bilangan calon

1999

A.
B.
C.
D.

2001

2003

4,830
3,300
2,160
1,210

Jawapan
Tahun 1999 ada 7 kotak
Tahun 2001 ada 5 kotak
Tahun 2003 ada 5 kotak
Jumlah = 17 kotak
Jumlah calon 1999
7
11730 = 4830
17

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

49

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


24. Syarikat Maritim Sdn. Bhd. telah membeli sebuah bot dengan kos
perolehan sebanyak RM113,784.00. Aset ini dijangka mempunyai nilai
sisa berjumlah RM 15,000.00 selepas 6 tahun. Kira jumlah peruntukan
susut nilai selepas dua tahun aset ini digunakan dengan kaedah garis
lurus.
A.
B.
C.
D.

RM 27,131.00
RM 32,928.00
RM 49,392.00
RM 54,393.00

JAWAPAN
) (

113784 15000
= 16464
6
RM 16,464 setahun
Oleh itu untuk 2 tahun = 16464 x 2 = 32928
32,928

25. Jadual berikut merupakan perbelanjaan dan pendapatan Kelab Peminat


Proton Exora bagi bulan Disember. Sekiranya 30 % daripada baki untuk
bulan tersebut akan dimasukkan ke dalam bank, berapakah baki tunai
dalam tangan pada 31 Dis 2014 ?
Perkara

Jumlah

Baki dalam tangan pada 1 Dis 2014

6,650.00

Pembelian Peti Ais untuk kegunaan Pejabat

1,180.00

Bayaran Jamuan Makan Malam Tahunan Ahli

2,500.00

Yuran bulanan kelab

1,400.00

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

50

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A.
B.
C.
D.

RM 1,880
RM 2,835
RM 3,059
RM 4,350

Pendapatan
Baki + yuran = 6650 + 1400 = 8050
Baki baru = pendapatan 1180 2500 = 4370
Masuk Bank 30% x 4370 = 1311
Baki tunai dalam tangan pada 31 Dis 2014
4370 1311= RM 3,059.00

26. Syarikat PJSD Sdn. Bhd. telah membeli peralatan pada bulan Januari 2001
dengan kos berjumlah sebanyak RM 41,000.00. Peralatan ini dijangka
mempunyai nilai sisa berjumlah RM5,000.00 dengan tempoh usia guna
selama 15 tahun. Berdasarkan kaedah susut nilai garis lurus, berapakah
nilai susut nilai tahunan peralatan berkenaan ?
A.
B.
C.
D.

RM 2,400.00
RM 3,600.00
RM 4,800.00
RM 5,800.00

JAWAPAN
) (

41000 5000
= 2400
15
RM 2,400 setahun

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

51

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


27. Dalam satu perlumbaan jalan kaki, Ahmad berada 59.4m di depan Salim.
Salim melangkah 1m setiap kali kaki Ahmad melangkah 0.4m. Berapa kali
langkahan perlu dibuat oleh Salim bagi menyamai Ahmad?
A.
B.
C.
D.

69 kali
79 kali
89 kali
99 kali

Katakan permulaan pada sifar bagi Salim dan 59.4 bagi Ahmad
1 langkah

Salim 0 + 1m = 1m
Ahmad 59.4+0.4 =

2 langkah

59.8m
3 langkah

Salim 1 + 1m = 2m
Ahmad 59.8 + 0.4 =

61.2m
Salim 2 + 1m = 3m
Ahmad 61.2 +0.4 =

61.6m

4 langkah

Salim 3 + 1m = 4m
Ahmad 61.6 + 0.4 =

71.0m

Oleh itu jarak Salim = bilangan langkah x 1m


Jarak Ahmad = ( bilangan langkah x 0.4 ) + 59.4
Beza ialah 0.6..... jadi 0.6 x P = 59.4m
Maka P = 59.4 /0.6 = 99 langkah

28. Carta Bar berikut menunjukkan bilangan pelancongan tempatan dan luar
Negara yang melawat ke Muzium Negara dari bulan April sehingga Jun.
Pada bulan Julai, bilangan pelancong luar Negara telah menurun sebanyak
20% manakala bilangan pelancong tempatan ialah 4/3 berbanding bulan
sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan
pelancong luar yang datang melawat ke Muzium Negara bagi bulan Julai.

