Anda di halaman 1dari 6

GANTT CARTA EKSA KLINIK

PDCA BIL

AKTIVITI

JAN
FEB
MAR
APR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

PLAN
1 Mesyuarat EKSA
2 Melantik jawatankuasa KKP EKSA
3 Menyediakan carta perbatuan EKSA
4 Taklimat/latihan EKSA (Anggota Baru)
5

Kursus Audit EKSA (Juruaudit


Dalaman)

DO

1 Aktiviti Sisih
2 Aktiviti Susun
3 Aktiviti Sapu
Aktiviti EKSA Perdana

4 Aktiviti Seragam
Edaran Dasar dan Garispanduan
EKSA
Edaran Templet EKSA
Program GO GREEN
Laporan Analisa Penjimatan-JK
LATIHAN

DO

5 Aktiviti Sentiasa Amal


Pelancaran EKSA (JK PROMOSI)
Aktiviti Promosi EKSA(JK PROMOSI)
-Infomasi/Hebahan Buletin,count
down
dll Pengiktirafan (eg zon
-Program
terbaik dll)Pengiktirafan kpd semua
-Hebahan
wargakerja
-Program Kreativiti dan Inovasi
CHECK
1 Audit Dalaman
CHECK

2 Audit Luaran MAMPU


PETUNJUK :
PERANCANGAN
PERLAKSANAAN

Disediakan oleh:

KLINIK KESIHATAN PUCHONG

KSA KLINIK KESIHATAN PUCHONG 2016


2015
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
###
###
7

###

###
###

##

7
7
###
### 2 9
###
### 2 9

###
###
###

###
###
###
###
5
5

DEC
3 4

berterusan

berterusan

Disahkan oleh: