Anda di halaman 1dari 19

OPEN UNIVERSITY

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

Title
ASSIGNMENT
Course
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SBSC3103

Name
MUHAMMAD HILMI BIN SALEH
Matric No
791104025581001
NRIC No
791104-02-5581
Telephone No
019-9216221

Tutor Name
EN. MAZLAN BIN MOHD ARIF
Kolej Informasi Multimedia, Mentakab

SEMESTER / YEAR
OCTOBER 2003
AN NORRIHAN BINTI SULAN
OCTOBER 200
PENDAHULUAN

Dunia hari ini semakin komplikated dari hari ke hari. Maka, pelbagai
masalah sosio, psiko dan sebagainya yang mengundang kecelaruan
fikiran dan emosi seseorang. Ketidakstabilan fikiran dan emosi inilah yang
mengundang kepada pelbagai tindakan yang tidak sepatutnya
dilakukan oleh seseorang itu. Justeru, dalam pelbagai senario yang wujud
dalam kehidupan harian, khidmat bimbingan dan kaunseling boleh
membantu seseorang individu menangani cabaran-cabaran baru yang
dihadapinya secara berkesan, sebagaimana menurut Jones, (1957) ;

Bimbingan melibatkan pertolongan peribadi yang diberikan oleh


seseorang, iaitu yang telah disediakan untuk menolong seseorang itu
membuat keputusan kea rah yang dituju, apa yang hendak dibuatnya,
atau bagaimana ia dapat mencapai tujuannya itu dengan cara yang
paling baik ; ia menolongnya menyelesaikan masalah yang timbul dalam
hidupnya

Jones (1957)

Bimbingan sebagai satu proses pembangunan diri yang komprehensif. Ini


kerana proses bimbingan melibatkan empat unsur penting yang wujud
dalam diri setiap individu, iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek.
Bimbingan dan kaunseling sebagai satu proses interaksi anatara dua
pihak, iaitu klien (individu yang ditolong atau dibimbing) dan kaunselor
(individu yang menolong atau pembimbing). Sebagaimana kata Boy dan
Pine (1968) ;
Suatu bentuk perhubungan bersemuka di mana seseorang klien
mendapatkan bantuan dari seorang kaunselor
Boy & Pine (1968)

Menjadi seorang kaunselor bukanlah mudah seperti yang di sangka.


Selain daripada kemahiran-kemahiran asas dan terapeutik yang
seharusnya dimiliki, seseorang kaunselor perlu bijak memainkan peranan,
mengawal keadaan dan berempati. Ini tidak lagi termasuk etika yang
perlu dipatuhi, seseorang kaunselor juga harus mempunyai nilai peribadi
diri yang tinggi walau dimana sahaja berada. Biasanya klien
memandang kaunselor sebagai idola atau insan yang sempurna
baginya, justeru cadangan kaunselornya dalam permasalahan yang
dihadapinya digunapakai dan boleh diterimanya.

a) Tujuh kemahiran komunikasi asas yang perlu dikuasai oleh kaunselor

Terdapat tujuh kemahiran asas berkomunikasi yang perlu dikuasai


oleh seorang kaunselor sepertimana yang telah dikenalpasti oleh Ivey
(1996) iaitu ,
Penyoalan
Dorongan Minima
Mendengar
Senyap
Refleksi emosi
Refleksi Isi
meringkaskan perasaan

b) Huraian dan contoh kemahiran komunikasi asas


Penyoalan
Dalam menjalankan proses kaunseling, kemahiran menyoal adalah
sangat penting. Kaunselor perlu mengunakan cara menyoal yang boleh
meransang klien menjawab dengan lebih terperinci serta senang
meluahkan perasaan atau masalahnya secara jujur.
Terdapat dua teknik penyoalan yang boleh digunakan dalam
menjalankan suatu proses kaunseling, iaitu jenis soalan terbuka dan
soalan tertutup.
Soalan terbuka adalah soalan yang menghendaki klien
menerangkan sesuatu pernyataan dengan lebih lanjut.
Contoh soalan terbuka adalah seperti ;
Bagaimana kejadian tu boleh berlaku ?
Apa tindakan anda selepas peristiwa itu?
Cuba ceritakan, apa yang membimbangkan anda?

Soalan tebuka mendorong klien bercerita lebih lanjut dan bukan hanya
mengangguk, menggeleng atau menjawab ya atau tidak sahaja.

