Anda di halaman 1dari 23

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

UNIT DISIPLIN
1.0

PENDAHULUAN
Fokus utama perancangan stretagik disipin adalah untuk menangani masalah pelanggaran
disiplin atau salahlaku dalam kalangan pelajar. Perancangan Strategik ini juga diharap dapat
membantu pihak sekolah membentuk pelajar / insan yang cemerlang dari segi tingkahlaku dan
sahsiah.

Pelbagai aktiviti yang dirancang adalah bertujuan untuk mewujudkan keharmonian,

ketenteraman, keadilan, keselamatan dan melicinkan sistem pendidikan di sekolah ini.


Pelaksanaan dan penguatkuasaan peraturan adalah bertujuan untuk mendidik, mencegah dan
membatasi salahlaku dalam kalangan pelajar dan warga sekolah ini.

2.0

OBJEKTIF

2.1 Melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang dari segi intelek dan sahsiah.
2.2 Melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri dan mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3 Menyemai budaya penyayang dan hormat-menghormati dalam kalangan warga sekolah.
2.4 Mengurangkan peratus pelanggaran disiplin ke tahap minima dalam kalangan pelajar

3.0

SENARAI AHLI JAWATANKUASA


Pengerusi

: Tn.Hj Abdul Aziz Mohamed Zain

( Pengetua Cemerlang )

Timb. Pengerusi: En. Durahman Ramlee Ag Wahap

( Penolong Kanan HEM )

Penyelaras

: En. Md Arman Hj Ag Damit

( Ketua Guru Disiplin )

Setiausaha

: Cik Noorzamzila Hj Mohd Yaakob

( Guru Akademik )

AJK

: Tn. Hj Kaharuddin Md Yusupala

( Timb KG Disiplin I )

: Pn. Zainah Mohd Fauzie

( Timb KG Disiplin II)

: En. Bernie Gervais

( PK Guru Disiplin I )

: En. Salleh Dullah

( PK Guru Disiplin II )

: Pn. May Ezanie Hj.Jamil

(Penyelaras Unit Pengawas )

: Pn. Zainah Mohd Fauzie

(Penyelaras Spot Check)

: Cik Noorzamzila Hj Mohd Yaakob

(Penyelaras Unit Merit Demerit)

: Pn.Zuraidah Zainuddin

(Penyelaras Kantin)

Kaunselor
Penyelaras

Tingkatan

480

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


4.0

CARTA ORGANISASI
PENGERUSI
Tn. Hj. Abdul Aziz Mohamed Zain
TIMBALAN PENGERUSI
En.Durahman Ramlee Ag. Wahap
KETUA GURU DISIPLIN
En Md Arman Ag Damit

SETIAUSAHA
Cik Noorzamzila Mohd Yaakob
TIM. KETUA GURU DISPLIN I
Tn. Hj Kaharuddin Yusupala

AHLI
JAWATANKUASA

PEN. KETUA GURU DISIPLIN I


En. Bernie Gervais

TIM. KETUA GURU DISIPLIN II


Pn Zainah Mohd Fauzie

PEN. KETUA GURU DISIPLIN II


En. Salleh Dullah

PENYELARAS SPOT CHECK


Pn. Zainah Mohd Fauzie

PENYELARAS UNIT PENGAWAS


Pn. May Ezanie Mohd Jamil

PENYELARAS UNIT MERIT DEMERIT


Cik Noorzamzila Mohd Yaakob

KAUNSELOR
PENYELARAS TINGKATAN 1-6

481

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


5.0

PENCAPAIAN SEMASA (TOV )


