Anda di halaman 1dari 2

SMK DATO USMAN AWANG,

JOHOR BAHRU
BENGKEL PEMBELAJARAN ABAD KE-21 :
LESSON STUDY
1.
3.
5.
6.
7.
8.

NAMA GURU :
2.
PANITIA :
Mohd Fadzil Bin Abdul Hanid
Kemahiran Hidup
MATA PELAJARAN DIPILIH:
4.
NAMA AHLI KUMPULAN PLC :
Kemahiran Hidup
4.1. En. Syadwan Bin Samsuli
TARIKH DILAKSANAKAN:
07 September 2014
TARIKH UPLOAD RAKAMAN:
01 November 2014
TARIKH PLC DIADAKAN:
18 Ogos 2014
RANCANGAN PELAJARAN :
Mata pelajaran
Kemahiran Hidup
Tingkatan
1K6
Tajuk
ELEKTRIK (Penghasilan Projek)
Masa
5.15 pm 5.45 pm (30 minit)
Objektif Pembelajaran
Menghasilkan projek elektronik
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. menyenaraikan langkah-langkah penghasilan projek
elektrik.
2. mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman
Hasil Pembelajaran

tentang elektrik dengan membuat pemasangan


litar selari.

Aktiviti / Langkah
Pengajaran

3. menghasilkan projek elektrik dengan baik dan berfungsi.


Pendahuluan ( 5 minit):
Guru menunjukkan paparan powerpoint langkah-langkah
membuat projek elektrik.(mengimbas kembali)
Murid secara rawak diminta menyenaraikan langkah-langkah
menghasilkan projek elektrik.
Isi kandungan :
1. Penerangan guru (10 minit)
I.

Guru menerangkan dengan lebih terperinci langkahlangkah


menghasilkan
projek
elektrik
dengan
menggunakan paparan powerpoint.

II. Penerangan bermula daripada membuka plug 3 pin,


menjalur wayar, mengenalpasti tamatan, memasukkan
wayar mengikut teras, menguji serta pengubahsuaian,
dan akhir sekali membersih serta mengemas alatan dan
bahan.
2. Tunjukcara (10 minit)
I. Guru menunjukcara menyemak kedudukan tamatan
dengan menggunakan membuka plug 3 pin sebenar
mengikut kumpulan.
II. Guru menunjukcara penggunaan penjalur wayar dan
playar muncung tirus. Penekanan diberikan terhadap
kekemasan dan keselamatan.

III. Guru menunjukcara pemasangan


tamatan dalam plug 3 pin.

wayar

mengikut

3. Amali (30 minit)


I.

Satu kumpulan yang terdiri daripada 5 orang murid


mula menjalankan aktiviti menghasilkan projek elektrik
mengikut turutan yang betul.

II.

Setiap murid berpeluang menggunakan alatan dan


menjalankan setiap aktiviti menghasilkan projek elektrik
dengan mengamalkan sikap berkerjasama.

4. Penilaian (10 minit)


I.

Murid menunjukkan hasil projek yang telah siap dan


menunjukkan bagaimana ia berfungsi.

Penutup (5 minit)
Memberi latihan pengukuhan dari buku teks.

Bahan Bantu Mengajar

Nilai

Komputer,
LCD Projector,
Focus Cam,
Kit Litar Elektrik
Alat Tangan Kerja Elektrik.
Buku Teks
Teliti
Kerjasama
Keselamatan diri dan alatan

Semua pelajar yang hadir dapat mengaplikasi


pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik
dengan membuat pemasangan litar selari secara
berkumpulan.
Guru telah mengarahkan murid untuk merujuk kepada buku
teks dan berbincang di dalam kumpulan untuk mengenalpasti
jenis komponen tersebut.

Refleksi

Terdapat juga masalah yang dihadapi semasa aktiviti


menjalur wayar dijalankan. Ini kerana semua murid
sememangnya baru pertama kali menggunakan penjalur wayar
tersebut dan ia memerlukan latihan yang cukup bagi memastikan
mereka benar-benar mahir.
Guru memberi jaminan kepada murid bahawa mereka akan
lebih selesa selepas beberapa percubaan penggunaan alat.
Secara keseluruhannnya, semua murid dalam setiap
kumpulan dapat bekerjasama dengan baik dan saling membantu
semasa aktiviti dijalankan seterusnya dapat menghasilkan projek
elektronik yang baik.