Anda di halaman 1dari 36

SMK SHAHBANDARAYA, JLN RAJA NONG OFF JLN KOTA

RAJA, 41000 KLANG

MODUL SAINS SPM


TINGKATAN 4

NAMA

: .

KELAS

: .

NAMA GURU

:.

DISEDIAKAN OLEH

: PN NORAZIHA BINTI ANANG


0

Bab 1 : Penyiasatan Saintifik


1. Antara yang berikut, yang manakah langkahlangkah yang perlu diikut semasa menjalankan
penyiasatan saintifik?
I. Membuat kesimpulan
II. Menganalisis data
III. Mentafsirkan data
A. II sahaja
B. I dan II sahaja

2. Antara yang berikut, yang manakah perlu dibuat


jika hipotesis ditolak melalui eksperimen?
A. Data ditafsirkan semula
B. Eksperimen diulang
C. Hipotesis yang baru dibuat
D. Lebih banyak data dikumpulkan.

C. II dan III sahaja


D. I, II dan III

3. Seorang pelajar mengubah data-data yang


diperoleh daripada suatu penyiasatan saintifik.
Antara nilai yang berikut, yang manakah tidak
dipraktikkan oleh pelajar itu?
A. Sabar
C. Sistematik
B. Jujur
D. Bertoleransi

4. Dalam suatu penyiasatan, Ammar perlu


memutuskan sama ada data yang diperoleh
daripada sesuatu penyiasatan menyokong
hipotesis asal atau tidak. Ammar sedang
A. membuat hipotesis
B. menganalisi data
C. membuat pemerhatian
D. membuat kesimpulan

5. Berdasarkan graf pada Rajah 1, apakah


pembolehubah yang bergerak balas sepanjang
eksperimen ini.

6. Jadual 1 menunjukkan data yang dikumpulkan


apabila anak benih dibiarkan tumbuh selama 8
hari.

A. Isipadu gas
C. Isipadu air

Antara yang berikut, yang manakah pemboleh


ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini?
A. Bekalan air
B. Ketinggian anak benih.
C. Masa (hari)
D. Suhu

B. Masa
D. Jenis bahan

7. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang


kepentingan kaedah penyiasatan saintifik?
A. Memaksimumkan pengaruh anggapan dan
prasangka.

8. Suatu eksperimen telah dijalankan untuk


menentukan kesan saiz gula terhadap kadar
keterlarutannya dalam air tulen. Apakah
pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam
1

B. Mengumpulkan maklumat mengenai


pengetahuan sains.
C. Mengurangkan kos penyelidikan.
D. Membolehkan kita menetapkan peraturan dan
hukum sendiri.

eksperimen ini?
A. Saiz gula
B. Isi padu air tulen
C. Suhu air tulen
D. Jenis gula

9. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara panjang benang dengan tempoh ayunan
ladung.

a) Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini?


i) Pemboleh ubah yang dimalarkan
: ____________________________________
ii) Pemboleh ubah yang bergerak balas : ____________________________________
[2 markah]
b) Apakah hubungan antara panjang benang dengan tempoh ayunan bandul?
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
c) Jika ketinggian bandul dari permukaan meja ditambah, ramalkan masa yang diambil oleh bandul untuk
berayun.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
d) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen ini.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]

10. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam di dalam air.Masa yang
diambil untuk 10g garam melarut di dalam 500ml air pada suhu air yang berbeza direkodkan dalam Jadual
1 berikut.
Suhu air / C
25

30

40

60

80

5.0

4.5

4.0

1.0

0.5

Masa yang diambil / minit


Jadual 1
(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1 markah]
(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i) Pembolehubah dimanipulasikan:
.......................................................................................................................................
[1 markah]
(ii) Pembolehubah bergerakbalas:
.......................................................................................................................................
[1 markah]
(iii) Pembolehubah dimalarkan:
.......................................................................................................................................
[1 markah]
(c) Ramalkan masa yang diambil untuk 10g garam melarut di dalam 500ml air jika suhu air diubahkan
kepada 100C
.............................................................................................................................................
[1 markah]

11. Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan daya ke atas
pemanjangan spring.

Jadual 2
a) Berdasarkan data dalam Jadual 2, lukis graf pemanjangan spring (cm) melawan jisim beban (g).

[2 markah]
b) Nyatakan hubungan antara jisim beban dan pemanjangan spring.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ 1 markah]
c) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.
4

(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan : ____________________________________


(ii) Pemboleh ubah dimalarkan

: ____________________________________
[2 markah]

1. Rajah menunjukkan struktur neuron.

Apakah X?
A. Dendrit
B. Dendron

Bab 2 : Koordinasi badan


2. Antara bahagian badan yang berikut, yang
manakah mengawal sentakan tangan daripada
objek yang panas?
A. Serebrum
C. Serebelum
B. Saraf tunjang
D. Medula oblongata

C. Badan sel
D. Akson

3. Permukaan luar otak manusia berlipat-lipat untuk


A. Menambah saiz otak
B. Mempercepatkan penghantaran impuls
C. Menempatkan neuron yang lebih banyak
D. Melindungi bahagian dalam otak

4. Antara yang berikut, yang manakah benar


tentang hormon?
A. Hormon dirembeskan ke dalam neuron
B. Hormon merupakan suatu impuls.
C. Hormon dirembeskan oleh kelenjar tanpa
duktus.
D. Hormon mewujudkan kesan jangka pendek
sahaja.