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

52

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


900
800
700
600
500
Pelancongan Tempatan
400

Pelancongan Luar Negara

300
200
100
0
April

A.
B.
C.
D.

Mei

Jun

160 orang
200 orang
400 orang
560 orang

Jun 600 tempatan


500 luar Negara
Julai 4/3 x mac tempatan 4/3 x 600 = 800 orang
20% - mac luar Negara 80% x 500 = 400 orang
Beza tempatan dan luar Negara 800 400 = 400 orang

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

53

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


29. Dalam sebuah Jabatan yang mempunyai 1500 orang pekerja, 48 orang
pekerja tidak hadir bekerja setiap hari. Kebarangkalian pekerja tidak
hadir di Jabatan itu setiap hari ialah

A.

B.

C.
D.

48
4 12
4
=
=
1500
125 12
125

30. Hafizs mempunyai 300 biji buah oren. Dia menyimpan 1/10 daripada
jumlah keseluruhan buah oren untuk dirinya dan bakinya dibahagikan
sama rata kepada rakannya iaitu Nazli, Nazri dan Nazuha. Berapakah biji
buah oren yang diperoleh oleh setiap rakannya ?
A.
B.
C.
D.

40 biji
60 biji
80 biji
90 biji

1
300 = 30
10
300 30 = 270
270
= 90
3

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

54

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


31. Bangunan Ketengah 20 tingkat lebih tinggi daripada Bangunan Hijrah.
Bangunan Hijrah pula lebih rendah 10 tingkat daripada Bangunan Berkat.
Jika ketinggian Menara Berkat adalah 20 tingkat, berapakah ketinggian
Bangunan Ketengah?

A. 30 tingkat
B. 15 tingkat
C. 10 tingkat
D. 20 tingkat

Bangunan Ketengah (x) = 20 + y


Bangunan Hijrah (y) = z - 10
Bangunan Berkat (z) = 20
x = 20 + (z - 10) = 20 + (20 - 10) = 20 + 10 = 30 tingkat

32. Syarikat Daya Bumi membayar cukai import kepada Jabatan Kastam
Diraja Malaysia pada tahun 2010 adalah sebanyak RM400 ribu dan
sebanyak RM500 ribu pada tahun 2011. Berapa peratuskah kenaikan
cukai yang dibayar?

A. 26%
B. 25%
C. 23%
D. 20%

Kenaikan cukai = RM500,000 - RM400,000 = RM100,000


Kenaikan peratusan = (RM100,000 / RM400,000) x 100%
= 25% kenaikan

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

55

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


33. Enon telah membeli emas 916 pada tahun 2008 pada harga RM12,000.
Setelah 5 tahun berlalu, nilai emas itu telah naik kepada 18%. Enon
kemudiannya menjual emasnya dan memperoleh keuntungan sebanyak
10% daripada harga pasaran. Berapakah harga jualan emas itu?

A. RM15,576
B. RM15,292
C. RM14,765
D. RM14,292

Harga emas = RM12,000


Kenaikan harga emas selepas 5 tahun = RM12,000 x 18% = RM2,160
Harga baru selepas kenaikan = RM12,000 + RM2,160 = RM14,160
10% keuntungan = RM14,160 x 10% = RM1,416
Harga jual = RM14,160 + RM1,416 = RM15,576

34. Enon telah membeli emas 916 pada tahun 2008 pada harga RM12,000.
Setelah 5 tahun berlalu, nilai emas itu telah naik kepada 18%. Enon
kemudiannya menjual emasnya dan memperoleh keuntungan sebanyak
10% daripada harga pasaran. Berapakah keuntungan Enon semasa dia
menjual emas itu?

A. RM2,765
B. RM2,160
C. RM3,576
D. RM3,360

Harga emas = RM12,000


Kenaikan harga emas selepas 5 tahun = RM12,000 x 18% = RM2,160
Harga baru selepas kenaikan = RM12,000 + RM2,160 = RM14,160
10% keuntungan = RM14,160 x 10% = RM1,416
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

56

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


Harga jual = RM14,160 + RM1,416 = RM15,576
Keuntungan bersih = RM15,576 - RM12,000 = RM3,576

35. Enon telah membeli emas 916 pada tahun 2008 pada harga RM12,000.
Setelah 5 tahun berlalu, nilai emas itu telah naik kepada 18%. Enon
kemudiannya menjual emasnya dan memperoleh keuntungan sebanyak
10% daripada harga pasaran. Sekiranya nilai emas meningkat 10% setiap
tahun setelah Enon membeli emas itu, berapakah nilai emas itu setelah 3
tahun?

A. RM15,972
B. RM14,520
C. RM13,200
D. RM14,656

Harga emas tahun 2008 = RM12,000


Harga emas tahun 2009 = RM12,000 + (10% x 12,000) = RM13,200
Harga emas tahun 2010 = RM13,000 + (10% x 13,200) = RM14,520
Harga emas tahun 2011 = RM14,520 + (10% x 14,520) = RM15,972

36. Data berikut diperoleh daripada Kunci Kira-Kira sebuah syarikat. Hitung
nisbah semasa bagi syarikat ini
Butiran

Nilai (RM)

Aset Semasa

11,700.00

Aset Bukan Semasa

15,500.00

Liabiliti Semasa

3,900.00

Liabilti Bukan Semasa

5,700.00

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

57

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A.
B.
C.
D.

3:1
1:3
2:1
2.5 : 1.5


11700
3
=
=

3900
1
3 1

37. Puan Mira telah menerima tempahan kek lapis Sarawak daripada Puan
Diana, Puan Yati dan Puan Sharifah dengan nisbah tempahan 3 : 8 : 5.
Sekiranya tempahan yang di buat oleh Puan Sharifah adalah sebanyak
200 biji, hitung jumlah kek cawan yang ditempah oleh Puan Diana.
A.
B.
C.
D.

60 biji
120 biji
240 biji
360 biji

3 : 8 : 5 untuk 3 orang.....
Ubah kepada 2 orang saja
Puan Diana : Puan Sharifah
3 : 5 = ? : 200
3

3 200
=
=
= 120
5
200
5
Puan Diana 120 biji

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

58

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


38. Syarikat Kamar Hati Sdn. Bhd. Telah membuat pembayaran Premium
Insurans bagi tempoh setahun pada 1 Mei 2014 untuk melindungi premis
perniagaannya berjumlah RM 1,560.00. Tahun kewangan bagi syarikat ini
adalah berakhir pada 31 Disember. Kira jumlah baki akaun Insurans
terdahulu pada 31 Disember 2014
A.
B.
C.
D.

RM 406.00
RM 520.00
RM 718.00
RM 930.00

Premium untuk setahun atau 12 bulan


= 1560
1560

= 130
12
Premium bermula 1 mei dan akaun tutup 31
Disember bermaksud sudah 8 bulan berlalu...
Maka baki tinggal 12 8 = 4 bulan lagi
Baki akaun insuran 4 x 130 = RM 520.00

39. Encik Kamarul memesan kertas A4 untuk kegunaan jabatan beliau. Beliau
mendapati harga kertas bersaiz A4 telah naik sebanyak 25 % per 70gsm.
Sekiranya kenaikan tersebut adalah sebanyak RM 2.50, hitung harga baru
bagi kertas bersaiz A4 per 70gsm.
Sekiranya sebanyak 150 rim kertas A4 telah dipesan, berapakah harga
pesanan yang dibayarkan ?
Kuantiti

Diskaun

< 100 rim

Tiada

100 149 rim

1.5 %

150 rim

2.5 %

> 150 rim

4.5 %

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

59

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A.
B.
C.
D.

RM 1462.50
RM 1584.80
RM 1616.50
RM 1740.80

=
25
= 2.50
100
2.50 100
=
= 7.50
20
1 = 7.50 + 2.50 = 10.00
150 10.0 150 = 1500
2.5

1500 = 37.5
100
= 1500 37.5 = 1462.50

40. Tentukan nilai yang paling sesuai untuk Z

94

47

180

42

45

A. 126
B. 180
C. 110
D. 210
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

60

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


47 x 2 = 94
42 x 3 = Z = 126
45 x 4 = 180

41. Ahmad, Fuad, Jasmin dan Razif berkongsi 580 biji rambutan bersama.
Ahmad mengambil 116 biji daripada keseluruhan buah itu. Fuad pula
mengambil 1/4 daripada baki setelah diberi kepada Ahmad. Jasmin pula
mendapat 1/3 daripada baki setelah diberi kepada Ahmad dan Fuad.
Razif mendapat selebihnya. Siapakah yang mendapat bilangan buah
rambutan yang paling banyak?

