Anda di halaman 1dari 3

12 KONSTRUK LINUS LITERASI

Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal
dan konsonan.
Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata
terbuka.
Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan
suku kata terbuka.
Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata
tertutup.
Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan
suku kata tertutup.
Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi diftong.
Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi vokal berganding.
Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang
mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang berimbuhan awalan dan akhiran.
Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis
ayat berdasarkan bahan rangsangan.

4. 4. malam berdasarkan situasi yang diberi Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Keupayaan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan Konstruk 7 1. 2. 2. Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Keupayaan mengenal duit syiling 1 sen. Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Pra nombor melibatkan bentuk dan warna Keupayaan menyebut dan menulis angka Memadankan bentuk. 2. RM5. RM10 Konstruk 6 1. 2. 2. 50 sen dan wang kertas RM1. 10 sen. 3. 2. 2. 3. Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah. Keupayaan membilang Keupayaan menyatakan bilangan objek secara lisan Menulis kedudukan objek yang dibilang atau menulis bilangan objek keseluruhan Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek keseluruhan Konstruk 3 1. 5 sen. Keupayaan memahami nilai nombor Memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi Menulis nombor mengikut urutan Konstruk 4 1. tolak. 3. Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan menyatakan pagi. warna dan angka Konstruk 2 1. 20 sen. 5. petang. 3. 4. 4. 3.12 KONSTRUK NUMERASI Konstruk 1 1. darab dan bahagi Pengendalian operasi tidak melibatkan pengumpulan semula Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Hasil tambah tidak melebihi 20 . Keupayaan membuat seriasi Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut: o Banyak ke sedikit o Kecil ke besar o Pendek ke panjang o Rendah ke tinggi o Nipis ke tebal dan sebaliknya Konstruk 5 1.

simbol tolak (–) dan simbol sama (=) 4. Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran panjang . 7. Pengendalian operasi hanya melibatkan dua mata wang Konstruk 9 1. RM10 3. Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen. Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian Konstruk 11 1. Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa 4. RM5. Keupayaan mengukur panjang objek. 3. 2. simbol tambah (+). 20 sen. Hasil tolak tidak melebihi 50 Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2. Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak Konstruk 12 1. Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka. masa dan ukuran panjang 2. 5. Membuat perbandingan panjang. 2. Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat 2. Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek maujud 3. 2. 50 sen dan wang kertas RM1. Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata wang 3.6. Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang. jisim dan isi padu Konstruk 10 1. 10 Konstruk 8 1. jisim objek dan isi padu Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD dan UNIT STANDARD 3. 10 sen.