5. Rajah menunjukkan struktur otak.

6. Rajah menunjukkan kesan kekurangan sejenis


mineral dalam badan manusia.

Sekiranya bahagian X mengalami kecederaan,


seseorang mungkin menjadi
A. buta
B. pekak
C. lumpuh pada bahagian badan yang tertentu.
D. cacat dari segi mental

Antara yang berikut, yang manakah mineral dan


kelenjar endokrin yang menyebabkan kesan ini?
Mineral
Kelenjar endokrin
A
Kalsium
Tiroid
B
Iodin
Pankreas
C
Natrium
Adrenal
D
Iodin
Tiroid

7. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah


benar mengenai fungsi salut myelin?
A. Membawa impuls dari sistem saraf pusat ke
efektor.
B. Mengalirkan impuls saraf ke badan sel.
C. Mengalirkan impuls saraf dari badan sel dalam
satu arah sahaja.

8. Antara berikut, yang manakah bukan tindakan


refleks?
A. mengerdipkan mata untuk mengelak objek
memasuki mata.
B. pengecilan anak mata apabila terdedah kepada
keamatan cahaya tinggi.
C. sentakan lutut apabila lutut diketuk.
5

D. Mempercepatkan penghantaran impuls.

D. menangis apabila terjatuh.

9. Dadah yang manakah digunakan dalam bidang


perubatan untuk melegakan kesakitan?
A. Marijuana B. Morfin
C. Nikotin
C. Ekstasi

10. Antara yang berikut, yang manakah kesan


pengambilan alkohol secara berterusan?
A. Pelupa
B. Muntah
C. Radang hati
D. Sukar tidur

11. Rajah menunjukkan kedudukan tiga kelenjar endokrin dalam badan seorang badan lelaki.

a) i) Namakan kelenjar endokrin yang berlabel X.


______________________________________________________________________________
ii) Nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar X.
______________________________________________________________________________
[2 markah]
b) i) Apakah yang berlaku kepada darah seseorang jika kelenjar Y merembeskan hormon yang sedikit?
_____________________________________________________________________________
ii) Namakan penyakit yang mungkin dihidap oleh seseorang jika keadaan yang anda nyatakan di 1(b)(i)
berterusan.
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
c) Nyatakan dua kesan jika kedua-dua kelenjar Z dikeluarkan.
6

i) _____________________________________________________________________________
ii) _____________________________________________________________________________
[2 markah]

12. Rajah menunjukkan laluan impuls apabila seseorang tersentuh seterika yang panas.

a) (i) Namakan jenis tindakan yang ditunjukkan di atas.


____________________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Berikan alasan bagi jawapan anda.
___________________________________________________________________________
[1 markah]
b) Namakan bahagian yang berlabel X dan Y.
X

: _______________________________________

: _______________________________________
[2 markah]

c) Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel X.


_______________________________________________________________________________
[1 markah]
d) Nyatakan kepentingan tindakan ini dalam kehidupan harian kita.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
7

13. a) Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal.
[4 markah]
b) Rajah menunjukkan beberapa tindakan yang berlaku dalam badan seorang pelajar.

P
e r
e m
P
b
ee sn
ca en r
n o
a a
h
r
n
m
o
mn
a
k
a n
a n

T
d
Dl
nk
u
a
n
d

i n
a k
a n
ue a r
ya w
at l
n
a
i

D
n
u

e
y
t a
n
j a n
t u
n
g

Kaji tindakan-tindakan di atas. Terangkan bagaimana anda dapat membina satu konsep berdasarkan
maklumat di atas.
[6 markah]

Bab 3: Variasi dan pewarisan


1. Antara bahagian tumbuhan yang berikut, di
manakah tempat berlakunya meiosis?
A. Anter
C. Stigma
B. Pucuk
D. Akar

2. Antara berikut, yang manakah disebabkan oleh


mutasi gen?
A. Sindrom down
B. Buta warna
C. Sindrom Klinefelter
D. Sindrom Turner

3. Berapa peratuskah untuk sepasang suami isteri


mendapat anak lelaki dan anak perempuan dalam
setiap kelahiran?

4. Jika seorang perempuan yang buta warna


berkahwin dengan seorang lelaki yang normal,
A. semua anak lelaki mereka buta warna
B. semua anak perempuan mereka buta warna
C. anak lelaki mereka ialah pembawa buta warna.
D. semua anak mereka normal

A
B
C
D

Anak lelaki
25%
25%
50%
75%

Anak perempuan
25%
75%
50%
25%

5. Rajah di bawah menunjukkan pewarisan sifat


tinggi bagi manusia. Gen T dan gen t masingmasing mewakili tinggi (dominan) dan rendah
(resesif).

6. Rajah menunjukkan sejenis variasi yang boleh


ditunjukkan dalam carta bar.