A. Razif
B. Fuad
C. Jasmin
D. Ahmad

Ahmad (r) + Fuad (s) + Jasmin (t) + Razif (u) = 580 biji
r = 116 biji
s = 1/4 x (baki buah) = 1/4 x (580-116) = 1/4 x 464 = 116 biji
t = 1/3 x (baki buah selepas diberi kepada Ahmad dan Fuad)
= 1/3 x (580 - 116 - 116)
= 1/3 x (348) = 116 biji
u = 580 - 116 - 116 - 116 = 232 biji

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

61

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


42. Ahmad, Fuad, Jasmin dan Razif berkongsi 580 biji rambutan bersama.
Ahmad mengambil 116 biji daripada keseluruhan buah itu. Fuad pula
mengambil 1/4 daripada baki setelah diberi kepada Ahmad. Jasmin pula
mendapat 1/3 daripada baki setelah diberi kepada Ahmad dan Fuad.
Razif mendapat selebihnya. Berapakah jumlah rambutan yang dimiliki
oleh Fuad dan Razif?

A. 284 biji
B. 332 biji
C. 232 biji
D. 348 biji

Ahmad (r) + Fuad (s) + Jasmin (t) + Razif (u) = 580 biji
r = 116 biji
s = 1/4 x (baki buah) = 1/4 x (580-116) = 1/4 x 464 = 116 biji
t = 1/3 x (baki buah selepas diberi kepada Ahmad dan Fuad)
= 1/3 x (580 - 116 - 116)
= 1/3 x (348) = 116 biji
u = 580 - 116 - 116 - 116 = 232 biji
s + u = 116 biji + 232 biji = 348 biji

43. Urutan berikut tidak lengkap. Apakah urutan seterusnya

6, 8, 9, 57, 12, 3, 7, 43, 7, 4, 2 ...

A. 22
B. 56
C. 30
D. 17

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

62

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


44. Apakah nilai Y?

44

72

11

132

12

A. 10
B. 11
C. 12
D. 13

44/4 = 11
72/9 = 8
132/12 = 11

45. Syarikat Jasa Maju mengilangkan baju perempuan yang telah dilesenkan
dibawah Akta Cukai Jualan 1972. Cukai jualan 10% dikenakan ke atas
setiap barang siap yang dijual. Sekiranya harga jualan runcit baju
perempuan tersebut adalah RM35.00, berapakaj jumlah cukai jualan yang
perlu dikenakan ke atas penjualan baju tersebut?

A. RM3.00
B. RM3.50
C. RM35.00
D. RM0.35

Cukai jualan = 10%


Harga baju perempuan = RM35.00
Jumlah cukai jualan dikenakan = RM10% x RM35 = RM3.50

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

63

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


46. Dalam satu perbarisan badan beruniform sekolah, 85 orang adalah ahli
Pengakap, kurang 10 orang daripada ahli Pengakap adalah anggota Polis.
Manakala anggota Renjer pula 2 kali bilangan anggota Polis. Anggota
Kastam pula adalah 1/3 daripada bilangan anggota Renjer. Kirakan
bilangan peserta untuk anggota Kastam?

A. 75 orang
B. 50 orang
C. 45 orang
D. 35 orang

Pengakap (r) = 85 orang


Polis (s) = 85 - 10 = 75 orang
Renjer (t) = 2s = 2(75) = 150 orang
Kastam (u) = 1/3 x t = 1/3 x 150 = 50 orang

47. Dalam satu perbarisan badan beruniform sekolah, 85 orang adalah ahli
Pengakap, kurang 10 orang daripada ahli Pengakap adalah anggota Polis.
Manakala anggota Renjer pula 2 kali bilangan anggota Polis. Anggota
Kastam pula adalah 1/3 daripada bilangan anggota Renjer. Kirakan
jumlah orang dalam perbarisan tersebut?

A. 370 orang
B. 310 orang
C. 430 orang
D. 360 orang

Pengakap (r) = 85 orang


Polis (s) = 85 - 10 = 75 orang
Renjer (t) = 2s = 2(75) = 150 orang
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

64

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


Kastam (u) = 1/3 x t = 1/3 x 150 = 50 orang
Jumlah = 85 + 75 + 150 + 50 = 360 orang

48. Seorang Jurulatih sukan telah mengadakan beberapa sesi latihan kepada
atletnya iaitu berlari, regangan otot dan mengangkat beban mengikut
nisbah masa 4 : 2 : 3 . Sekiranya sesi latihan berlari dilakukan sebanyak
12 kali sesi, berapakah jumlah keseluruhan sesi latihan yang telah
dijalankan oleh jurulatih tersebut?

A. 21 sesi
B. 27 sesi
C. 36 sesi
D. 18 sesi

Berlari : Regangan : Beban


4:2:3
Berlari = 12 kali = 4 bahagian nisbah
1 bahagian nisbah = 12/4 = 3
Jumlah keseluruhan sesi = 4 + 2 + 3 = 9 bahagian nisbah
= 9 x 3 = 27 kali sesi

49. Seorang Jurulatih sukan telah mengadakan beberapa sesi latihan kepada
atletnya iaitu berlari, regangan otot dan mengangkat beban mengikut
nisbah masa 4 : 2 : 3 . Sekiranya sesi latihan berlari dilakukan sebanyak
12 kali sesi, berapakah jumlah sesi latihan mengangkat beban dijalankan?

A. 5 sesi
B. 9 sesi
C. 3 sesi
D. 7 sesi
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

65

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


Berlari : Regangan : Beban
4:2:3
Berlari = 12 kali = 4 bahagian nisbah
1 bahagian nisbah = 12/4 = 3
Nisbah mengangkat beban = 3
Sesi latihan mengangkat berat = 3 x 3 = 9 sesi

50. Dalam satu rancangan Kuiz, setiap peserta perlu menjawab 25 soalan. 5
markah diberi bagi setiap jawapan yang betul dan 3 markah ditolak bagi
setiap jawapan yang salah. Zaza menjawab 17 soalan betul dan Liza
menjawab 9 soalan salah. Kirakan perbezaan jumlah markah di antara
Zaza dan Liza.

A. 8 markah
B. 61 markah
C. 53 markah
D. 114 markah

Jawapan Betul = x = 5
Jawapan Salah = y = 3
Jumlah markah Zaza = 17x - 8y = 17(5) - 8(3) = 85 - 24 = 61 markah
Jumlah markah Liza = 16x - 9y = 16(5) - 9(3) = 80 - 27 = 53 markah
Beza markah Zaza dan Liza = 61 - 53 = 8 markah

51. Sumpit bersama anaknya Lanang menangkap ikan di sungai berdekatan


rumah mereka. Lanang berjaya menangkap 5 ekor ikan. Jika Sumpit dapat
menangkap ikan 3 ekor lebih banyak daripada Lanang, berapakah
bilangan ikan yang ditangkap oleh mereka berdua?

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

66

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A. 13 ekor
B. 11 ekor
C. 8 ekor
D. 5 ekor

Lanang = 5 ekor
Sumpit = 3 ekor lebih daripada Lanang = 3 + 5 = 8 ekor
Jumlah = 5 + 8 = 13 ekor

52. Kelab Basikal Ria mempunyai 200 orang ahli. Pada 2005 seramai 50
orang ahli telah membayar baki yuran tahun 2004 dan 100 orang ahli
membayar yuran 2005. Sehingga 31 Disember 2006 seramai 70 orang
ahli membayar yuran 2005 dan 90 orang ahli membayar yuran 2006.
Sekiranya yuran tahunan ahli ialah RM 100, kira yuran tertunggak seperti
pada 31 Disember 2006
A.
B.
C.
D.

RM 12,500.00
RM 14,000.00
RM 18,000.00
RM 20,000.00

Tahun 2005
Jumlah yuran RM 100 x 200= RM 20,000
Yuran 2005 
RM 20000 (100 X 100) (70 X 100)
20000 10000 7000 = 3000 belum bayar
Yuran 2006 20000 ( 90 x 100) = 20000 9000 = 1100 belum
bayar
Tertunggak = 3000+11000 =RM 14,000

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

67

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


53. Jadual di bawah menunjukkan taburan 160 orang pelatih yang
menghadiri sukan. Seorang pelatih dipilih secara rawak daripada
kumpulan ini. Apakah kebarangkalian bahawa seorang pelatih lelaki
melayu dipilih ?
Jantina

Melayu

Cina

Perempuan

43

31

Lelaki

44

42

A.

B.

C.

D.
44
11
44
=
=
160
40
43 + 44 + 31 + 42

54. Encik Kamarul memesan kertas A4 untuk kegunaan jabatan beliau. Beliau
mendapati harga kertas bersaiz A4 telah naik sebanyak 25 % per 70gsm.
Sekiranya kenaikan tersebut adalah sebanyak RM 2.50, hitung harga baru bagi
kertas bersaiz A4 per 70gsm.

A.
B.
C.
D.

Kuantiti

Diskaun

< 80 rim

Tiada

80 99 rim

1.5 %

100 rim

2%

> 100 rim

4%

RM 6.40
RM 8.00
RM 9.60
RM 10.00
Set Latih Tubi - Januari 2016
www.tipsptd.com

68

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


=
25
= 2.50
100
2.50 100
=
= 7.50
20
= 7.50 + 2.50 = 10.00
Tiada diskaun kerana jumlah pesanan tidak dinyatakan

55. Sebuah kotak mengandungi 2 jenis bola iaitu bola hitam dan putih. Nisbah
bilangan bola ditunjukkan pada jadual di bawah.
Berapakah beza antara bola putih dan bola hitam ?

