Anda di halaman 1dari 14

LAPORAN KEUANGAN INFAK RAMADHAN MUSHOLLAH AL-HIKMAH

PERUMAHAN IRNA PERMATA

NO

TANGGAL

1
6/28/2014
2
6/29/2014
3
6/29/2014
4
6/30/2014
5
6/30/2014
6
7/1/2014
7
7/1/2014
8
7/2/2014
9
3/3/2014
10
7/3/2014
11
7/4/2014
12
7/5/2014
13
7/6/2014
14
7/7/2014
15
7/8/2014
16
7/9/2014
17
7/10/2014
18
7/11/2014
19
7/12/2014
20
7/13/2014
21
7/14/2014
22
7/15/2014
23
7/16/2014
24
7/17/2014
25
7/18/2014
26
7/19/2014
27
7/20/2014
28
7/21/2014
29
7/21/2014
30
7/22/2014
31
7/23/2014
32
7/24/2014
33
7/25/2014
34
25/08/2/4
35
8/28/2014
36
8/29/2014
37 29/o8/2014
TOTAL

UANG MASUK

UANG KELUAR

503,000
106,000
89,000
51,000
32,000
16,000
148,000
201,000
110,500
246,000
77,500
61,500
88,000
67,500
100,000
70,500
67,500
25,000
27,500
28,000
60,000
60,000
28,000
41,000
50,000
26,500
15,000
162,000
29,000
35,000
30,000
37,000
229,000
1,350,000
225,000
15,000
238,000
2,373,000

2,373,000

L-HIKMAH

SALDO
503,000
609,000
520,000
571,000
539,000
523,000
671,000
872,000
982,500
736,500
814,000
875,500
963,500
1,031,000
1,131,000
1,201,500
1,269,000
1,294,000
1,321,500
1,349,500
1,409,500
1,469,500
1,497,500
1,538,500
1,588,500
1,615,000
1,630,000
1,468,000
1,497,000
1,532,000
1,562,000
1,599,000
1,828,000
478,000
253,000
238,000
...........

KETERANGAN
Infak Ramadhan
Infak Ramadhan
beli triplek + spidol
Infak Ramadhan
poto copi pembagian kue tadarus
beli minyak 2liter
Infak Ramadhan

beli kabel 40 meter+klem+piting+elbo+slasiban

beli + kertas

infak orang yang berzakat


beli daun jendela plus kaca 4 buah
beli kaca daun jendela 2 buah
beli les kaca 6 batang
di pindah kan ke kas pembangunan musollah al hikma

LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN MUSOLLAH AL- HIKMAH PERUMAHAN IRNA P


TAHUN 2014
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

TANGGAL
4/5/2014
4/16/2014
4/17/2014
4/18/2014
4/20/2014
4/20/2014
4/27/2014
4/27/2014
4/27/2014
5/2/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/14/2014
5/28/2014
5/31/2014
6/1/2014
6/1/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/6/2014
6/6/2014
6/7/2014
6/7/2014
6/8/2014
6/9/2014
6/9/2014
6/15/2014
6/15/2014
6/15/2014
6/15/2014
6/16/2014
6/25/2014
6/25/2014
6/4/2014
7/5/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/25/2014
7/26/2014
8/7/2014
8/10/2014
8/13/2014
8/14/2014
8/29/2014
9/3/2014
9/16/2014
9/29/2014

TOTAL

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

UANG MASUK
1,000,000.00
500,000.00
250,000.00
Rp
Rp
Rp

1,000,000.00
710,000.00
214,000.00

Rp
Rp

190,000.00
747,000.00

Rp
Rp
Rp

291,000.00
500,000.00
450,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

500,000.00
390,000.00
120,000.00
550,000.00

Rp

500,000.00

Rp
Rp
Rp

300,000.00
600,000.00
500,000.00

Rp

550,000.00

Rp

182,000.00

Rp

300,000.00

Rp

52,000.00

Rp
Rp

300,000.00
250,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp 9,196,000.00

Rp

100,000.00

237,000.00
500,000.00
50,000.00
1,050,000.00
100,000.00
100,000.00
500,000.00

241,000.00
100,000.00
1,000,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp

50,000.00
1,410,000.00
100,000.00
50,000.00

Rp

350,000.00

Rp
Rp

200,000.00
200,000.00

Rp

300,000.00

Rp
Rp

60,000.00
100,000.00

Rp

238,000.00

Rp
Rp
Rp

52,000.00
100,000.00
1,000,000.00

Rp

UANG KELUAR

9,938,000.00

MAULUDDIN
(Ketua pembangunan)

