Anda di halaman 1dari 4

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH PERISTEK KABUPATEN TEGAL


NO. 694/SMK Peristek/IX/2016
Tentang
TIM PENYELENGGARA TEACHING FACTORY
SMK PERISTEK PANGKAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Menimbang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Teaching Factory SMK Peristek


Pangkah, maka ditetapkan Tim penyelenggara Teaching Factory Tahun
Pelajaran 2016/2017

Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3 tentang Sistem


Pendidikan Nasional

Menetapkan

1. Tim Penyelenggara Teaching Factory SMK Peristek Pangkah Kabupaten


Tegal tahun pelajaran 2016/2017
2. Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini
sebagai tim penyelenggara Teaching Factory SMK Peristek Pangkah
Tahun pelajaran 2016/2017.
3. Pembiayaan pelaksanaan Teaching Factory tahun pelajaran 2016/2017
akan dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
4. Tugas
ini
supaya
dilaksanakan
sebaik-baiknya
dan
dipertanggungjawabkan kepada Kepala Sekolah.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan
ditinjau kembali.
6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : pangkah
Tanggal 02 September 2016
Kepala SMK Peristek

Drs. H. MUSTAKHIDIN

Lampiran
: Tim penyelenggara teaching factory smk peristek pangkah kabupaten tegal
tahun pelajaran 2016/2017
SUSUNAN TIM-TIM PENYELENGGARA TEACHING FACTORY
SMK PERISTEK PANGKAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016/2017

No

Nama

Jabatan
Struktur
Kepala
sekolah

Jabatan
Panitia
Penanggungjaw
ab

Drs. H Mustakhidin

Moh. Takhril, S.
Kom

Ka Jurusan
TKJ

Ketua
Pelaksana

H. Sukadi, S.Pd,
M.Pd
Dedi Achdiyat D, S.
Kom

Waka
Kurikulum
Ka. Lab. Kom

Koordinator

Rudi hartono, ST
Andika Budianto,
S.Pd

Humas
STP2K

Marketing

M. Nurhidayat,

Kabeng TKJ

Sekretaris

Uraian Tugas
Bertanggungjawab terhadap
seluruh kegiatan

a. Membantu

kegiatan
perencanaan
dan
pelaksanaan pembelajaran
jadwal
blok
untuk
mendukung
pelaksanaan
teaching factory sekolah;
b. Merancang
prosedur
operasi standar kegiatan
produksi;
c. Merancang distribusi kerja
pembelajaran
teaching
factory;
a. Melakukan
kegiatan
perencanaan pembelajaran
jadwal
blok
untuk
mendukung
pelaksanaan
teaching factory sekolah;
b. Melakukan
pengendalian
pada
pelaksanaan
pembelajaran jadwal blok;
c. Melakukan
pengendalian
dan pengaawasan selama
pelaksanaan pembelajaran
jadwal
blok
di
Paket
Keahlian;
d. Melakukan evaluasi pada
pelaksanaan pembelajaran
jadwal
blok
di
paket
keahlian.
a. Menyusun rencana dan
strategi pemasaran;
b. Mempromosikan
barang
dan atau jasa melalui
berbagai
media
pemasaran;
c. Menangani
keluhan
konsumen;
d. Mencari
peluang
kerjasama pengembangan
pembelajaran
teaching
factory.
a.

Mengendalikan

surat

Pangkah 02 September 2016


Kepala SMK Peristek

Drs. H. MUSTAKHIDIN

Anda mungkin juga menyukai