Antara sifat manusia yang berikut, yang manakah


merupakan jenis variasi tersebut.
A. Jenis kumpulan darah
B. Panjang tapak kaki
C. Ketinggian badan
D. Warna kulit

Berapakah nisbah bilangan anak tinggi kepada


bilangan anak rendah dalam generasi F1?
A. 1 : 1
C. 1 : 3
B. 0 : 4
D. 3 : 1
9

7. Rajah di bawah menunjukkan proses yang berlaku


semasa pembahagian sel. Apakah proses tersebut?

A. Mitosis
C. Silang pangkah

8. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang


ciri-ciri gen yang resesif?
A. Gen yang kuat
B. Gen yang dapat menonjolkan ciri-cirinya
C. Gen yang lemah
D. Simbol gen resesif diwakili oleh huruf besar.

B. Pindah silang
D. Meiosis

9. Rajah di bawah menunjukkan beberapa peringkat


yang berlaku dalam pembahagian sel secara
mitosis.

10. Rajah di bawah menunjukkan generasi pertama


kacukan antara dua ekor arnab.

Jika R mewakili gen dominan dan r mewakili


gen resesif, apakah kandungan gen induk bagi X
dan Y dalam rajah di atas?
Induk X
Induk Y
A
Rr
Rr
B
RR
rr
C
Rr
RR
D
Rr
rr

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan


susunan peringkat-peringkat mitosis mengikut
urutan yang betul?
A. R,S,T,U
B. S,T,R,U
C. T,U,S,R
D. U,T,S,R

11. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang


sumbangan penyelidikan genetik dalam bidang
pertanian terhadap manusia?
A. Menghasilkan buah yang murah dan rendah
kualiti.
B. Mewujudkan spesies baru yang mempunyai
daya ketahanan yang tinggi terhadap penyakit.
C. Penghasilan tanaman dengan kuantiti yang
banyak dalam masa yang lama.
D. Penghasilan tanaman yang matang dalam
tempoh masa yang lama.
10

12. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri


varieti yang diingini dalam pembiakbakaan
kelapa sawit?
A. Tempurung yang tebal.
B. Isi yang banyak.
C. Buah yang lebih manis.
D. Buah yang sedikit.

13. Antara yang berikut, yang manakah dipadan


dengan betul?
Variasi selanjar
Variasi tidak selanjar
A Diwarisi
Tidak diwarisi
B Sifat tidak berubah
Sifat boleh diubah
C Diperngaruhi oleh
Dipengaruhi oleh
faktor persekitaran
faktor genetik
D Perbezaan trait yang Perbezaan tidak jelas
jelas

14. Antara yang berikut, yang manakah merupakan


penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang
genetik?
A. Penghasilan senjata biologi
B. Pengklonan haiwan ternakan
C. Pengesanan awal penyakit genetik
D. Penghasilan antibiotic

15. Ketinggian pelajar dalam sebuah kelas diukur. Data yang diperolehi ditunjukkan di bawah.

a) Berdasarkan data yang diberikan, lengkapkan Jadual 1.


Ketinggian pelajar/ cm
Bilangan pelajar

146-150

151-155

156-160

161-165

166-170

Jadual 1
[2 markah]
b) Dengan menggunakan data-data dalam Jadual 1, lukis histogram dalam kertas graf di bawah ini.

11

[2 markah]
c) Berdasarkan graf di 2(b), nyatakan variasi yang ditunjukkan oleh sifat ketinggian.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
d) Selain ketinggian badan, apakah sifat manusia yang menunjukkan jenis variasi yang sama?
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
16. Rajah di bawah menunjukkan beberapa peringkat sejenis pembahagian sel yang berlaku dalam manusia.

a) i) Apakah jenis pembahagian sel itu?


12

______________________________________________________________________________
ii) Berikan sebab bagi jawapan anda di 8a (i).
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
b) Apakah yang berlaku di peringkat L?
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
c) Namakan dua organ dalam manusia tempat proses pembahagian sel itu berlaku.
_______________________________________________________________________________
[2 markah]
d) Nyatakan satu kepentingan proses pembahagian sel itu.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]

17. (a) Nyatakan empat perbezaan antara pembahagian sel secara mitosis dan meiosis.
[4 markah]
(b) Rajah di bawah menunjukkan bahagian-bahagian badan yang berlakunya sejenis pembahagian sel
dalam seorang pelajar.

Teliti bahagian-bahagian berlakunya pembahagian sel itu. Terangkan bagaimana anda boleh membina
suatu konsep tentang pembahagian sel dalam rajah di atas.
Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada aspek-aspek berikut:
Kenal pasti dua ciri sepunya
Beri satu contoh lain yang berkaitan dengan konsep
Beri dua contoh yang tidak berkaitan dengan konsep
Hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep tentang pembahagian sel itu.

13

Bab 4 : Jirim dan Bahan


1. Rajah menunjukkan empat perubahan keadaan
2. Antara contoh yang berikut, yang manakah
jirim.
mewakili zarah bagi atom, ion dan molekul?

Antara A, B, C dan D, yang manakah mewakili


proses peleburan?