Jenis soalan tertutup pula digunakan oleh kaunselor untuk memeriksa


samada tanggapan kaunselor itu benar atau salah.
Contoh soalan tertutup ;
Jadi, kamu pergi berdua sahaja?
Adakah kamu percaya dengan kata-katanya?
Adakah anda terima pelawaannya?

Soalan terbuka meransang klien berkongsi maklumat dengan


kaunselornya. Seorang kaunselor yang bijak mengurus sesi kaunselingnya
dengan berkualiti tidak akan mengeluarkan soalan-soalan sepertimana
seorang polis menyoal kepada orang yang disyakinya. Soalan-soalan
yang meransang klien haruslah lebih bersifat ingin berkongsi, bukan
bersifat ingin tahu. Dengan itu, klien bebas untuk meneroka perasaannya,
nilai hidupnya dan sikapnya terhadap masalah yang dihadapi. Manakala
soalan tertutup hanya menghasilkan jawapan yang bersifat fakta dan
kurang perkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Klien
merasakan dia hanya menjawab soalan, tiada kebebasan dalam
meneroka perasaannya.
Biasanya, soalan terbuka digunakan dalam situasi-situasi berikut
i) memulakan sesi temubual
Contoh : apa yang hendak kita bincang hari ini?
ii) membantu klien memberi penerangan yang lebih terperinci
mengenai sesuatu
Contoh : apa yang berlaku selepas itu?
iii) membantu kaunselor mendapatkan contoh yang lebih spesifik
mengenai sesuatu perlakuan.
Contoh : Kenapa anda kata anda kecewa dengan
tindakannya?

iv) membantu klien menumpu perhatian kepada perasaan


Contoh : Bagaimana perasaan kamu sekarang ?

Lornborg (1991), mengatakan teknik penyoalan adalah sangat


bersesuaian dengan keadaan sesi awal kaunseling yang menitikberatkan
pengumpulan maklumat tentang masalah dan diri klien. Bagaimanapun,
penyoalan bukanlah satu-satunya teknik dalam sesi kaunseling. Seorang
kaunselor tidak digalakkan terlalu bergantung kepada soalan-soalan
semata-mata kerana ia mungkin akan menjadi seperti proses
penyiasatan atau interogasi yang membosankan. Penyoalan yang tidak
sistematik mengakibatkan aliran perbincangan menjadi tidak menentu.
Maka, dari itu penyoalan adalah lebih relevan dan praktikal digunakan
ketika memulakan sesi temubual atau mendapatkan maklumat lanjut
dari klien.

* Dorongan minima

Menurut Ivey (1996), dorongan minima ialah respon yang


ditunjukkan oleh kaunselor pada tahap yang paling minima bagi
menggalakkan klien bercakap. Ini mungkin dilakukan dengan cara
anggukan kepala, mempamerkan kaunselor tersebut sedang
menumpukan dan memberi sepenuh perhatian terhadap pernyataan
masalah atau perasaan oleh klien. Kaunselor juga mungkin memberikan
respon-respon seperti menyebut aha, teruskan yang menunjukkan
kaunselor ingin klien menghuraikan sesuatu dengan lebih lanjut. Contoh ;

Klien : Saya tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak nak bercakap dengan
saya. Sekarang dah hampir dua minggu. Saya pernah bertanya
kepadanya, apa masalah kami sebenarnya

Kaunselor : Ya, teruskan..

Kaunselor yang bijak memainkan peranannya seharusnya tahu


menyatakan pendapat atau cadangan pada masa yang tepat. Klien
harus diberi peluang menyatakan perasaanya tanpa celahan soalan
atau pendapat yang membantutkan luahan perasaannya. Dorongan
minima oleh kaunselor di sini memberi maksud klien masih diberi peluang
mempersepsikan masalahnya dan meneruskan pernyataan tanpa
sebarang gangguan.

