Anda di halaman 1dari 5

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

HIFZ AL-QURAN
TINGKATAN 1

MATLAMAT KURIKULUM HIFZ AL-QURAN


Menyediakan insan yang menghafaz al-Quran, berilmu, beriman, bertaqwa, beramal soleh, berkeperibadian tinggi dan berkemahiran
cemerlang mengikut Syariah Islamiah yang menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai ikutan dalam kehidupan seharian untuk
menjamin kejayaan di dunia dan akhirat.

OBJEKTIF KURIKULUM HIFZ AL-QURAN


Selepas mengikuti pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran Hifz al-Quran murid dapat:
(1)

Menghafaz 30 juzuk al-Quran di samping memelihara hukum tajwid dan adab penghafaz al-Quran.

(2)

Mengetahui terjemahan 30 juzuk al-Quran dalam bahasa Melayu.

HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 1


2

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Dapat menghafaz sekurang-kurangnya 3 halaman ayat-ayat al-Quran daripada sukatan hafazan tahunan dan
mengetahui makna kalimah-kalimah tertentu yang terdapat dalam al-Quran dengan bimbingan guru.

Dapat menghafaz ayat-ayat al-Quran daripada sukatan hafazan tahunan, mengetahui dan memahami maksud
ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran dengan bimbingan guru.

Dapat menghafaz ayat-ayat al-Quran daripada sukatan hafazan tahunan, mengetahui dan memahami maksud
ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran serta boleh mengamalkannya dengan bimbingan guru.

Dapat menghafaz semua ayat-ayat al-Quran dalam sukatan hafazan tahunan, mengetahui dan memahami maksud
ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran serta boleh mengamalkannya secara beradab dengan bimbingan
guru.

Dapat mengekalkan hafazan ayat-ayat al-Quran dalam sukatan hafazan tahunan dengan lancar dan bertajwid,
mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran, boleh mengamalkannya secara
beradab dan bersikap positif dengan pemerhatian guru.

Dapat mengekalkan hafazan ayat-ayat al-Quran dalam sukatan hafazan tahunan dengan lancar, bertajwid dan fasih,
mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran dan boleh mengamalkannya
serta boleh diteladani oleh murid lain dengan pemerhatian guru.

HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 1


3

TAJUK / TEMA

BAND

DESKRIPTOR

KEMAHIRAN
MENGHAFAZ
AL-QURAN

Dapat menghafaz sekurang-kurangnya 9 surah al-Quran daripada juzuk 30 dengan


bimbingan guru.

JUZUK 30

Dapat menghafaz 2 juzuk ayat-ayat al-Quran daripada juzuk 30 dan juzuk 1 dengan
bimbingan guru.

Dapat menghafaz 4 juzuk ayat-ayat al-Quran daripada juzuk 30, 1, 2 dan 3 dengan
bimbingan guru.

Dapat menghafaz 6 juzuk ayat-ayat al-Quran daripada juzuk 30, 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan
bimbingan guru.

Dapat mengekalkan hafazan 6 juzuk daripada juzuk 30, 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan lancar dan
bertajwid dengan pemerhatian guru.

Dapat mengekalkan hafazan 6 juzuk daripada juzuk 30, 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan lancar,
bertajwid, fasih dan boleh diteladani dengan pemerhatian guru.

JUZUK 1
JUZUK 2
JUZUK 3
JUZUK 4
JUZUK 5

HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 1


4

TAJUK / TEMA

BAND

KEFAHAMAN AYAT
AL-QURAN

Mengetahui makna kalimah-kalimah tertentu yang terdapat dalam al-Quran dengan


bimbingan guru.

Mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran
dengan bimbingan guru.

Mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran dan
boleh mengamalkannya dengan bimbingan guru.

Mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran dan
boleh mengamalkannya secara beradab dengan bimbingan guru.

Mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran,
boleh mengamalkannya secara beradab dan bersikap positif dengan pemerhatian guru.

Mengetahui dan memahami maksud ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam al-Quran dan
boleh mengamalkannya serta boleh diteladani oleh murid lain dengan pemerhatian guru.

JUZUK 30
JUZUK 1

DESKRIPTOR

JUZUK 2
JUZUK 3
JUZUK 4
JUZUK 5

HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 1


5