A
B
C
D

3. Semasa pendidihan, cecair bertukar kepada gas.


Antara pernyataan yang berikut, yang manakah
betul semasa perubahan keadaan jirim itu?
A. Saiz zarah bertambah
B. Jarak antara zarah berkurang.
C. Kelajuan zarah berkurang.
D. Tenaga Kenetic zarah bertambah

Atom
Besi
Klorin
Natrium
klorida
Kuprum

Ion
Bromin
Besi
Zink Bromida

Molekul
Zink
Sulfur
Kuprum

Natrium
klorida

Klorin

4. Suatu atom mempunyai 10 neutron dan nombor


nukleonnya ialah 19. Bilangan elektron yang
terdapat dalam atom itu ialah
A. 9
B. 10
C. 19
D. 29

5. Jadual menunjukkan sifat fizik bagi unsure K, L, 6. Apakah tujuan menaburkan garam biasa di atas
M dan N.
air dalam bekas yang digunakan oleh nelayan
untuk menyimpan hasil tangkapan ikan?
Unsur
Sifat fizik
14

K
L
M
N
A. K dan M
B. K dan N

Permukaan pudar
Kekuatan regangan tinggi
Mulur
Penebat haba

A. Untuk mengelakkan ais daripada cepat cair.


B. Untuk menambahkan suhu ikan
C. Untuk menghalang pembekuan ikan
D. Untuk menambahkan takat beku ais.

C. L dan M
D. M dan N

7. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen


untuk mengkaji kesan bendasing terhadap takat
didih air suling.

8. Antara yang berikut, yang manakah ialah


isotop?

Sedikit garam kemudiannya di tambah ke dalam


air suling tersebut. Bagaimanakah kehadiran
garam ini memberi kesan terhadap takat didih
air?
A. Kehadiran garam merendahkan takat didih air
B. Kehadiran garam meningkatkan takat didih
air
C. Kehadiran garam mengekalkan takat didih air
D. Kehadiran garam menambahkan takat didih
air dan kemudian merendahkan takat didih air
9. Rajah 9.1 dan 9.2 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi
kuprum (II) sulfat.

Rajah 9.1

Rajah 9.2

a) Apakah pemerhatian anda tentang jarum ammeter dalam Rajah 9.2?


_______________________________________________________________________________
[1 markah]
15

b) Berapakah bacaan ammeter pada Rajah 9.2?


____________________ A

[1 markah]

c) Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini?


i) Pembolehubah yang dimalarkan

: ___________________________________

ii) Pembolehubah yang bergerakbalas

: ___________________________________
[2 markah]

d) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini.


_______________________________________________________________________________
[ 1 markah]
e) Kuprum (II) sulfat ialah sebatian ion. Nyatakan definisi secara operasi bagi sebatian ion.
_______________________________________________________________________________
[ 1 markah]

10. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji takat lebur bahan-bahan atom, molekul dan ionik.
termometer
Bahan

Hasil eksperimen tersebut ditunjukkan dalam Jadual 1 di bawah.


Bahan

Takat lebur (oC)

Plumbum (atom)

127

Sulfur (molekul)

114

Plumbum bromida (ionik)

173
16

Jadual 1
(a) Nyatakan inferens bagi eksperimen ini.
........................................................................................................................................
[1 markah ]
(b) Nyatakan pembolehubah- pembolehubah bagi eksperimen ini:
(i)
Pembolehubah dimanipulasikan
...........................................................................................................
(ii)

Pembolehubah bergerakbalas:
.........................................
[2 markah]

(c) Tandakan ( ) bagi bahan di bawah yang mempunyai takat lebur paling tinggi.
Aluminium

Kalsium karbonat

Naftalena

[1 markah]
(d) Berdasarkan hasil eksperimen, berikan definisi secara operasi bagi molekul.
......................................................................................................................................
[1 markah]
11. Kaji pernyataan berikut:
Terdapat perbezaan dalam kekonduksian elektrik bagi logam dan bukan logam
Anda dibekalkan dengan bahan dan radas berikut:
Rod kuprum, rod kaca, sel kering, mentol dan dawai penyambung
a) Berdasarkan pernyataan di atas, cadangkan satu hipotesis.
[1 markah]
b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda. Huraian anda hendaklah mengandungi
maklumat yang berikut:
i) Tujuan eksperimen
[1 markah]
ii) Pengenalpastian pemboleh ubah
[2 markah]
iii) Senarai bahan dan radas
[1 markah]
iv) Prosedur dan kaedah
[4 markah]
v) Penjadualan data
[ 1 markah]
17

12. (a) Natrium klorida ialah sejenis bahan ion manakala etanol ialah sejenis bahan molekul. Nyatakan empat
perbezaan ciri antara natrium klorida dan etanol.
[4 markah]
(b) Seorang pelajar mendapati bahawa garam natrium klorida telah dicemari oleh debu. Pelajar itu
melarutkan campuran garam dan debu dalam air dan menuraskannya untu menyingkirkan debu.
Terangkan bagaimana pelajar itu dapat memperoleh garam natrium klorida tulen daripada hasil turasan
itu.
(i) Pernyataan masalah
(ii) Nama kaedah yang digunakan
(iii) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kaedah itu.
[6 markah]

Bab 5: Tenaga dan perubahan kimia


1. Antara yang berikut, yang manakah merupakan
perubahan kimia?
A. Melarutkan gula di dalam air.
B. Memanggang daging dalam ketuhar
C. Menyejatkan air dari air laut
D. Melarutkan serbuk kuprum (II) sulfat dalam
air

2. Proses elektrolisis digunakan untuk


I menyadur logam
II menulenkan logam
III mengekstrak logam daripada bijihnya

3. Siri kereaktifan logam ditunjukkan di bawah.

4. Rajah menunjukkan tindakbalas logam zink


dengan asid hidroklorik cair.