TOV
Perkara

2011

2012

2013

2014

2015

Pematuhan peraturan pakaian seragam sekolah

60%

70%

85%

95%

98%

Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas

60%

70%

80%

90%

95%

Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah

70%

80%

90%

95%

98%

Kehadiran ke sekolah

88%

90%

93%

94%

94%

Kehadiran lewat ke sekolah

35%

35%

32%

30%

20%

Kehadiran perhimpunan rasmi sekolah

90%

95%

93%

95%

99%

Kepimpinan Pengawas Sekolah

70%

75%

80%

85%

90%

Komitmen tugas sebagai Pengawas Sekolah

60%

65%

70%

75%

80%

Penghantaran Rekod Merit Demerit

70%

70%

70%

75%

75%

482

Catatan

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


6.0

PELUNJURAN (ETR )
ETR
Perkara

2016

2017

2018

2019

2020

98.5%

99.0%

99.5%

99.8%

100%

96%

97%

98%

99%

100%

98.3%

98.6%

99.0%

99.3%

99.6%

Kehadiran ke sekolah

95%

96%

97%

98%

99%

Kehadiran lewat ke sekolah

18%

15%

10%

5%

1%

99.3%

99.6%

99.8%

100%

100%

Kepimpinan Pengawas Sekolah

92%

94%

96%

98%

100%

Komitmen tugas sebagai Pengawas Sekolah

85%

90%

95%

98%

100%

Penghantaran Rekod Merit Demerit

80%

85%

90%

95%

100%

Pematuhan peraturan pakaian seragam sekolah


Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas
Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah

Kehadiran perhimpunan rasmi sekolah

483

Catatan

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

7.0

ANALISIS SWOT
7.1 KEKUATAN [ S ]
7.1.1

Prestasi disiplin sekolah kini berada di tahap memuaskan.

7.1.2

Peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan sangat membantu memastikan setiap


salahlaku pelajar diambil tindakan sewajarnya.

7.1.3

Dalam tempoh tiga tahun yang mendatang, sekolah memiliki guru-guru disiplin yang
mantap dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh didikasi dan berkesan.

7.1.4

Pengurusan kebajikan murid yang memuaskan.

7.1.5

Jalinan kerjasama PIBG yang sangat baik dalam melaksanakan aktiviti.

7.1.6

Persekitaran sekolah yang kondusif dapat menarik minat pelajar hadir ke sekolah.

7.2 KELEMAHAN [ W ]
7.2.1

Lebih kurang 2.5 peratus pelajar masih kurang kesedaran untuk hadir ke sekolah.

7.2.2

Salahlaku disiplin pelajar semasa PdP berada di tahap 10 peratus.

7.2.3

Kurang kerjasama ibubapa yang sering lewat menghantar anak ke sekolah.

7.2.4

Sebilangan kecil

guru-guru yang dilantik sebagai ketua/penyelaras masih gagal

mengurus unit atau sub unit dengan berkesan.


7.2.5

Sebahagian besar pagar kawasan sekolah di tahap uzur. Hal ini menyukarkan dari
aspek keselamatan kawasan sekolah daripada gangguan binatang terbiar (anjing )
dan kegiatan ponteng kelas.

7.2.6

Kawasan sekolah yang berhampiran dengan pekan menyukarkan pihak sekolah


dalam menyelesaikan kes ponteng sekolah.Pelajar yang datang ke sekolah menaiki
pengangkutan biasa,sebilangannya tidak akan hadir ke sekolah.

7.3 PELUANG[ O ]
7.3.1

Pengurusan PIBG dan PIBK yang baik dapat membantu peningkatan disiplin dan
sahsiah pelajar.

7.3.2

Hubungan baik sekolah dengan agensi luar dan wakil rakyat tempatan sangat
membantu pihak sekolah menjayakan aktiviti yang dirancang.

7.3.3

Penempatan kelas kawalan iaitu Kelas Rancangan Khas ( KRK ) dan Kelas Aliran
Agama ( KAA ), dapat membantu meningkatkan kecemerlangan kualiti akademik
dan sahsiah pelajar.

484

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


7.4 CABARAN [ T ]
7.4.1

Pengaruh gejala sosial di persekitaran sekolah.

7.4.2

Wujud kafe siber (Cyber Cafe) sebagai sasaran pelajar untuk ponteng sekolah dan
lepak.

7.4.3

Segelintir ibubapa bergantung 100% kepada sekolah bagi memastikan kejayaan


akademik dan pembentukkan sahsiah anak atau pelajar.

7.4.4

Kebanyakan ibubapa tidak mementingkan prestasi akademik anak dan tidak


berusaha untuk membantu anak yang lemah akademik.

7.4.5

Ibubapa tidak peka dengan keperluan persekolahan

anak. Gagal menyediakan

keperluan asas untuk anak sentiasa mematuhi peraturan sekolah.


7.4.6

Ibubapa kurang memberikan kerjasama kepada pihak sekolah. Kehadiran ibubapa


di

dalam

program-program

mendukacitakan.Purata

yang

kehadiran

dibuat

60%

ke

oleh

pihak

atas

bagi

sekolah
setiap

aktiviti

sering
yang

dilaksanakan adalah merupakan sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak KPM.

