Anda di halaman 1dari 14

2

Bahagian A
( 30 markah )
Jawab dua soalan sahaja

1 Ana Rusita telah membeli makanan mudah dari sebuah pasar raya yang
berdekatan dengan rumahnya seperti Rajah 1.1 dan Rajah 1.2.

Rajah 1.1

Rajah 1.2

(a) Terangkan cara menyimpan makanan bagi setiap klasifikasi dalam Rajah 1.1
dan Rajah 1.2 supaya tahan lama dan selamat dimakan.
[4 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 1.1.dan Rajah 1.2, nyatakan klasifikasi makanan mudah dan
berikan contoh setiap satu klasifikasi makanan itu.
[4markah]
(c) Apakah maksud makanan mudah ?
[1markah]

(d) Nyatakan tiga kebaikan dan tiga kelemahan makanan mudah.


[6 markah]

1 (a) Cara menyimpan makanan:


Rajah 1.1
.

Rajah 1.2
.

1(b) Klasifikasi makanan mudah & contoh makanan


Perkara

Kalsifikasi

Contoh
Makanan

Rajah 1.1

Rajah 1.2

1(c) Maksud makanan mudah


.

..
1(d) Kebaikan dan kelemahan makanan mudah
Kebaikan

Kelemahan

2. Rajah 2 menunjukkan sebuah iklan serum rambut.

Rajah 2
Encik Mazli Mengalami masalah keguguran rambut yang serius. Beliau telah
membeli produk Hair Serum. Setelah sebulan En Mazli menggunakan produk Hair
Serum, rambut En Mazli masih belum tumbuh malah kulit kepalanya mengalami
masalah gatal-gatal, mengelupas dan merah-merah.
Berdasarkan iklan di Rajah 2 dan pernyataan dia atas.
a) i. Nyatakan DUA masalah En Mazli sebagai pengguna berkaitan dengan
penggunaan produk Hair Serum.
[2 markah]
ii. Nyatakan EMPAT pengaruh iklan itu terhadap En Mazli.
[4 markah]
b) Terangkan hak En Mazlli sebagai pengguna dalam hal ini.
[6 markah]
c) Nyatakan TIGA akta yang boleh melindungi En Mazli.
[3 markah]

2 (a) Masalah pengguna dan pengaruh iklan.

i. Masalah En Mazli
sebagai pengguna.

ii. Pengaruh iklan


terhadap En Mazli.

b) Hak En Mazli sebagai pengguna.

Hak

Penerangan

i.
ii.
iii.
c) Akta
i.
ii. ..
iii. .

Bahagian B
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.

3.

Aminah dikehendaki menyediakan hidangan makan tengah hari untuk ibunya


yang kurang sihat. Berikut adalah menu yang sesuai untuk disediakan .
Menu

Porsi

% E.P

Kandungan Nutrien Per 100 g porsi Yang


boleh di makan.
Karbohidrat

Protein

Lemak

Bubur nasi

250 g

100

76.4 g

9.9 g

0.3 g

Air kacang soya

150 g

100

9.6 g

1.3 g

2.2 g

Buah tembikai

80 g

56

6.0 g

0.6 g

0.2 g

Jadual 1
a) Hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kilojoule menu makan tengah hari
itu.

[12
markah ]
b) Senaraikan 3 kesan kekurangan protein.
[3
markah ]

3 a) Pengiraan jumlah nilai tenaga :

b) Kesan kekurangan protein


( i ) ..

( ii ) ..
..
(iii) ..
..
4 Jadual 2 di bawah menunjukkan senarai bahan, kuantiti dan kos seunit untuk
menyiapkan sehelai gaun.
Bil

Bahan

Kuantiti

Kos Seunit (RM)

1.

Fabrik kapas bercorak

3 meter

5.50 / meter

2.

Renda kapas

1 meter

0.80 / meter

3.

Kun

keping

0.80 / keping

4.

Butang

6 biji

0.50 / biji

5.

Benang

1 buku

0.70 / buku

6.

Lapik pinggang

1 meter

1.20 / meter

7.

Zip

1 unit

0.60 / unit

8.

Lapik kolar

meter

5.00 / meter

Kos sampingan sehelai gaun

RM 2.50 / helai

Kos upah sehelai gaun

RM 17.00 / helai

Jadual 2
(a) Hitungkan kos bahan untuk menjahit sehelai gaun di atas.
[9 markah]
(b) Hitungkan kos projek untuk sehelai gaun yang sama.

10

[2 markah]
(c)

Hitungkan kos projek untuk sehelai gaun yang sama di atas jika fabrik kapas

bercorak ditukar kepada fabrik viskos dengan kuantiti yang sama dan kos
seunit fabrik viskos ialah RM 25.00 / meter.
[4 markah]

4a) Kos bahan sehelai gaun.

4b) Kos projek sehelai gaun.

11

4c) Kos projek sehelai gaun jika digantikan fabrik viskos.

Bahagian C
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.

5.

Rajah 3 menunjukkan sejenis makanan mudah yang telah dimakan oleh Rahimah
Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan.

Rajah 3

12

Rajah 4
a) Huraikan :
i)

Tindak balas enzim ke atas nutrien makanan mudah itu di X.


( 6 markah )

ii)

Proses penyerapan yang berlaku di Y.

b) Nyatakan tiga kebaikan makanan mudah itu


a) i)

ii)

( 6 markah )

( 3 markah )

Tindak balas enzim ke atas nutrien makanan mudah itu di X.

Proses penyerapan di Y.

13

b) Kebaikan makanan mudah :

i)

ii)

iii)

Rajah 5 menunjukkan seorang model sedang menggayakan pakaian.

Rajah 5
(a) Huraikan langkah-langkah menyedia dan menjahit lapik berbentuk pada garis
leher pakaian itu. Gunakan rajah untuk menjawab soalan ini.

14

[12 markah]

(b) Senaraikan tiga ciri lapik yang baik.


[3 markah]

(a) Menyedia dan menjahit lapik berbentuk :

15

Trim

(b) Tiga ciri lapik yang baik.

i.

...................................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................................
iii. .............................................................................................................................
SOALAN TAMAT