Anda di halaman 1dari 3

Laporan Amali: Kesan Keamatan Cahaya Terhadap Kadar Fotosintesis

Dimanipulasi
Bergerak balas
Dimalarkan

Keamatan cahaya
Kadar fotosintesis
Jenis tumbuhan akuatik

Bil.

1.
Pernyataan masalah
Apakah kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis?
2.
Objektif kajian
Untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis.
3.
Hipotesis
Semakin bertambah jarak mentol dari taumbuhan akuatik, semakin berkurang panjang
gelembung gas yang dihaslkan.
4.

Pembolehubah

5.
Teknik yang digunakan
Mengukur dan merekod panjang gelembung gas menggunakan pembaris.
6.
Senarai radas & bahan
Mentol 60W, tiub kapilari, pembaris, tabung didih, bikar 500ml, jam randik, penutup gabus,
salur penghantar, tumbuhan akuatik (Hydrilla sp.) air suling, larutan natrium hidrogen
karbonat 1%, plastisin.

7.

Prosedur
1. Satu tumbuhan hydrilla sp. dipotong sepanjang 5cm menggunakan skapel tajam.
2. Letakkan hydrilla sp. ke dalam tabung uji yang mengandungi 50ml larutan natrium
hidrogen karbonat 1%. Plastisin dilekatkan di pangkal tumbuhan untuk memastikan
tumbuhan tenggelam.
3. Tabung uji ditutup dengan penutup gabus yang bersambungan dengan tiub kapilari.

4. Suhu kukus air dikekalkan pada 28 C.


5. Letakkan mentol 60 watt pada jarak 50cm dari tumbuhan akuatik.
6. Selepas tumbuhan mula mengeluarkan gelembung gas, jam randik dimulakan untuk
tempoh 10 minit.
7. Ukur dan rekod panjang gelembung gas yang dihasilkan dalam tiub kapilari
menggunakan pembaris. K.....
8. Ulang langkah 5 dan 6 sebanyak 2 kali untuk mendapatkan bacaan purata.
9. Langkah 5-8 diulang dengan mengubah jarak tumbuhan akuatik dari mentol pada
kedudukan yang berbeza iaitu pada 40cm, 30cm, 20cm dan 10cm.
10. Semua data dicatat dan direkodkan di dalam jadual.
11. Kadar fotosintesis dikira menggunakan rumus berikut:
Panjang gelembung gas (cm)
Masa yang diambil (10 minit)

8.

Keputusan/Jadual

Jarak mentol dari


tumbuhan (cm
9.

10
20
30
40
50

Panjang gelembung
gas (cm)

Kadar fotosintesis
(cm/ minit)

Kesimpulan
Semakin bertambah keamatan cahaya, semakin meningkat kadar fotosintesis.