SALDO
1,000,000.00
1,500,000.00
1,750,000.00
750,000.00
40,000.00
(174,000.00)
(74,000.00)
(264,000.00)
(1,011,000.00)
(774,000.00)
(274,000.00)
(224,000.00)
826,000.00
926,000.00
1,026,000.00
1,526,000.00
1,235,000.00
735,000.00
285,000.00
526,000.00
626,000.00
1,626,000.00
1,126,000.00
736,000.00
616,000.00
66,000.00
116,000.00
1,526,000.00
1,626,000.00
1,676,000.00
1,176,000.00
1,526,000.00
1,226,000.00
626,000.00
126,000.00
326,000.00
526,000.00
(24,000.00)
276,000.00
94,000.00
154,000.00
254,000.00
(46,000.00)
192,000.00
140,000.00
192,000.00
292,000.00
1,292,000.00
992,000.00
742,000.00

742,000.00

AH AL- HIKMAH PERUMAHAN IRNA PERMATA


2014
KETERANGAN
sumbangan dari iip nursaleh
sumbangan dari aprijal simpang tiga
sumbangan dari hj nurhasanah siregar arengka
pembayaran ongkos tukang dari pengurus lama
beli semen+paku atap
beli krikil +slang tukang
sumbangan dari Alm.jeges seregar
beli krikil toko rhido
beli atap+rabung di toko rhido
hasil penjualan jatah beras dari mesjid
sumbangan bapak kosasi
sumbangan dari ALM amin nasution
sumbangan dari ibu-ibu wirid irna permata
sumbangan dari zhuhratul marwiyah seregar
sumbangan dari bapak edi apri purnomo arengka
sumbangan dari bapak aswin seregar 4 truk tanah
beli paku biasa+paku atap+rabung+seng
bayar pajar KONSEN 1 (TOTAL BIAYA=4.010.000)
bayar tanah timbun sama pak samino
hasil penjualan jatah beras dari mesjid
tambahan sumbangan dari ibu-ibu wirid irna permata
sumbangan dari prengki pane[almrh.misnawati]
bayar angsuran KONSEN 2
beli tanah timbun 3 truk
beli ensel 3+grendel+tarekan
bayar angsuran bon toko rihdo
sumbangan dari ibu haslan harahap
total iuran pungutan mus0llah al-hikma
sumbangan dari yaimun blok B no 8
sumbangan dari mbak leli
bayar angsuran KONSEN 3
sumbangan dari heru
bayar angsuran hutang toko rhido
bayar hutang sama pak nasrudin
bayar angsuran KONSEN 4
sumbangan dari bapak winarno
sumbangan dari TOKO RHIDO
bayar angsuran KONSEN 5
sumbangan dari bapak candra harianto sprinbet
bayar hutang sama toko rhido (pelunas bon)
hasil penjualan jatah beras dari mesjid
sumbangan dari bapak beni blok i no2
bayar hutang konsen ke 6
pindahan sisa kas ramadhan
beli ensel jendelah 4 buah
hasil penjualan jatah beras dari mesjid bulan agustus
Sumbangan Bpk siraj
Sumbangan Bpk manto
pengeluaran halal bihalal
beli bola lampu

Kubang Jaya, September 2014


Panitia pembangunan musholla

ELVIDRI
(Bendahara)

LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN MUSOLLAH AL-HIKMAH


PERUMAHAN
IRNA PERMATA

HUTANG YANG BELUM DI BAYAR:


1 hutang kayu konsen
2 hutang kayu kuda-kuda atap
TOTAL

SUMBANGAN YANG BERUPA BARANG


1 tanggal 20/04/2014
toko rhido
2 tanggal 27/04/2014
Bpk.sawaludin
3 tanggal 15/06/2014
Bpk.indra
4 tanggal 16/06/2014
5 tanggal 16/06/2014
6 tanggal 16/06/2014

Alm.jeges seregar
Alm.Amin nasution
zhuhrotul marwiyah

DI KETAHUI OLEH:

MAULUDDIN
(ketua pembangunan)

MBANGUNAN MUSOLLAH AL-HIKMAH

1,160,000
500,000 kepengurusan lama
1,660,000

2 sak semen
1 sak semen
30 sak keramik 40x40
6 sak semen
1 pintu
1 pintu
1 pintu

KUBANG

ELVIDRI
(bendahara)