8.0

ISU-ISU

BIL

ISU

ISU 1

Kehadiran lewat pelajar ke sekolah setiap hari persekolahan

ISU 2

Pematuhan pemakaian pakaian seragam sekolah

ISU 3

Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas

ISU 4

Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah

ISU 5

Kehadiran ke sekolah

ISU 6

Kepimpinan Pengawas Sekolah

ISU 7

Komitmen tugas sebagai pengawas sekolah

ISU 8

Penghantaran rekod merit demerit

485

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.0

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020


9.1.1 PELAN STRATEGIK ISU 1
ISU

STRATEGIK

ISU 1

OBJEKTIF

(2015)

S1

O1

Bilangan

sering

Pintu pagar di tutup

Memberikan

pelajar

lewat datang ke

setiap hari bermula

kesedaran

lewat datang ke

daripada

sekolah

jam

tentang

sekolah

pelajar

berkurangan

terlibat

Pelajar

7.00

pagi

hingga 7.15 pagi

mematuhi
datang

S2

sekolah.

masa
ke

99.8%

memberikan

surat

menjelang

kelewatan

2017

2018

2019

2020

15%

12%

8%

4%

0.2%

Dapat berkurang
yang

sebanyak 19.8%
jumlah
yang

mencapai

wajib

sebab

2016

sehingga

Ibubapa

tunjuk

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

tahun 2020.

anak

datang sekolah.
1.
INTERVENSI

Semua ibubapa akan dimaklumkan penguatkuasaan tentang masa dan tindakan pengurusan sekolah untuk
menutup pintu pagar pada jam 7.00 pagi.

2.

Perjumpaan pentadbir sekolah bersama ibubapa yang terlibat.

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 2025

2.

Anjakan 9

: Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

486

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.1.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 1

Pelajar sering lewat datang ke sekolah

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Memberikan kesedaran tentang mematuhi masa datang ke sekolah.


Semua ibubapa akan dimaklumkan penguatkuasaan tentang masa dan tindakan pengurusan sekolah untuk menutup
pintu pagar pada jam 7.00 pagi.

INTERVENSI 2
Perjumpaan pentadbir sekolah bersama ibubapa yang terlibat.
TEMPOH

PEMANTAUAN DAN

PELAKSANAAN
TINDAKAN

KOS & SUMBER

LOKASI

Do

Unit

Intervensi

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

2016

KPI

Check and Action

Plan

Ketua

PENAMBAHBAIKAN

Intervensi 1 dan 2
-

Bilik Gerakan

Tiada kos

Ketua

Unit

membuat

Pengawas
pemantauan

menggunakan

buku

log

Bilangan pelajar yang


lewat

datang

ke

sekolah berkurangan

2020 sebanyak 1

yang disediakan oleh Unit

sehingga

mencapai

kali setahun

Disiplin.

99.8%

menjelang

Operasi

dianalisis

bagi pelaksanaan

Maklumat
untuk

impak program.

program
Intervensi

487

melihat

tahun 2020.

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.2.1 PELAN STRATEGIK ISU 2
ISU

STRATEGIK

ISU 2

S1

Murid-murid

Penegasan

OBJEKTIF

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

(2015)

O1

Bilangan

Memberikan

pelajar

pemberian demerit

kesedaran untuk

dikenalpasti

pemakaian

melanggar

dan

sentiasa

dapat

pakaian seragam

peraturan pakaian

sewajarnya

kepada peraturan

memperbaiki

sekolah

seragam sekolah

sebagai pengajaran

pakaian seragam

kekemasan

pendidikan

sekolah

pakaian

jasmani

tertentu

sering

dalam

tindakan

dan pakaian PJK.

patuh

S2

seragam

Spot check yang

sekolah

lebih kerap

bertambah

Sebanyak
yang

2016

2017

2018

2019

2020

98.5

99.0

99.5

99.8

100

98%

pelajar mematuhi

dan

baik.

1. Pelajar-pelajar yang dikenalpasti ini dikehendaki melapor diri setiap hari dengan ketua guru disiplin dalam tempoh tiga
INTERVENSI

bulan.
2. Ibubapa akan dihubungi jika masih berterusan melanggar peraturan pakaian seragam sekolah atau pakaian PJK

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 2025

2.

Anjakan ke 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.

488

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.2.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 2

Murid-murid tertentu sering melanggar peraturan pakaian seragam sekolah dan Pendidikan Jasmani.

