Anda di halaman 1dari 14

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS JOHOR BAHRU 2017 2018


ISI KANDUNGAN
1. Kata alu-aluan Pengetua
2. Misi , Visi dan Nilai
3. Piagam Pelanggan
4. Nadi Penggerak
5. Matlamat Strategik
Matlamat Strategik 1 :
Matlamat Strategik 2 :
Matlamat Strategik 3 :
Matlamat Strategik 4 :
6. Penghargaan
7. Analisis SWOC

Pencapaian Prestasi Akademik yang tinggi


Pencpaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi
Kemahiran Insaniah yang tinggi
Pemgurusan Organisasi yang cemerlang

[2017
2018]

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

ANALISA SWOC
KURIKULUM
KEKUATAN [S]
S 1 Guru opsyen PJK
S2 Guru telah menghadiri kursus Pendidikan Jasmani
.

PELUANG [O]
O1 Kerjasama erat daripada PIBG.
02 Ganjaran kepada yang berjaya

KELEMAHAN [W]
W 1 Kekurangan prasarana sekolah
.W2 Ketiadaan jurulatih yang mahir
W3 Kurang sokongan ibu bapa

CABARAN [C]
C3 ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak melibatkan
diri dalam sukan
C4 kemudahan dan prasarana sekolah yang kurag cekap
C5 murid bekerja selepas waktu persekolahan .
C7 Masalah pengangkutan bagi aktiviti selepas waktu
sekolah.

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS JOHOR BAHRU 2016 2018


UNIT
: KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK
: Atlet yang kurang berkemahiran dalam sukan olahraga
MATLAMAT STRATEGIK :
Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi
Bil

Objektif

KPI

Sasaran
TOV

1.

2.

Melahirkan atlet yang


berkualiti dan
berkemahiran tinggi

2016

2017

2018

60% atlet olahraga


dapat memenangi
acara olahraga yang
dipertandingankan di
peringkat zon

Menjuarai seberapa banyak 60% atlet olahraga


kejohanan olahraga yang dapat memenangi
dipertandingkan.
acara olahraga yang
dipertandingankan di
peringkat zon

Menjuarai seberapa banyak 60% atlet olahraga


kejohanan olahraga yang dapat memenangi
dipertandingkan.
acara olahraga yang
dipertandingankan di
peringkat zon

(Inisiatif)
Strategik
1. Pertandingan untuk
pemilihan wakil
sekolah / pasukan
pelapis
2. Pertandingan
Persahabatan
Mengaplikasikan
Kemahiran yang
diajar
3. Kejohanan Peringkat
MSSD

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

PELAN TINDAKAN 1 2017


MATLAMAT 1 :
INISIATIF / STRATEGI
Bil
1

Program/
Projek
Pertandingan untuk
pemilihan wakil
sekolah / pasukan
pelapis

Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi


S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi
Tanggung
jawab
Penolong Kanan
Kokurikulum
Setiausaha
Sukan
Penyelaras
Olahraga

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
Januari- Mac
Julai September

2 kali setahun

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

Sumber
PCG/SUWA/
PIBG

Atlet menguasai
100%
kemahiran
dalam olahraga

KPI
1Murid
1 Kelab
1 Permainan

Sasaran
Semua guru
Semua murid

Pelan
Kontingensi
Program
kemahiran,
teknik dan
biomekanik
Mengupah
jurulatih yang
bertauliah /
bekas atlet

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

PELAN OPERASI 1 2017


Matlamat Strategik
Strategi

:
:

Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi


S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi

Nama Program / Projek

Pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah / pasukan pelapis

Objektif Program /
Projek

60% atlet olahraga dapat memenangi acara olahraga yang dipertandingankan di


peringkat zon/daerah

Tanggungjawab
Tempoh / Hari
Tempat
Sasaran
Kos / Anggaran
Perbelanjaan
Sumber
Jawatankuasa

:
:
:
:
:

PK Kokurikulum,Setiausaha Sukan,Penyelaras Olahraga


Sepanjang tahun
Padang sekolah/pusat latihan sukan berdaftar
Penyelaras Olahraga
Bayaran kepada jurulatih

:
:

PCG/SUWA/PIBG
Pengetua (Pengerusi)
Penolong Kanan Kokurikulum(Naib Pengerusi)
Setiausaha sukan
Penyelaras Olahraga

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

Ringkasan Program

Langkah

Pelaksanaan pertandingan sedemikian dapat mengukur kemampuan atlet yang telah


dilatih oleh jurulatih yang telah diupah.

Proses Kerja

Tanggung
jawab

Tempoh

KPI

Sasaran

Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentangan Kertas Kerja
Lantikan J/Kuasa

PKKokurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras
Olahraga

PK Kokurikulum

28 Disember
2016

Kertas cadangan
diluluskan

Penyelaras
Program

29 Disember
2016

Penerangan
program
disampaikan

Semua AJK

Januari
hingga Mac

Keakuran
Jadual /sesi
latihan dan
takwim
pertandingan

Semua AJK

Taklimat kepada yang terlibat

Pelaksanaan program

Semua AJK
Julai September

4
Penilaian dan pelaporan

[2017
2018]

PKKokurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras
Olahraga
Jurulatih

November
2017

Kajian keyakinan
dan kemampuan
pelajar pra dan
post

Semua AJK

Status/
Pelan
Kontigensi
Sekiranya PK
Kokurikulum
tiada
mesyuarat
akan
dipengerusika
n oeh
Setiausaha
Sukan atau
Penyelaras
Olahraga
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

5
Membuat dokumentasi program

Setiausaha Kelab
Olahraga

November
2017

Kemantapan
Program

Setiausaha Kelab
Olahraga

[2017
2018]
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau

PELAN TINDAKAN 1 2017


MATLAMAT 1 :
INISIATIF / STRATEGI
Bil
2

Program/
Projek
Pertandingan
persahabatan
mengaplikasikan
kemahiran yang diajar

Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi


S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi
Tanggung
jawab
Penolong Kanan
Kokurikulum
Setiausaha
Sukan
Penyelaras
Olahraga

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
April

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

Sumber
PCG/SUWA/
PIBG

Atlet menguasai
100%
kemahiran
dalam olahraga

KPI
1Murid
1 Kelab
1 Permainan

Sasaran
Semua guru
Semua murid

Pelan
Kontingensi
Program
kemahiran,
teknik
biomekanik
Mengupah
jurulatih yang
bertauliah /
bekas atlet

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

[2017
2018]

S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi


Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

KPI

PELAN OPERASI 2 2017


Matlamat Strategik
Strategi

:
:

Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi


S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi

Nama Program / Projek

Pertandingan Persahabatan Mengaplikasi Kemahiran Yang Diajar

Sasaran

Pelan
Kontingensi

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

Objektif Program /
Projek

60% atlet olahraga dapat memenangi acara olahraga yang dipertandingankan di


peringkat zon/daerah

Tanggungjawab
Tempoh / Hari
Tempat
Sasaran
Kos / Anggaran
Perbelanjaan
Sumber
Jawatankuasa

:
:
:
:
:

PK Kokurikulum,Setiausaha Sukan,Penyelaras Olahraga


April
Padang sekolah/pusat latihan sukan berdaftar
Penyelaras Olahraga
Bayaran kepada jurulatih

:
:

PCG/SUWA/PIBG
Pengetua (Pengerusi)
Penolong Kanan Kokurikulum(Naib Pengerusi)
Setiausaha sukan
Penyelaras Olahraga

Ringkasan Program

Perlawanan ini dapat memebantu atlet mengaplikasikan kemahiran dengan


menggunakan teknik biomekanik yang betul

Langkah

Proses Kerja

Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentangan Kertas Kerja
Lantikan J/Kuasa

Tanggung
jawab

Tempoh

KPI

Sasaran

Status/
Pelan
Kontigensi

PK Kokurikulum

28 Disember
2016

Kertas cadangan
diluluskan

PKKokurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras
Olahraga

Sekiranya PK
Kokurikulum
tiada
mesyuarat
akan
dipengerusika
n oeh

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]
Setiausaha
Sukan atau
Penyelaras
Olahraga

