Anda di halaman 1dari 2

RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Kelas
: Pra Sekolah Cemerlang
Tarikh
: 30.05.2012
Masa
: 9.40 10.40 pagi (60 minit)
Bil. Murid
: 5+ tahun
Modul
: Asas
Tema
: Matematik
Subtema
: Konsep Nombor
Tunjang
: Sains dan Teknologi-Awal Matematik
ST 7.0
Konsep Nombor
Standard Kandungan
: ST 7.1
Memahami Nombor 1-10
Standard Pembelajaran :
ST 7.1.1 Menyebut nama nombor 1 hingga 10
ST 7.1.8 Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.
Kesepaduan Tunjang
: KTI 1.2 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya
(Ekspresi Kreatif).
PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.
Objektif Pembelajaran
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1) Menyebut nama setiap nombor 1- 10.
2) Menulis angka 1-10 dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada :
i) Murid telah didedahkan dengan pengalaman pranombor.
ii) Murid pernah membandingkan kuantiti objek.
Kemahiran Berfikir
: Menggunakan kemahiran tugas harian selesaikan masalah.
Penerapan nilai
Bahan Bantu Mengajar
Fokus MI
Kosa Kata

: Kasih sayang
: Kertas,persembahan slaid Power Point, lembaran kerja, laman
blog.
: Kinestetik, Verbal Linguistik.
: Nombor.

MASA/
ISI PELAJARAN
LANGKAH
Set Induksi Perbualan antara
(5 minit)
guru dengan
pelajar.

CATATAN/
BAHAN
kepada pelajar tentang Kemahiran
yang terdapat di sekitar verbalContohnya jumlah alat linguistik.
badan dan perabot di

AKTIVITI PNP
Guru bertanya
bilangan objek
kelas mereka.
tulis, anggota
dalam kelas.

Langkah 1
(5 minit)

Langkah 2
(25 minit)

Langkah 3
(20 minit)
Penutup
(5 minit)

Aktiviti 1
Mengenali konsep
nombor menggunakan paparan Power
Point.

Guru menunjukkan nombor 1 hingga


10 yang diwakili oleh objek tertentu
dan menyoal murid tentang nombor
yang ada dalam slaid Power Point.

Aktiviti 2
Menulis dan
membaca nombor.

Guru mengajar pelajar menyebut


nombor dengan betul berpandukan
BBM yang disediakan.

Aktiviti 1
Pelajar belajar
konsep nombor
melalui multimedia

Guru menunjukkan cara menulis


nombor dengan mengabungkan
multimedia (video dan audio)

Aktiviti 2
Pelajar belajar
menulis nombor.

Murid diberikan lembaran kerja untuk


latihan menulis dengan bimbingan
guru.

Mempamerkan
Murid menunjukkan hasil kerja dan
hasil kerja dan
guru membuat ulasan
membuat ulasan.
Aktiviti pengukuhan
Guru memanggil beberapa orang
murid untuk menulis nombor 1 10
dengan bimbingan guru.
Guru meminta murid mengakses
laman blog, mencetak lembaran kerja
yang disediakan sebagai aktiviti
pengukuhan untuk disiapkan oleh
pelajar di rumah.
Murid membuat kesimpulan dengan
bimbingan guru.

Slaid Power
Point

Video dan
audio
digunakan
dalam blog.
Lembaran
kerja