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Memberikan kesedaran untuk sentiasa patuh kepada peraturan pakaian seragam sekolah
Pelajar-pelajar yang dikenalpasti ini dikehendaki melapor diri setiap hari dengan ketua guru disiplin dalam tempoh tiga
bulan

INTERVENSI 2
Ibubapa akan dihubungi jika masih berterusan melanggar peraturan pakaian seragam sekolah atau PJK.
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

2016

Intervensi 1 dan 2
-

LOKASI

Bilik HEM

Tiada kos

DAN

KPI

PK HEM dan Ketua

Bilangan pelajar yang

Guru

dikenalpasti

Disiplin

dapat

membuat

memperbaiki

2020 sebanyak 2

pemantauan

kekemasan

pakaian

kali setahun

menggunakan

seragam

sekolah

Operasi

borang

yang

bagi pelaksanaan

disediakan.

program

Maklumat

Intervensi

untuk melihat impak


program.

489

dianalisis

bertambah baik.

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.3.1 PELAN STRATEGIK ISU 3
ISU

STRATEGIK

ISU 3

S1

Pematuhan

Memberi

peraturan PdP di

kepada

dalam kelas

yang

(2015)

Bilangan

Memberikan

pelajar

kesedaran

melanggar

daripada

tentang

peraturan PdP

pelajar

dan

mematuhi

dalam

terlibat

kepada

peraturan

dapat

merit
pelajar
memberi

pelajar

yang

semasa

PdP

melakukan

salah

dilaksanakan.

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

O1

sumbangan
demerit

OBJEKTIF

2016

2017

2018

2019

2020

5%

4%

3%

2%

1%

Dapat berkurang
yang

kelas

sebanyak 19.8%
jumlah
yang

dikurangkan

laku
S2
Pelaporan

yang

kemaskini

dan

selaras

dengan

tindakan
1. Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang melakukan salah laku berdasarkan demerit
INTERVENSI
PPPM
2013 2025

2. Permuafakatan dengan ibu bapa pelajar yang terlibat


1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian
2. Anjakan 9

: Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

490

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.3.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 3

Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Memberikan kesedaran tentang mematuhi peraturan semasa PdP dilaksanakan.


Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang melakukan salah laku berdasarkan demerit

INTERVENSI 2
Permuafakatan dengan ibu bapa pelajar yang terlibat
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

2016

Intervensi 1 dan 2
-

LOKASI

Bilik Gerakan

Tiada kos

Kelas

DAN

Guru kelas membuat

Bilangan pelajar yang

pemantauan

melanggar peraturan

menggunakan

PdP

2020 sebanyak 2

borang

kali setahun

disediakan.

Operasi

KPI

Maklumat

yang

dianalisis

bagi pelaksanaan

untuk melihat impak

program

program.

Intervensi

491

dalam

kelas

dapat dikurangkan

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.4.1 PELAN STRATEGIK ISU 4
ISU

STRATEGIK

ISU 4

S1

Pematuhan

Guru

peraturan disiplin

memastikan

di dalam sekolah

OBJEKTIF

(2015)

O1

Peratus pelajar

Menurun

perlu

Memberikan

yang mematuhi

sebanyak

buku

kesedaran

peraturan

19.8% daripada

peraturan sekolah dan

tentang

disiplin

dalam

jumlah

sistem

mematuhi

sekolah

dapat

yang terlibat

peraturan disiplin

ditingkatkan

kelas

merit

demerit

dibaca

dan

ditandatangani sebagai
bukti

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

pelajar

2016

2017

2018

2019

2020

98.3%

98.6%

99.0%

99.3%

99.6%

di dalam sekolah

pengesahan

pelajar telah membaca


buku tersebut.
S2
Pengeluaran

surat

amaran untuk kes salah


laku

mestilah

berdasarkan

jumlah

demerit yang dikumpul


oleh setiap pelajar.
1.

Minggu Disiplin.

INTERVENSI

2.

Program Peningkatan Modal Insan

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 2025

2.

Anjakan 9

: Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

492

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.4.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020

ISU 4

Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Memberikan kesedaran tentang mematuhi peraturan disiplin di dalam sekolah


Minggu Disiplin.

INTERVENSI 2
Program Peningkatan Modal Insan
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

Operasi

bagi pelaksanaan

2016

Intervensi 1
-

Dewan Jubli Perak

KPI

Peratus pelajar yang

RM175 x 1 = RM

dan

mematuhi

175

program

Penyelaras

dalam

pemantauan

sekolah

dapat

Intervensi 2

menggunakan

ditingkatkan

RM300 x 1 = RM

borang

300

disediakan.
Maklumat

Sumber PCG

membuat

peraturan

disiplin

program
Intervensi

DAN

Ketua Guru Disiplin

2020 sebanyak 1
kali setahun

LOKASI

yang

dianalisis

untuk melihat impak


program.