A. III sahaja
B. I dan II sahaja
C. I dan III sahaja
D. I , II dan III

Aluminium, X, ferum, stanum , Y


Kereaktifan semakin menurun
Apakah yang mewakili X dan Y?

A
B
C

X
Magnesium
Plumbum
Zink

Y
Kuprum
Zink
Plumbum

Apakah gas Y?
18

Zink

A. Klorin
B. Oksigen
C. Hidrogen
D. Karbon dioksida

Magnesium

5. Bijih timah diekstrak apabila dipanaskan


bersama-sama dengan karbon kerana
A. karbon lebih reaktif daripada timah
B. timah bertindakbalas dengan karbon secara
cergas
C. suhu yang rendah diperlukan untuk
memulakan tindak balas
D. karbon menyingkirkan bendasing daripada
timah dengan cepat.

6. Maklumat yang berikut menunjukkan cirri-ciri


bateri Z.

7. Persamaan perkataan berikut merupakan satu


tindak balas eksotermik yang berlaku dalam
industri.

8. Tindak balas yang berlaku dalam tumbuhan


hijau dengan kehadiran cahaya akan
membebaskan suatu gas. Apakah gas tersebut?
A. Oksigen
B. Nitrogen
C. Hidrogen
D. Karbon dioksida

Apakah proses ini?


A. Proses Sentuh
C. Proses Haber

Berbentuk seperti butang


Digunakan dalam jam tangan

Antara yang berikut, yang manakah bateri Z?


A. Bateri alkali
B. Sel merkuri
C. Bateri nikel-kadmium
D. Akumulator asid plumbum

B. Proses Ostwald
D. Peneutralan

9. Rajah menunjukkan susunan radas bagi penyaduran paku besi dengan kepingan kuprum.

a) Namakan proses yang berlaku.


_______________________________________________________________________________
[1 markah]
19

b) Apakah bahan yang digunakan sebagai


i) anod? : __________________
ii) katod? : __________________
[2 markah]
c) Cadangkan satu elektrolit yang dapat digunakan untuk menggantikan larutan kuprum(II) sulfat.
________________________________________________________________________________
[1 markah]
d) Nyatakan pemerhatian tentang bahan-bahan yang berikut pada akhir eksperimen.
i) Kepingan kuprum

: __________________________________________________________

ii) Paku besi

: __________________________________________________________
[ 2 markah]

10. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia pada suhu
bilik.

Jadual 1 menunjukkan pemerhatian yang dicatatkan.

20

a) Berdasarkan Jadual 1, apakah pemerhatian anda tentang perubahan suhu?


____________________________________________________________________________________
[1 markah]
b) Berapakah perubahan suhu yang berlaku pada tindak balas 1 dan tindak balas 2?
Tindak balas 1 :___________________________________
Tindak balas 2 :___________________________________
[2 markah]
c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperiman ini.
i) Pembolehubah yang dimanipulasikan
ii) Pembolehubah yang bergerak balas

: ______________________________________________
: ______________________________________________
[2 markah]

d) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.


____________________________________________________________________________________
[1 markah]
11. (a) Nyatakan dua kebaikan dan dua kelemahan bateri alkali.
[4 markah]
(b) Seorang pelajar mendapati kunci besi rumahnya telah mula berkarat. Terangkan bagaimana pelajar ini
dapat menghalang kunci besi daripada berkarat.
(i) Kenalpasti masalah
(ii) Nama kaedah yang digunakan.
(iii) Penjelasan kaedah
[6 markah]

21

Bab 6 : Tenaga nuklear


1. Antara isotop yang berikut, yang manakah
digunakan dalam pentarikhan radiokarbon dalam
bidang arkeologi.
A. Karbon-14
B. Kobalt-60
C. Teknetium-99
D. Iodin-123

2. Bahan yang manakah sesuai digunakan untuk


membuat bekas simpanan bahan radioaktif?
A. Kertas
B. Kuprum
C. Aluminium
D. Plumbum

3. Rajah menunjukkan proses pembelahan nukleus


uranium untuk menghasilkan tenaga nuklear.

