Anda di halaman 1dari 2

1.

Jelaskan tugas manusia yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 30 dan

?Surah Az-Zariyat ayat 56


2. Al-Quran Surah al-Muminun ayat 12-14 :

-
-
-

-


-
-


- --
-

-

-

-- -
-
-


-
-

-
-


--
-

-


-
-


-

-
-
-

-


! Uraikan tahapan proses penciptaan manusia dari ayat di atas


3. Tuliskan ayat al-Quran tentang kewajiban manusia menghambakan dirinya

!kepada Allah SWT


4. Al-Quran Surah al-Bayyinah ayat 5 :-
-

- -


-
-
-

-

-
-
-
-

!Tuliskan hukum bacaan/tajwid pada kata yang digarisbawahi


5. Apa yang menjadi syarat diterimanya amal shalih oleh Allah SWT? jelaskan
!syarat tersebut

Kunci Jawaban UTS Ganjil TP. 2015/2016


1. Manusia mempunyai tugas sebagai hamba Allah untuk beribadah dan Khalifah
sebagaimahluk yang memimpin di bumi.
2. Sari pati tanah, nutfah (air mani), alaqah (segumpal darah), mudgah (daging),
idham (tulang), membungkus tulang dengan daging, kemudian dijadikanlah
makhluk.
3. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56


Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
kepada-Ku.
4. Mad jaiz munfasil, mad silah qasirah, alif lam syamsiyah, alif lam komariyah
5. Showab (benar) yaitu dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul saw,
ikhlas, meniatkan ibadah murni untuk Allah.