493

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.5.1 PELAN STRATEGIK ISU 5
ISU

STRATEGIK

ISU 5
Kehadiran
sekolah

ke

OBJEKTIF

(2015)

S1

O1

Meningkatkan

Terdapat

Mengadakan

Membentuk

peratus

sebanyak

kerjasama dengan

pelajar

PIBG untuk sama-

cemerlang

sama

segi

memainkan

yang
dari

sahsiah,

peranan khususnya

akademik

dalam kalangan ibu

kokurikulum

kehadiran

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

ke

sekolah

2016

2017

2018

2019

2020

95%

96%

97%

98%

99%

94%

kehadiran pelajar
ke sekolah

melebihi 95%

dan

bapa atau penjaga


S2
Mewujudkan
suasana
dan
belajar

kondusif

keseronokan
dalam

kalangan pelajar
1.

Kempen Jom Ke Sekolah

INTERVENSI

2.

Anugerah % Kehadiran Terbaik

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 2025

2.

Anjakan 9

: Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

494

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.5.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 5

Kehadiran ke sekolah

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Membentuk pelajar yang cemerlang dari segi sahsiah, akademik dan kokurikulum
Kempen Jom Ke Sekolah

INTERVENSI 2
Anugerah % Kehadiran Terbaik
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

2016

Intervensi 1
-

Dewan Jubli Perak

RM70 x 1 = RM70

DAN

Meningkatkan

dan Setiausah HEM

peratus kehadiran ke

membuat

sekolah
95%

Intervensi 2

pemantauan

kali setahun

menggunakan

Tiada kos

Operasi

KPI

Ketua Guru Disiplin

2020 sebanyak 1

borang

bagi pelaksanaan
program

LOKASI

yang

disediakan.
Sumber PCG

Maklumat

Intervensi

dianalisis

untuk melihat impak


program.

495

melebihi

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.6.1 PELAN STRATEGIK ISU 6
ISU

STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

(2015)

ISU 6

S1

O1

Meningkatkan

Sebanyak 90%

Kepimpinan

Semua pengawas

Memantapkan

ketrampilan

pengawas

Pengawas

sekolah wajib

kepimpinan

dan

sekolah

Sekolah

mengikuti Kursus

pengawas

kewibawaan

mempunyai ciri-

Kepimpinan

sekolah

pengawas

ciri kepimpinan

Pengawas

SASARAN (ETR)

TOV
2016

2017

2018

2019

2020

92%

94%

96%

98%

100%

yang baik

S2
Pemilihan calon
pengawas dibuat
dengan lebih telus
1.

Kem kepimpinan Pengawas

INTERVENSI

2.

Kursus Pengucapan Awam

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 2025

2.

Anjakan 9

: Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

496

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.6.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 6

Kepimpinan Pengawas Sekolah

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Memantapkan kepimpinan pengawas sekolah


Kem kepimpinan Pengawas

INTERVENSI 2
Kursus Pengucapan Awam
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

Operasi

bagi pelaksanaan

2016

Intervensi 1
-

RM3000

RM3000

2020 sebanyak 1
kali setahun

Intervensi 2
-

RM150

DAN

RM150

KPI

Pusat Ko-Kurikulum

Ketua Unit Pengawas

Meningkatkan

Negeri

membuat

ketrampilan

Dewan Jubli Perak

pemantauan

kewibawaan

menggunakan

pengawas

borang

yang

disediakan.
Maklumat

program
Intervensi

LOKASI

dianalisis

untuk melihat impak


Sumber PCG

program.

497

dan

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.7.1 PELAN STRATEGIK ISU 7
ISU

STRATEGIK

ISU 7
Komitmen

tugas

OBJEKTIF

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

(2015)

S1

O1

Unit pengawas

Sebanyak

Mengadakan

Meningkatkan jati

dapat

pengawas

diri

menjalankan

sekolah

melaksanakan

perjumpaan

pengawas

mesyuarat

keyakinan

tugas

sekolah

sekurang-

pengawas

diamanahkan

tugas

sekolah

dengan efisien

diamanahkan

sekali

dan

yang

2017

2018

2019

2020

85%

90%

95%

98%

100%

20%

sebagai

kurangnya

2016

tidak

yang

seminggu
S2
Membina
hubungan
dalam

baik
kalangan

warga sekolah
INTERVENSI

1.