* Mendengar

Setiap orang pernah berasa sedih, tertekan atau gelisah. Dalam


keadaan begini, kita perlukan seseorang untuk mendengar masalah kita.
Begitu juga murid atau orang lain. Dalam bimbingan, mendengar ialah
menerima mesej dengan teliti dan memberi respon yang tepat kepada
mesej yang disampaikan. Mendengar juga boleh dikatakan sebagai
salah satu respon kaunselor menunjukkannya berminat dengan
permasalahan klien. Tidak terdapat apa-apa gangguan sehingga klien
itu habis bercakap. Dengan mendengar kenyataan-kenyataan yang
dibuat oleh klien, kaunselor dapat memberi maklum balas tentang
fikirannya dan perasaannya.
Mendengar secara aktif membawa dua kebaikan yang utama.
Pertama, ia membekalkan lebih banyak maklumat untuk perbincangan
dan tindakan lanjut. Kedua, ia memberi kesan terapeutik. Bercakap
kepada seorang pendengan yang aktif membolehkan individu itu
meluahkan masalah-masalahnya dan ini boleh membawa kepada
pelepasan emosi. Tambahan lagi, pendengan yang aktif akan juga
menunjukkan kesan, iaitu perasaan penting sebagai seorang individu
kepada orang yang meluahkan masalah-masalahnya.

* Senyap

Kebanyakan kita tidak menyedari bahawa sebenarnya senyap


juga merupakan satu daripada kemahiran asas komunikasi. Senyap dalm
konteks kaunselor iaitu tidak memberi apa-apa komen atau soalan
sebagai respon kepada kenyataan klien, tetapi hanya mendiamkan diri
dengan membiarkan kliennya terus bercakap atau meluahkan perasaan.
Dengan ini, secara tidak langsung memberi peluang klien melihat dirinya,
perasaannya, sikap, nilai-nilai dan perbuatannya.
Berdasarkan kajian Ivey (1996), berpendapat biasanya pada
peringkat awal sesi kaunseling, klien lebih memerlukan seseorang untuk
mendengar tanpa apa-apa maklumbalas. Senyap bertujuan ;
- Membolehkan klien memeriksa apa yang difikirkannya dan apa
yang dirasakannya.
- Menyedarkan klien bahawa tanggungjawab bercakap dalam
temubual kaunseling adalah pada klien.
- Memberi ruang masa untuk membuat kesimpulan tentang implikasi
perbincangan tersebut.

Bagimanapun, senyap antara lain juga membawa maksud disebaliknya,


seperti klien enggan bekerjasama dengan kaunselor . Adakalanya juga
menunjukkan kaunselor dan klien telah sampai ke jalan buntu, dimana
kedua-duanya mencari jalan ke mana hendak dihalakan perbincangan.
Maka, disinilah kaunselor perlu bijak memainkan peranannya, samada
mencelah atau memecahkan kebuntuan tersebut. Senyap secara
dasarnya membawa banyak maksud, tetapi adafaedahnya. Ia
menunjukkan bahawa kaunselor amat mengambil berat tentang
kliennya, penerimaannya dan kesanggupan kaunselor memberi peluang
kepada klien meyaring fikirannya tanpa sebarang tekanan untuk
memberi respon.

Refleksi Emosi
Refleksi emosi juga merujuk kepada refleksi perasaan iaitu respon
kaunselor untuk menggambarkan emosi klien bagi menunjukkan empati
kaunselor. Contoh ;

Klien : Bila dapat buktikan pada makcik bukan saya yang ambil
duit simpananya, barulah saya rasa lega kerana ayah masih
mempercayai saya

Kaunselor : Jadi, sekarang kamu merasa lebih selamat dan


tenang?

Kaunselor merefleksi keadaan emosi klien pada ketika itu dan dengan itu
mengkomunikasikan penerimaannya terhadap klien. Dengan itu, klien
akan merasa dirinya difahami dan seterusnya menjadi lebih terbuka
dalam mempersepsikan masalahnya.

Refleksi Isi

Refleksi isi merupakan respon kaunselor untuk menggambarkan isi


perbualan dengan klien yang menunjukkan kefahaman kaunselor. Isi
perbincangan mungkin dibuat berdasarkan kepada beberapa sesi
pertemuan yang telah berlangsung. Tujuannya adalah untuk membuat
semakan. Disamping itu juga, memberi keyakinan kepada klien bahawa
masalahnya diberi sepenuh perhatian oleh kaunselor.
Refleksi isi biasanya dibuat dalam situasi-situasi seperti ;
- Kaunselor menstruktur permulaan sesi kaunseling dengan
mengimbas kembali perkara yang telah dibincangkan dalam
temubual yang lalu
- Klien mula membuat kenyataan yang mengelirukan dan tiada
kaitan dengan masalahnya
- Apabila hendak mengambil sesuatu tindakan akan datang,
kaunselor dan klien membuat penilaian apa yang telah dipelajari
dari perbincangan sebelumnya
- Pada peghujung sesi, kaunselor memberitahu klien apa yang
didapati dan telah dipelajari daripada sesi tersebut.