4. Antara yang berikut, yang manakah


merupakan langkah keselamatan yang perlu
diambil untuk mengendalikan bahan
radioaktif?
I Memakai lencana filem
22

II Menyimpan bahan radioaktif di dalam bekas


plumbum yang tebal
III Menanam sisa bahan radioaktif di tapak
pelupusan sampah
A. I dan II sahaja
B. I dan III sahaja
C. II dan III sahaja
D. I, II dan III
Apakah zarah X yang digunakan untuk membedil
nukleus uranium itu?
A. Elektron
C. Neutron
B. Proton
D. Atom helium
5. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri
sinaran alfa?
A. Terdiri daripada gelombang elektromagnet
B. Ditarik ke terimal negatif
C. Hanya boleh dihalang oleh kepingan plumbum
D. Mempunyai kuasa pengionan yang rendah

6. Antara yang berikut, yang manakah bukan


kesan kebocoran sinaran radioaktif?
A. Mutasi hidupan
B. Memusnahkan sel-sel badan
C. Penipisan lapisan ozon
D. Perubahan kod genetik sel-sel hidup

7. Antara berikut, yang manakah adalah kebaikan


proses pelakuran nukleus berbanding pembelahan
nukleus?
A. Menghasilkan kurang sinaran radioaktif
B. Menghasilkan kurang tenaga radioaktif
C. Kadar tindak balasnya boleh dikawal
D. Berlaku pada suhu yang rendah

8. Bahan radioaktif disimpan di dalam bekas


plumbum tebal yang dikelilingi konkrit tebal
untuk
A. menghasilkan pembelahan nukleus
B. membolehkan bahan radioaktif
mengeluarkan sinaran
C. menghalang sinaran terbebas ke
persekitaran
D. menghasilkan tenaga nuklear untuk
penjanaan elektrik

9. Rajah menunjukkan kuasa penembusan sinaran radioaktif melalui bahan yang berbeza.

23

a) Apakah sinaran X, Y dan Z?


X

: _________________________________________

: _________________________________________

: _________________________________________
[3 markah]

b) Jika ketiga-tiga sinaran X, Y dan Z melalui medan elektrik dalam Rajah, lukis laluan sinaran- sinaran itu.
Label sinaran-sinaran itu.

[ 3 markah]

10. Rajah di bawah menunjukkan kegunaan bahan radioaktif dalam mengesan kebocoran paip bawah tanah.

24

(a) Nyatakan dengan ringkas bagaimana kerja dalam rajah di atas dapat dijalankan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Nyatakan dua kegunaan lain bahan radioaktif.
i) ________________________________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Namakan satu bahan yang dapat digunakan untuk menghalang sinar beta.
_________________________________________________________________________________
[1 markah]
(d) Nyatakan dua kesan buruk sinaran radioaktif kepada manusia.
(i) _______________________________________________
(ii) ______________________________________________
[2 markah]

Bab 7 : Cahaya, warna dan penglihatan


25

1. Antara yang berikut, yang manakah disebabkan


oleh penyerakan dan penyebaran cahaya?
Penyerakan
Penyebaran
A
Kebiruan langit
Kemerahan langit
B
Kemerahan langit
Kebiruan langit
C
Pembentukan
Kebiruan langit
pelangi
D
Kemerahan langit
Pembentukan
pelangi

2. Seorang pelajar berdiri 50 cm dari cermin satah.


Jika pelajar itu mendekati cermin satah itu
sebanyak 20 cm, berapakah jarak pelajar itu dari
imejnya?
A. 30 cm
B. 50 cm
C. 60 cm
D. 70 cm

3. Rajah menunjukkan cahaya putih yang melalui


dua penapis warna.

4. Rajah menunjukkan susunan radas untuk


mengkaji pembentukan imej oleh kanta
cembung.

Apakah warna cahaya yang terbentuk pada


skrin putih?
A. Kuning
C. Biru
B. Hitam
D. Merah
5. Suatu objek hijau kelihatan hitam apabila
cahaya berwarna dipancarkan padanya. Apakah
warna cahaya itu?
A. Putih
C. Hijau
B. Kuning
D. Merah

Antara kedudukan A, B, C dan D, di manakah


suatu objek perlu diletak untuk membolehkan
projektor slaid berfungsi?
6. Antara campuran pigmen berikut, yang manakah
menghasilkan warna ungu?
A. Biru dan merah
B. Hijau dan biru
C. Merah dan kuning
D. Biru dan kuning

7. Mengapakah perkataan AMBULANS pada


8. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri
bahagian depan van ambulan
imej yang dibentuk oleh suatu peralatan optik.
disongsangsisikan?
Maya
A. Orang ramai mudah membacanya
Tegak
B. Pemandu kenderaan lain mudah membacanya
Lebih besar daripada saiz objek
dalam keadaan hujan.
C. Pemandu kenderaan lain mudah membacanya
melalui cermin pandang belakang kenderaan.
Apakah peralatan optik tersebut?
D. Pemandu kenderaan lain mudah
A. Teleskop
membacanya melalui cermin hadapan kereta
B. Mikroskop
apabila berhadapan dengan van ambulan
C. Gentian optik
tersebut.
D. Kanta pembesar
26

9. Suatu alat optik, X menghasilkan imej yang


nyata, songsang dan saiz lebih besar daripada
saiz objek. Apakah X?
A. Kanta tangan
B. Projektor
C. Mesin fotostat
D. Kamera

10. Suatu kanta cembung menghasilkan imej yang


nyata, songsang dan lebih kecil daripada objek.
Di manakah kedudukan objeknya?
A. Dua kali panjang fokus
B. Sama dengan panjang fokus
C. Kurang daripada panjang fokus
D. Lebih daripada dua kali panjang

11. Antara yang berikut, yang manakah


menyebabkan berlakunya penyebaran cahaya?
A. Cahaya yang berlainan warna bergerak pada
kelajuan yang sama.
B. Cahaya bergerak pada kelajuan yang
berlainan.
C. Cahaya putih bergerak tanpa halangan
D. Cahaya biru banyak diserakkan berbanding
dengan cahaya merah.

