Anda di halaman 1dari 3

RPH Kepelbagaian pelajar

Matapelajaran
Tarikh
Kelas
Bilangan pelajar
Komposisi
Masa
Tajuk
Sub tajuk

: Sejarah
: 30 Januari 2017
: 1 An-Naim
: 30 orang
: 30 Perempuan
: 8.20 9.40 pg (80 minit)
: Sejarah Dan Kita
: Zaman Prasejarah dan Keagungan Kesultanan Melayu
Melaka
Pengetahuan sedia ada
: Pelajar mempunyai pengalaman dalam tajuk
Kemakmuran Negara Kita yang di ajar semasa berada di
darjah 6. Kepelbagaian etnik di negara kita.
Hasil pembelajaran

Sebelum tamat pengajaran dan pembelajaran, dalam masa 5 minit (C), pelajar Tingakatan
1 An-Naim (A) dapat:
1. menyatakan ( B-aras) 5 daripada 8 (D) klasifikasi sayur-sayuran
2. menghuraikan (B-aras) 60% (D) ciri-ciri pemilihan dan penyimpanan sayursayuran.
Nilai
: Kerjasama dan tolong menolong
KBKK
: Menjana minda
Kemahiran Sosial
: Menjadi penyokong yang baik

Matapelajaran
: Ekonomi Rumah Tangga
Tarikh
: 30 Januari 2012 ( Rabu)
Kelas
: 4 ERT 3
Bilangan pelajar
: 20 orang
Komposisi
: 7 Lelaki, 13 Perempuan
Masa
: 8.20 9.40 pg (80 minit)
Tajuk
: Pemilihan dan Penyimpanan Makanan
Sub tajuk
: Makanan Segar- Sayur-sayuran
Pengetahuan sedia ada
: Pelajar mempunyai pengalaman mengendalikan makanan
segar semasa amali masakan semasa Tingkatan 1 hingga
Tingkatan 3.
Hasil pembelajaran
:
Sebelum tamat pengajaran dan pembelajaran, dalam masa 5 minit (C), pelajar
Tingakatan 4 ERT3 (A) dapat:
1. menyenaraikan ( B-aras) 5 daripada 8 (D) klasifikasi sayur-sayuran
2. menghuraikan (B-aras) 60% (D) ciri-ciri pemilihan dan penyimpanan sayursayuran.
Nilai
: Kerjasama dan tolong menolong
KBKK
: Menjana minda
Kemahiran Sosial
: Menjadi penyokong yang baik
Fasa-fasa Pembelajaran
Hunter

Pelajar Sederhana

Set Induksi
( 4 minit )

1. Guru merangsangkan minda pelajar tentang pelajaran hari ini


dengan menunjukkan sayur kangkung dan tomato di depan
kelas. (BBM 1- Sayur kangkung dan tomato)
2. Pelajar diminta meneliti sayur kangkung dan tomato yang
ditunjukkan
3. Pelajar diminta meneka tajuk pelajaran.
4. Guru memberi respon kepada jawapan pelajar dan mengaitkan
jawapan pelajar dengan tajuk yang akan diajar.

Maklumkan Hasil
Pembelajaran
(1 minit)
Input Pengajaran
(15 minit)

5. Guru memaklumkan hasil pembelajaran dan kepentingan


menguasai hasil pembelajaran berkenaan.

Permodelan
(10 minit)

6. Guru membuat penerangan secara menyeluruh tentang


klasifikasi sayur-sayuran dan contoh yang sesuai; konsep
pemilihan ; dan penyimpanan sayur-sayuran. (BBM 2- Slaid
Powerpoint)
Kecerdasan Pelbagai- Visual
7. Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan yang terdiri

daripada 5 orang pelajar dalam satu kumpulan. Setiap


kumpulan diberi sekeping gambar. Gambar yang diberi
berkaitan dengan isi pelajaran hari ini. (BBM 4- Gambar
sayur-sayuran)

Semak Kefahaman Murid


(10 minit)

Pantau dan Ubahsuai


(5 minit)
Praktis Terbimbing
(20 minit)

Praktis Bertempoh
(10 minit)
Penutup
(5 minit)

7. Setiap kumpulan perlu mengenalpasti jenis sayuran,


klasifikasi sayuran, cara pemilihan dan penyimpanan
sayuran.
9. Guru mengemukakan panduan bahan rangsangan (BBM 5
GO banding beza kosong) untuk membantu murid membuat
keputusan terbaik dalam aktiviti
10. Pelajar diminta untuk merekodkan hasil perbincangan
daripada apa yang mereka lihat pada gambar itu dan
dikaitkan dengan pembelajaran hari ini
11. Guru menerangkan keperluan melakukan tugasan secara
berkumpulan dengan memberi peluang kepada setiap rakan
dalam kumpulan untuk menyumbang idea
11. Guru memantau pergerakan pelajar dan memberi panduan
agar perbincangan mereka tidak tersasar.
12. Guru memberikan kertas mahjung kepada pelajar dan
meminta pelajar untuk menyediakan peta konsep merujuk
daripada GO- banding beza kosong (BBM 6) yang telah
diisikan mengikut kreativiti mereka.
13. Pelajar dikehendaki untuk membentangkan hasil
perbincangan yang telah disiapkan bersama kumpulan.
14. Guru akan memberikan penjelasan lanjut bagi mengukuhkan
maklumat yang dibentangkan.
15. Guru meminta pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari.
16. Guru mengedarkan soalan taksiran dan memberi pelajar 5
minit untuk menjawab diikuti dengan semakan jawapan yang
ditulis di papan putih.
17. Guru merumuskan isi pembelajaran dan menekankan sekali
kepada pelajar berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai
oleh pelajar