A.
B.
C.
D.

Bola

Putih

Hitam

Nisbah

17

25

Jumlah

68

12
22
32
42

17 : 25 = : ?
17
68
25 68
=
=
= 100
25

17
Beza =100 68 = 32

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

69

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


56. Sebuah kotak mengandungi 2 jenis bola iaitu bola hitam dan putih. Nisbah
bilangan bola ditunjukkan pada jadual di bawah.
Berapakah jumlah keseluruhan bola putih dan bola hitam ?
Bola

Putih

Hitam

Nisbah

11

Jumlah

A.
B.
C.
D.

220

100
200
300
400

4 : 11 = ? : 220
4

4 220
=
=
= 80
11
220
11
Jumlah =220 + 80 = 300

57. Waktu Kuala Lumpur 7 jam lebih cepat daripada Amsterdam.


Penerbangan dari Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA ) ke Lapangan
Terbang Amsterdam mengambil masa 12 jam. Saravanan bertolak balik
dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada jam 8.30 malam pada 11.2.2014.
Jam berapakah Saravanan akan sampai ke Kuala Lumpur mengikut waktu
tempatan.
A.
B.
C.
D.

Jam 10.30 pagi pada 12.2.2014


Jam 10.30 malam pada 12.2.2014
Jam 3.30 pagi pada 12.2.2014
Jam 3.30 petang pada 12.2.2014

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

70

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


8.30 + 12 jam = 8.30 pagi pada 12.2.2014
Masa tempatan di Amsterdam lewat 7 jam
 8.30 + 7 = Jam 3.30 petang pada 12.2.2014

58. Waktu Kuala Lumpur 7 jam lebih cepat daripada Amsterdam.


Penerbangan dari Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA ) ke Lapangan
Terbang Amsterdam mengambil masa 12 jam.
Jika Wardah bertolak dari KLIA pada jam 9.30 malam 17.2.2014 ke Amsterdam,
jam berapakah Wardah akan sampai ke Amsterdam mengikut waktu tempatan.
A.
B.
C.
D.

Jam 9.30 pagi pada 18.2.2014


Jam 9.30 malam pada 17.2.2014
Jam 2.30 pagi pada 18.2.2014
Jam 2.30 petang pada 17.2.2014

9.30 + 12 jam = 9.30 pagi pada 18.2.2014


Masa tempatan di Amsterdam lewat 7 jam
 9.30 7 = Jam 2.30 pagi pada 18.2.2014

59. Bagi setiap kemenangan, pasukan bolasepak Sabah FC dijanjikan wang


tunai RM 1,100.00 oleh Kelab Sukan Sabah FC sebagai bonus dan bagi
setiap jaringan gol kemenangan tambahan bonus sebanyak RM 450.00
bagi setiap gol lagi akan diberi. Berapakah jumlah hadiah bonus diterima
oleh pasukan bola sepak Sabah FC
Perlawanan

Keputusan

Jaringan gol

Sabah FC vs PKNS

Menang

42

Sabah FC vs Kelantan

Menang

31

Sabah FC vs Perak

Menang

21

Sabah FC vs Selangor

Kalah

12

Sabah FC vs Pahang

Menang

10

Sabah FC vs ATM

Seri

44

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

71

Set Latih Tubi Pegawai Tadbir Diplomatik M41


A.
B.
C.
D.

RM 3,250.00
RM 5,150.00
RM 7,250.00
RM 11,150.00

Menang 4 x 1100 = RM 4,400.00


Jumlah gol 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 4 = 15
15 x 450 = 6750
Jumlah bonus = 4400 + 6750= RM 11,150.00

60. Mei Mei memeriksa nadinya dan mendapati bahawa degupan jantungnya
adalah pada kadar 60 seminit semasa tidur. Pada kadar ini, berapakah hari
yang diambil untuk jantungnya berdegup sebanyak 1,500,000 kali ?
A.
B.
C.
D.

18 hari
19 hari
20 hari
21 hari

1500000
= 25000
60
25000
= 416.67
60
416
= 17.361
24
Jawapan A 18 hari

Set Latih Tubi - Januari 2016


www.tipsptd.com

72