12. Antara yang berikut, yang manakah penyebab


bagi cahaya ungu paling banyak dibiaskan
apabila cahaya putih memasuki sebuah prisma?
A. Cahaya ungu mudah diserakkan dalam
prisma.
B. Cahaya ungu bergerak paling laju dalam
prisma.
C. Cahaya ungu paling kurang dibiaskan oleh
prisma.
D. Cahaya ungu bergerak paling perlahan
dalam prisma.

13. Antara yang berikut, yang manakah


menyebabkan langit kelihatan berwarna merah
pada waktu senja?
A. Cahaya merah dipantulkan oleh permukaan
laut.
B. Semua warna lain kecuali warna merah
diserap oelh atmosfera.
C. Cahaya biru paling banyak diserakkan oleh
zarah-zarah di atmosfera.
D. Cahaya merah dan jinga kuning kurang
diserakkan oleh zarah-zarah dalam
atmosfera.

14. Antara yang berikut, yang manakah benar


tentang kepentingan warna terhadap haiwan?
A. Beruang kutub mengubah warna bulunya
mengikut perubahan persekitaran.
B. Burung merak mempunyai bulu pelepah
yang cantik untuk menarik perhatian
mangsa.
C. Corak dan warna terang pada kodok adalah
bertujuan untuk menarik perhatian
pasangan.
D. Warna badan yang bertukar mengikut warna
persekitaran pada sesumpah adalah
bertujuan untuk penyamaran.

15. Rajah menunjukkan sebuah kamera lubang


jarum.

16. Rajah menunjukkan seorang wanita berdiri di


hadapan sebuah cermin satah. Dia bergerak
1.5m ke belakang cermin. Antara yang berikut,
yang manakah merupakan kedudukan imejnya
yang betul?

27

Antara objek yang berikut, yang manakah


merupakan imej yang terbentuk di atas skrin?

17. Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkasi penambahan cahaya berwarna.

a) Apakah warna yang terbentuk di kawasan X, Y dan Z?


i) X
:_______________________________
ii) Y
: _______________________________
iii) Z
: _______________________________
[3 markah]
b) i) Antara warna yang terbentuk pada skrin, yang manakah warna sekunder?
______________________________________________________________________________
ii) Berikan alasan untuk jawapan anda di 7b(i).
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
c) Apakah warna cahaya yang terbentuk di kawasan X jika penapis kuning diletakkan di hadapan penapis
warna merah pada lampu suluh P?
________________________________________________________________________________
[1 markah]
18. Rajah menunjukkan kedudukan suatu objek di hadapan sebuah kanta cembung.

28

(a)

Lengkapkan rajah sinar di atas dan tunjukkan bagaimana imej terbentuk.


[2 markah]
(b) Ukur dan tulis saiz imej yang terbentuk.
..................................................................................................................................................
[1 markah]
(c) Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk.
................................................................................................................................................
[1 markah]
(d)

Tandakan () pada alat optik yang berikut yang menghasilkan imej yang sama seperti imej dalam rajah di
atas.
[1 markah]

19. Rajah 19.1 dan Rajah 19.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri imej yang dibentuk oleh kamera
lubang jarum bila jarak objek
berbeza.
Rajah
19.1
Kamera lubang
jarum

29
Rajah 19.2

Kamera lubang
jarum

(a)

Ukur dan catatkan saiz imej yang terbentuk pada Rajah 19.2
........................................... cm

(b)

[1 markah]

Perhatikan Rajah 19.1 dan 19.2.


Apakah perbezaan antara saiz imej yang terbentuk dalam Rajah 19.1 dan 19.2?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[1 markah]

(c)

Apakah hubungan antara saiz imej dengan jarak objek.


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[1 markah]

(d)

Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini.


................................................................................................................................................
[1 markah]

(e)

Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini.


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[1 markah]

20.

Ketebalan kanta mempengaruhi jarak fokus kanta cembung.