Mesyuarat / Perjumpaaan / Dialog

2.

Ceramah motivasi

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 2025

2.

Anjakan 9

: Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

498

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.7.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 7

Komitmen tugas sebagai pengawas sekolah

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Meningkatkan jati diri dan keyakinan pengawas sekolah


Mesyuarat / Perjumpaaan / Dialog

INTERVENSI 2
Ceramah motivasi
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

Operasi

2016

LOKASI

Intervensi 1
-

Bilik Gerakan

Tiada kos

2020 sebanyak 4

Intervensi 2

kali setahun

RM150

RM150

DAN

KPI

Ketua Unit Pengawas

Unit pengawas dapat

membuat

menjalankan

pemantauan

yang

menggunakan

dengan efisien

borang

yang

disediakan.

bagi pelaksanaan

Maklumat

program

untuk melihat impak

Intervensi

Sumber PCG

program.

499

dianalisis

tugas

diamanahkan

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.8.1 PELAN STRATEGIK ISU 8
ISU

STRATEGIK

ISU 8

S1

Penghantaran

Penetapan

rekod

penghantaran

Merit

demerit

tarikh

laporan

OBJEKTIF
O1

Semua

Mengenalpasti
pelajar

yang

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

(2015)
guru

Sebanyak

20%

dapat

guru

tidak

menyediakan

mengambil
tindakan kepada

merit

sering melakukan

laporan

Merit

demerit pada setiap

salah laku disiplin

demerit

pelajar walaupun

hujung bulan.

mengikut masa

jumlah

S2

yang

yang

Pengeluaran surat

ditetapkan

sepatutnya layak

(demerit)

surat amaran

kepada

jumlah

demerit

yang

telah

dikumpul

oleh

2018

2019

2020

80%

85%

90%

95%

100%

dikumpul

untuk

merujuk

2017

demerit

amaran salah laku


perlu

2016

mendapat

pelajar.
1.

Peringatan Awal dan Jadual Penghantaran Laporan

INTERVENSI

2.

Senarai semak

PPPM

1.

Aspirasi murid : Etika dan kerohanian

2013 - 2025

2.

Anjakan 9

: Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

500

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


9.8.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
ISU 8

Penghantaran rekod merit demerit

OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Megenalpasti pelajar yang sering melakukan salah laku disiplin


Peringatan Awal dan Jadual Penghantaran Laporan

INTERVENSI 2
Senarai Semak
PEMANTAUAN
TINDAKAN

TEMPOH

Plan

PELAKSANAAN

PENAMBAHBAIKAN

Do

Check and Action

Ketua

Unit

Intervensi

KOS & SUMBER

itu

bersama dengan

dilaksanakan dalam

AJK

tempoh

membuat

mesyuarat

dan

menyediakan
pelan

2016

Intervensi 1
-

LOKASI

Kelas

Tiada kos

DAN

Penyelaras
Merit

KPI

Unit
Demerit

Semua

guru

dapat

membuat

menyediakan laporan

2020 sebanyak 10

Intervensi 2

pemantauan

Merit

kali setahun

menggunakan

mengikut masa yang

Tiada kos

Operasi

borang

yang

bagi pelaksanaan

disediakan.

program

Maklumat

Intervensi

untuk melihat impak


program.

501

dianalisis

ditetapkan

demerit

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020


10.0 PENUTUP
Secara keseluruhannya, rekod disiplin pelajar walaupun tidak menggambarkan personaliti pelajar
tersebut secara total dan tepat . Rekod tersebut dapat digunakan pihak sekolah sekurangkurangnya sebagai asas untuk menentukan sama ada pelajar perlu diberi kaunseling, motivasi,
pengayaan dan sebagainya. Dapat digunakan sebagai rujukan apabila guru berhadapan dengan
ibu bapa atau penjaga. Apa yang berlaku, tarikh kejadian, tandatangan guru dan pelajar semuanya
tercatat di dalam borang tersebut.

Pelajar lebih berdisiplin apabila menyedari tindakan yang

sewajarnya akan diambil ke atas mereka oleh pihak sekolah.

Pelajar lebih bersemangat untuk

melakukan perkara-perkara yang positif kerana akan diberi ganjaran yang setimpal. Pelajar akan
lebih peka terhadap persekitarannya dan berusaha untuk mengadaptasikan diri secara positif
sama ada di dalam kelas ataupun di sekitar kawasan.

502