Anda di halaman 1dari 1

PERTANDINGAN MASAKAN

BORANG PENILAIAN MARKAH

Tekstur dan Rasa


(30 markah)
RUMAH KUNING
MAKANAN UTAMA
RUMAH KUNING
MINUMAN
RUMAH KUNING
PENCUCI MULUT
RUMAH BIRU
MAKANAN UTAMA
RUMAH BIRU
MINUMAN
RUMAH BIRU
PENCUCI MULUT
RUMAH HIJAU
MAKANAN UTAMA
RUMAH HIJAU
MINUMAN
RUMAH HIJAU
PENCUCI MULUT
RUMAH MERAH
MAKANAN UTAMA
RUMAH MERAH
MINUMAN
RUMAH MERAH
PENCUCI MULUT

Persembahan
Makanan
(20 markah)

Komposisi
Makanan,kreativit
i dan inovasi
(20 markah)

Kebersihan dan
keselamatan
makanan
(15 markah)

Persediaan
yang betul dan
kerjasama
(15 markah)

Jumlah
Markah
(100 )

KEDUDUKAN