Taklimat kepada yang pelajar


Penyelaras
Program

Pelaksanaan program mengikut


peringkat

4
Penilaian dan pelaporan

5
Membuat dokumentasi program

Semua AJK
PKKokurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras
Olahraga
Jurulatih

Setiausaha Kelab
Olahraga

PELAN TINDAKAN 1 2017


MATLAMAT 1 :

Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi

29 Disember
2016

Penerangan
program
disampaikan

Semua AJK

April

Keakuran
Jadual /sesi
latihan dan
takwim
pertandingan

Semua AJK

November
2016

Kajian keyakinan
dan kemampuan
pelajar pra dan
post

Semua AJK

November
2016

Kemantapan
Program

Setiausaha Kelab
Olahraga

Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

INISIATIF / STRATEGI
Bil
3

[2017
2018]

S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kejohanan Peringkat
MSSD

Penolong Kanan
Kokurikulum

Mac/April (ikut
takwim PPDJB)

Setiausaha
Sukan
Penyelaras
Olahraga

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

Sumber
PCG/SUWA/
PIBG

Atlet menguasai
100%
kemahiran
dalam olahraga
dan memenangi
pingat

KPI
1Murid
1 Kelab
1 Permainan

Sasaran
Semua guru
Semua murid

Pelan
Kontingensi
Program
kemahiran,
teknik dan
biomekanik
Mengupah
jurulatih yang
bertauliah /
bekas atlet

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

PELAN OPERASI 1 2017


Matlamat Strategik
Strategi

:
:

Pencapaian Prestasi Kokurikulum yang tinggi


S1 Melahirkan atlet yang berkualiti dan berkemahiran tinggi

Nama Program / Projek

Pertandingan untuk pemilihan wakil sekolah / pasukan pelapis

Objektif Program /
Projek

Atlet yang mengambil bahagian memenangi pingat

Tanggungjawab
Tempoh / Hari
Tempat
Sasaran
Kos / Anggaran
Perbelanjaan
Sumber
Jawatankuasa

:
:
:
:
:

PK Kokurikulum,Setiausaha Sukan,Penyelaras Olahraga


Mac/April (ikut takwim ppdjb)
Ikut takwim PPDJB
Penyelaras Olahraga
Bayaran kepada jurulatih

:
:

PCG/SUWA/PIBG
Pengetua (Pengerusi)
Penolong Kanan Kokurikulum(Naib Pengerusi)
Setiausaha sukan
Penyelaras Olahraga

Ringkasan Program

Pelaksanaan pertandingan sedemikian dapat mengukur kemampuan atlet yang telah


dilatih oleh jurulatih yang telah diupah.

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

Langkah

Proses Kerja

Tanggung
jawab

Tempoh

KPI

Sasaran

Mesyuarat Jawatankuasa
Pembentangan Kertas Kerja
Lantikan J/Kuasa

PKKokurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras
Olahraga

PK Kokurikulum

28 Disember
2016

Kertas cadangan
diluluskan

Penyelaras
Program

29 Disember
2016

Penerangan
program
disampaikan

Semua AJK

Semua AJK

Mac / April
(ikut takwim
PPDJB)

Keakuran
Jadual /sesi
latihan dan
takwim
pertandingan

Semua AJK

April 2017

Kajian keyakinan
dan kemampuan
pelajar pra dan
post

Semua AJK

Taklimat kepada yang terlibat

Pelaksanaan program

4
Penilaian dan pelaporan

5
Membuat dokumentasi program

PKKokurikulum
Setiausaha Sukan
Penyelaras
Olahraga
Jurulatih

Setiausaha Kelab
Olahraga

April 2017

Kemantapan
Program

Setiausaha Kelab
Olahraga

[2017
2018]
Status/
Pelan
Kontigensi
Sekiranya PK
Kokurikulum
tiada
mesyuarat
akan
dipengerusika
n oeh
Setiausaha
Sukan atau
Penyelaras
Olahraga
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau
Pengetua
mengarahkan
PK
Kokurikulum
memantau

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]