Anda di halaman 1dari 2

UJIAN KEFAHAMAN

NAMA : TAHUN :
Masukkan tanda baca (.) (,) dan bulatkan huruf besar di tempat yang sesuai denga
n pensel warna. pak abu mempunyai sebuah dusun buah-buahan dia menanam berbagaib
agai jenis buah-buahan tempatan seperti durian rambutan duku langsat dan ciku di
dusunnya dusun pak abu adalah seluas dua hektar pak abu dibantu oleh dua orang
anak lelakinya untuk menjaga kebun tersebut tiap-tiap pagi pak abu akan pergi ke
dusunnya untuk menyiram pokok-pokok buahnya dia membubuh baja pada pokok-pokok
itu sebulan sekali pak abu juga akan membungkus buah-buahan yang sedang masak de
ngan beg-beg plastik supaya tidak dimakan oleh burung dan tupai penduduk kampung
suka membeli buah-buahan pak abu kerana ia murah dan lazat kadang-kadang orangorang dari bandar juga berkunjung ke dusun pak abu untuk menikmati kelazatan bua
h-buahan NAMA : TAHUN :
Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan -soalan yang berikut. Pak Abu mempun
yai sebuah dusun buah-buahan. Dia menanam berbagaibagai jenis buah-buahan tempat
an seperti durian, rambutan, duku, langsat dan ciku di dusunnya. Dusun Pak Abu a
dalah seluas dua hektar. Pak Abu dibantu oleh dua orang anak lelakinya untuk men
jaga kebun tersebut. Tiap-tiap pagi , Pak Abu akan pergi ke dusunnya untuk menyi
ram pokokpokok buahnya. Dia membubuh baja pada pokok-pokok itu sebulan sekali. P
ak Abu juga akan membungkus buah-buahan yang sedang masak dangan beg-beg plastik
supaya tidak dimakan oleh burung dan tupai. Penduduk kampung suka membeli buahbuahan Pak Abu kerana ia murah dan lazat. Kadang-kadang orang-orang dari bandar
juga berkunjung ke dusun Pak Abu untuk menikmati kelazatan buah-buahan.
1. 2. 3. 4. 5.
Apakah buah yang ditanam oleh Pak Abu ? Siapakah yang membantu Pak Abu menjaga d
usunnya ? Mengapakah Pak Abu membungkus buah-buahan yang sedang masak ? Mengapak
ah penduduk kampung suka membeli buah-buahan Pak Abu ? Berapakah luas dusun Pak
Abu ?