Anda di halaman 1dari 1

Geografi

2.2 : Bentuk Muka Bumi di Malaysia


2.2.1 :
Membincangkan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia
2.2.2 :
Menentukan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia

SK
:
Objektif ( SP)

1 UM

8.00 9.00
( 60 minit)

Hasil
Pembelajaran :
Aktiviti
: Induksi :
1. Guru menunjukkan video berkaitan dengan kepelbagaian
bentuk muka bumi di Malaysia.
2. Guru mengaitkan video yang ditayangkan dengan
pembelajaran pada hari ini.
3. Guru menunjukkan gambar bagi setiap jenis bentuk muka
bumi beserta namanya.
Perkembangan :
1. Guru memberikan penerangan mengenai setiap jenis
bentuk muka bumi.
2. Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan iaitu
kumpulan tanah pamah, kumpulan tanah tinggi, kumpulan
pinggir laut dan kumpulan saliran.
3. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan peta Malaysia
yang kosong.
4. Setiap kumpulan dikehendaki menentukan lokasi bentuk
muka bumi di dalam peta.
5. Setelah semua kumpulan selesai, wakil daripada kumpulan
akan menunjukkan lokasi bentuk muka bumi kumpulan
masing-masing di peta Malaysia yang ditampalkan
dihadapan kelas.
6. Pelajar juga akan memberikan penerangan bagi setiap
lokasi yang ditunjukkan.
7. Guru menerangkan dengan lebih jelas mengenai jenis dan
lokasi bentuk muka bumi di Malaysia.
Penutup :
1. Sebagai penutup, guru memberikan soalan yang ringkas
kepada pelajar mengenai jenis dan lokasi bentuk muka
bumi yang telah di pelajari.
BBM
EMK :

: Peta Malaysia, Video, buku teks, pensil warna.

Refleksi

Kelestarian alam sekitar, Sains dan Teknologi, Kreativiti dan


Inovasi , Nilai murni ( Bekerjasama, berani )