AGUSTUS 2014

DAFTAR ANAK-ANAK MUSLIM USIA SEKOLAH SD-SMP


PERUMAHAN IRNA PERMATA RT 03/ RW 03

NO

NAMA

NAMA

BLOK
1

Bpk. Nurijas

A2

Bpk. Winarno

A4

Bpk. Widodo

A5

Bpk. Manto

A6

Bpk. Sapri

A7

Bpk. Yuliadi

A9

Bpk. Rahadi

A10

Bpk. Emil

A11

Bpk. Indra

A13

10

Bpk. Alex

A15

11

Bpk. Ibrahim

B1

12

Bpk. Miswan

B2

13

Bpk. Rizal Saputra

B3

14

Bpk. Zainul

B6

15

Bpk.Teguh nopi y

B7

16

Bpk. Sahruman

B9

17

Bpk. Jimi

B11

18

Bpk. Nasri

B12

19

Bpk. Ramli

B15

20

Bpk. Joni Herman

B17

21

Bpk. Debi Hendarco

B18

22

Bpk. Si It

B19

23

Bpk. Rico

C1

24

Bpk. Syamsul

C4

25

Bpk. Nasrudin

C5

26

Bpk. Candra Harianto

C7

27

Bpk. Sutarno

C8

28

Bpk. Mahmudin

C10

29

Bpk. Edi Supeno

C11

30

Bpk. Wawan

C12

31

Bpk. Tri Yuliadi

C14

32

Bpk.pongusriadi

C15

33

BPK.Heri sugianto

C16

34

Bpk.Agus

C19

35

Bpk.Sasli Rais

D1

36

Bpk.Komarudin

D2

37

Bpk.Adel

D3

38

Bpk.Elvidri

D4

39

Bpk. indra

D5

40

Bpk.Arip yulianto

D6

41

BPK.Fery

D7

42

BPK. Heru

D8

43

Bpk.yoni

D9

44

Bpk. Budi utomo

D10

45

Bpk.Armayulis

D11

L/P

L/P

46

Bpk.Mahmudin lidan

D12

47

Bpk. Agus yulianto

D13

48

Bpk. Teguh

D14

49

Bpk. Sukarmin

D15

50

Bpk.A rahap

D16

51

Bpk.Dodi asman

D17

52

Bpk.Muchsin harahap

D18

53

Bpk. ROZI

E1

54

Bpk.Aulia

E2

55

Bpk.pendapotan

E4

56

Bpk. Wildan

E5

57

Bpk. Handoko

E6

58

Munawaraul ilmi

E8

59

Bpk.sopiandi

E9

60

Bpk. Budiman

E10

61

BPK.weng pin ismail

E14

62

BPK. Pajar

F1

63

BPK.sawaludin

F2

64

BPK.alim perdana

F3

65

BPK. Jasril

F4

66

BPK. Mauludin

F5

67

BPK. Yoyok

F6

68

BPK. Izul

F7

69

BPK.eldi ari sandi

70

BPK. M.rusli

F10

71

BPK.buzahir

F11

72

BPK.randi

F12

73

BPK.GUSWADI

F13

74

BPK.HENDRA

F15

75

BPK.RUSLIM

F16

76

BPK.ASWIN SEREGAR

H2

77

BPK.SUGITO

H5

78

BPK.SAMHUDI

H6

79

BPK.JONI

H8

80

BPK.BAHRUL MUSTOPA

H9

81

BPK.AMYAR

H13

82

BPK.SUKRI SIREGAR

H14

83

BPK.EPENDI

H15

84

BPK.EMRIZAL

H18

85

BPK.SUMARIADI

H19

86

BPK.DERY

i1

87

BPK.BENY HIDAYAT

i2

88

bpk.aulia rahman

i3

89

BPK,AHMAT TAUPIT

i8

90

BPK.HASIBUAN/PIKAL

i7

91

BPK.BUDI ISWANDI

i10

92

BPK. ISKA YULINDA

i11

93

BPK,RAPI

i12

94

BPK.DAPIT/rahmat pitri

i14

F8

95

BPK.YUSPIKAL

i15

96

BPK.SOLEHUDIN H.M.SY

i16

97

BPK.AULENDO FANARA

i17

98

BPK.ALPIUS

i18

99

BPK.RICO TEMPATI

i20

100 BPK.ACIK/NURASKIN

i21

101 BPK.SIRAJUDIN

i23

102 BPK.ARPAN SEREGAR

i24

103 ENDANG SURYANA

J1

104 MARIA ULPA

J2

105 BPK.RISMAN

J3

106 PITRI WAHYUDI

J8

107 BPK.AMRAN TAUPIT

J10

L/P

Bpk.