Anda di halaman 1dari 3

PERENIALISME

ESENSIALISME

TRADISIONAL
MAZHAB FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT
MODEN
PROGRESIVISME

EKSISTENIALISME

REKONSTRUKTIVISME

MAZHAB FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT TRADISIONAL


KONSEP

MATLAMAT PENDIDIKAN

TUMPUAN

PELOPOR

PERENIALISME
Secara semula jadi
Ciri manusia bersifat sejagat
Tidak berubah-ubah
Mendisiplinkan mental dan jiwa
murid
Kurikulum
Bidang kemanusiaan dan
kesusasteraan
Mementingkan pendidikan agama
Perlu didedahkan Great Books
oleh Great Thinkers- Plato,
Aristotle, Shakespear
Guru
Penyampai ilmu yang pakar
Kaedah mengajar
Didaktik

R.M Hutchins, Mortimer J. Alder dari


US, Jacques Maritain dari Perancis

MAZHAB FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT MODEN

ESENSIALISME
Fokus kepada yang essential(perlu)

Mengajar ilmu dan budaya yang


bersifat asas sahaja
Kurikulum
Kemahiran asas 3M sekolah
rendah
Bahasa, sejarah, matematik, sainssekolah menengah
seni dan muzik menjadi subjek
minor
Menekankan penerapan nilai-nilai
masyarakat
Guru
Penyampai ilmu yang mahir
Kaedah mengajar
Didaktik
William C. Bagley dari US

PROGRESIVISME

REKONSTRUKTIVISME

KONSEP

Manusia berupaya
menyesuaikan diri
terhadap perubahan

MATLAMAT PENDIDIKAN

Menghasilkan individu
yang sedia menghadapi
perubahan

TUMPUAN

Kurikulum
Kebebasan untuk
memilih matapelajaran
yang ingin dipelajari
Guru
Pembimbing dan
penasihat
Kaedah mengajar
Induktif

PELOPOR

John Dewey

Sekolah merupakan
landasan untuk
membentuk order
baharu masyarakat
Mengasaskan corak
budaya baru
Melahirkan pelajar yang
mempunyai minda
terbuka dan kebolehan
berfikir daripada
pelbagai perspektif
Kurikulum
Menekankan kemahiran
literasi dan
penyelasaian masalah
Guru
Agen perubahan
Membawa isu-isu sosial
Kaedah mengajar
Berpusatkan murid

George S. Count
Herold O. Rugg

EKSISTENIALISME

Manusia
bertanggungjawab atas
diri sendiri

Ditentukan oleh individu


itu sendiri

Kurikulum
Tidak mempunyai mata
pelajaran khusus
Guru
Pemangkin ilmu
Menghormati
pandangan dan
pemilihan murid
Kaedah mengajar
Berpusatkan murid dan
aktiviti
Carl Rogers