Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MOLEK, JOHOR BAHRU

MINIT CURAI
Nama Guru
Nama Mesyuarat / Taklimat

: MOHD FADHLI BIN MOHD YAKOF


: KURSUS PENGAJARAN FONIK DALAM PEMBELAJARAN
BAHASA MALAYSIA TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH 2016
Tarikh / Hari
: 20/11/2016
Tempat
: DEWAN SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KEMPAS,
JOHOR BAHRU
Pengerusi Mesyuarat / Taklimat : SLOT 1 EN. MOHAMAD ROZI BIN KASIM
SLOT 2 PUAN HAJAH MARSITA BINTI A. HAMID
SLOT 3 PUAN HAJAH JAMILAH BINTI TUMIN
Bil
1

Perkara
SLOT 1 : PENDEDAHAN KAEDAH FONIK DALAM PDP BAHASA
MALAYSIA
Bahan sumber : Dr. Tajul Aripin Kassin (2013)

Catatan / Tindakan
-Guru BM Tahun 1
-Guru Pemulihan
-Guru Prasekolah

-Prinsip asas bacaan fonik adalah terbahagi kepada vocal dan konsonan
-Vokal adalah penentu bunyi kata
-Bunyian fonik yang diajarkan adalah berlainan dengan bunyian fonik yang
digunakan pada masa kini.
-Gugusan konsonan pada asasnya adalah huruf selain dari vokal /a/ /e/ /i/ /o/ /u/,
namun, penceramah menyatakan bahawa gabungan /ng/ /ny/ /gh/ /kh/ /sy/ juga
merupakan konsonan.
-Secara keseluruhannya, slot 1 ini adalah merupakan penyampaian tentang kajian
baharu yang dilaksanakan oleh penceramah.
2

SLOT 2 APLIKASI KAEDAH FONIK DALAM PDP BAHASA MALAYSIA.


-Bagi pengajaran Tahun 1, 3 minggu pertama adalah program transisi untuk
mengajar vokal sahaja.
-Pengajaran yang betul ialah mengajar murid tentang bunyi huruf dahulu
seterusnya barulah nama huruf.
-Ajar kepada murid bunyi vokal a,e,i,o,u

-Guru BM Tahun 1
-Guru Pemulihan

Contoh ;
Abu ada ayam a..a..a..
Itik ikut ibu i..i..i..
Ulat usik ular u..u..u..
Oji jual oren o..o..o..
Ema masak enak e..e..e..
(gunakan kaedah asosiasi pergerakan)
-Tidak perlu dedahkan kepada murid rumus bahasa Malaysia seperti e-pepet, etaling dan kv + kvk
-Pengajaran memerlukan bbm seperti kad huruf
-Pengajaran perlu dilaksanakan secara kelas, kumpulan dan individu.
3

SLOT 3 BENGKEL PEMBINAAN BAHAN PDP MENGGUNAKAN


KAEDAH FONIK
-Penceramah tidak menggalakkan penggunaan kaedah fonik dalam pengajaran
kerana ada beberapa pengajaran yang tidak bersesuaian menggunakan kaedah
fonik.
-Gunakan kaedah pengajaran yang pelbagai seperti permainan, didik hibur,
nyanyian, pandang sebut, ajuk hafal dan sebagainya.

-Guru BM Tahun 1
-Guru Pemulihan

-Bengkel yang dijalankan ialah pengajaran bagi konstruk 1 hingga konstruk 12.
Bahan yang diedarkan ;
TIADA

Disediakan oleh :
.....................................................................
( MOHD FADHLI BIN MOHD YAKOF)
Guru SK Ayer Molek, Johor Bahru

Disahkan oleh:
............................