Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama
Pekerjaan
Alamat

: Umar Hamzah
: Mahasiswa
: Nusa Tamalanrea Indah jl Bakau blok h no 25

Dengan ini memberikan kuasa kepada


Nama
Pekerjaan
Alamat
Untuk

: Muh Fajrin Wahab


: Mahasiswa
: BTP Blok b no 354
: Mewakili perwalian akademik FTSL ITB

Surat kuasa ini dibuat berhubung saya sedang sakit ( kecelakaasn motor ).
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Makassar, 12 Agustus 2016
Yang menerima kuasa

Muh. Fajrin Wahab

Yang memberi kuasa

Umar Hamzah

Anda mungkin juga menyukai