Anda diberikan dua kanta yang berbeza ketebalan, pemegang kanta dan skrin putih.
a) Cadangkan satu hipotesis yang untuk menyiasat pernyataan di atas.
30

[1 markah]
b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di (a) berdasarkan criteria berikut:
i) Tujuan eksperimen
ii) Mengenal pasti pemboleh ubah
iii) Senarai radas dan bahan
iv) Prosedur dan kaedah
v) Penjadualan data

[1 markah]
[2 markah]
[1 markah]
[4 markah]
[1 markah]

Bab 8: Bahan kimia dalam Industri


1. Antara campuran yang berikut, yang manakah
membentuk loyang?
A. Aluminium dan kuprum
B. Timah dan kuprum
C. Besi dan karbon
D. Kuprum dan zink

2. Proses yang menambahkan kekerasan logam


adalah
A. pemvulkanan
B. elektrolisis
C. pempolimeran
D. pengaloian

3. Rajah menunjukkan susunan atom dalam suatu


bahan

4. Persamaan perkataan di bawah menunjukkan


tindak balas yang menghasilkan baja Z.
Ammonia + asid fosforik baja Z

Antara yang berikut, yang manakah tidak


mempunyai susunan atom-atom seperti di atas?
A. Duralumin
C. Perak
B. Keluli
D. Loyang

Apakah baja Z?
A. Ammonium fosfat
B. Ammonium sulfat
C. Ammonium klorida
D. Ammonium nitrat

5. Pelupusan bahan toksik dari industry kimia ke


alam sekitar menyebabkan
A. kemusnahan hidupan akuatik
B. penipisan lapisan ozon
C. peningkatan suhu dunia
D. gangguan ke atas fotosintesis pada tumbuhan
hijau

6. Antara yang berikut, yang manakah keadaan


optimum yang diperlukan semasa menghasilkan
ammonia?
A. Suhu 800-1000 oC
B. Mangkin : Serbuk karbon
C. Tekanan 200 atm 500 atm
D. Takat didih 100oC

7. Antara gas-gas yang berikut, yang manakah


penyebab utama kesan rumah hijau yang
meningkatkan suhu Bumi?
A. Karbon monoksida
B. Karbon dioksida

8. Antara yang berikut, yang manakah bukan


kesan yang berlaku akibat pembuangan sisa
toksik?
A. Mengubah nilai pH air dan tanah
B. Menyebabkan kecacatan fetus
31

C. Sulfur dioksida
D. Sisa bahan radioaktif

C. Meracuni otak dan sistem saraf


D. Meningkatkan kandungan mineral dalam air
sungai, tasik dan kolam

9. Rajah menunjukkan bahawa sebiji bebola keluli dilekatkan pada permukaan bongkah kuprum tulen dengan
menggunakan pita selofan.

Satu pemberat dijatuhkan pada bongkah kuprum dari ketinggian 50 cm. Diameter lekuk yang terhasil dicatat.
Eksperimen diulang dengan menggunakan bongkah gangsa. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen.

a) Berdasarkan keputusan eksperimen , bongkah yang manakah lebih keras?


______________________________________________________________________________
[1 markah]
32

b) Apakah hubungan antara diameter lekuk yang terbentuk dengan kekerasan logam atau aloi?
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
c) Apakah hipotesis yang dapat dibuat daripada eksperimen ini?
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
d) Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
e) Berikan definisi secara operasi bagi aloi.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
10. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ketahanan aloi keluli dan besi tulen terhadap
pengaratan

Air garam
Paku keluli

Paku besi
Selepas 2 hari

(a) Tulis satu pemerhatian bagi eksperimen ini.


33

........................................................................................................................................
[1 markah ]
(b) Nyatakan pembolehubah- pembolehubah bagi eksperimen tersebut:
(i)
Pembolehubah dimalarkan
...........................................................................................................
(ii)

Pembolehubah dimanipulasikan:
.........................................
[2 markah]

(c) Ramalkan keadaan paku keluli pada hari ke-5.


....................................................................................................................................
[1 markah ]
(d) Tandakan ( ) dalam kotak yang disediakan bagi bahan di bawah yang mempunyai sifat seperti aloi
keluli..
Tembaga

Perak

Piuter

[1 markah ]
11. Rajah menunjukkan pembuangan bahan sisa industri daripada kilang kimia yang mengeluarkan bahan kimia
yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

(a) Nyatakan satu bahan yang dihasilkan oleh kilang itu.


____________________________________________________________________________________
[1 markah]
34

(b) Nyatakan dua bahan pencemar yang mungkin dibuang daripada kilang itu ke dalam sungai.
____________________________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Nyatakan satu kesan buruk bahan pencemar di (b) terhadap alam sekitar.
____________________________________________________________________________________
[1 markah]

(d) Kilang itu menggunakan petroleum sebagai sumber tenaga.


(i) Nyatakan gas berasid yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil itu.
__________________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan satu kaedah untuk mengawal pencemar udara di (d)(i) daripada kilang ini.
_________________________________________________________________________________
[2 markah]
12. (a) Loyang merupakan aloi kuprum. Nyatakan dua persamaan dan dua perbezaan bagi loyang dan kuprum.
[4 markah]
(b) Teliti maklumat yang diberi dalam rajah. Bina konsep aloi. Penerangan anda hendaklah berdasarkan
aspek-aspek berikut:

(i) Kenal pasti dua ciri sepunya


(ii) Berikan satu contoh lain bagi aloi
(iii) Berikan satu contoh bukan aloi dan berikan satu sebab
(iv) Nyatakan konsep aloi berdasarkan ciri-ciri sepunya

35

[2 markah]
[1 markah]
[2 markah]
[1 markah]