Anda di halaman 1dari 2

DVD Rakaman Video Pengajaran

Nama Guru

: Sia Leh Ching

Kelas

: 2J

Mata Pelajaran

: Bahasa Cina

Bilangan Murid

: 33 / 35 orang

Tajuk yang diajar

Isi petikan yang diajar

: Petikan mengenai seseorang budak tidak suka

menjaga kebersihan diri.


Tempoh masa video: 21 minit 37 saat