Meringkaskan perasaan

Meringkaskan perasaan boleh dikatakan sebagai persepsi awal yang


dibuat oleh kaunselor terhadap sesuatu pernyataan klien berhubung
masalah atau perasannya.
Contoh ;

Jadi, kamu marah dengan ibu bapa kamu dan kecil hati dengan
tindakannya?

Apabila kaunselor cuba meringkaskan perasaan, adakalanya klien sukar


untuk mengakui hakikat perasaannya walaupun ia benar. Maka,
kaunselor harus bijak dalam komunikasinya agar tidak bercanggah
pendapat. Tujuan meringkaskan perasaan ialah ;

- mengenalpasti dan memberi respon terhadap emosi atau


perasaan yang pernah diucap sendiri oleh klien atau yang
dipersepsikan oleh kaunselor. Ini dapat mengajak klien menyemak
semuala adakah respon itu tepat sebagaimana perasaannya.
- Menunjukkann kepada klien bahawa kaunselor benar-benar
memberi tumpuan dalam masalahnya dan berusaha
membantunya.

c) Dialog yang berakhirkan kaunselor meringkaskan perasaan

Situasi 1

Klien hadir untuk sesi temujanji kali ke 2 sepertimana yang telah


dipersetujui. Raut wajahnya kelihatan bersahaja dan tidak terlalu runsing
sepertimana pertemuan pertama pada minggu lepas.

Kaunselor : Sila duduk.

(Klien duduk, wajahnya lebih tenang walaupun nampak sugul)

Kaunselor : Anda kelihatan tenang hari ini.


Boleh kita mulakan perbincangan kita hari ini?

(Klien mengangguk)

Kaunselor : Apa yang telah berlaku sejak kita berjumpa minggu


lepas?

Klien : Mama dan papa macam biasa, sibuk dengan bisnessnya.


Kami pun jarang bertemu. Mungkin dalam 2 atau 3 kali saja
sepanjang minggu lepas. Itupun waktu breakfast.
Kaunselor : Jadi, macamana perasaan kamu sekarang ?

Klien : Entahlah, malaslah nak fikir

Kaunselor : Anda dah bosan dengan mereka..?

Klien : Saya ada hidup saya sendiri dan papa dan mama pun
ada hidup mereka sendiri

Kaunselor : Jadi, anda mengambil keputusan menjalani hidup


dengan cara anda sendiri dan biarkan mereka dengan cara
mereka?

Klien : Entahlah, kadang-kadang bila difikirkan semula, saya kesal


dengan takdir hidup saya. Saya seolah-olah tak wujud dalam
hidup mereka. Hidup saya mewah dengan apa saja saya
nak, tapi kosong..

(Klien termenung seketika dan suasana senyap seketika)

Kaunselor : Anda sedih kerana diri tidak dihargai dan tiada siapa
mengambil peduli tentang diri anda

Klien : Saya tak tahu apa yang nak dilakukan lagi. Saya acapkali
memikirkan masalah ni. Mama dan papa seolah-olah tak
faham bahawa saya cuma harapkan sedikit perhatian saja,
atau sekurang-kurangnya bertanya apa yang saya lakukan
sepanjang hari ini. Rasa macam saya jauh dari papa dan
mamadunia kami memang berbeza..

Kaunselor : Saya dapat merasakan kekecewaan yang anda alami.


Jika ada lagi apa-apa yang ingin anda luahkan.saya sedia
mendengar..

Klien : Hidup saya cuma dengan Mak Mah. Dia macam ibu
sendiri..lebih dari mamamama pun tak ambil berat
macamana yang Mak Mah buat pada saya. Mujur juga ada
Mak Mah, sekurang-kurangnya dia masih menyedari
kewujudan saya dalam rumah besar tu..

Kaunselor : Jadi, anda lebih menyayangi Mak Mah dari mama?

Klien : Kadang-kadang macam tulah. Sebab tu kalau Mak Mah


tak ada di rumah atau pulang ke kampung, saya rasa cukup
kehilangan.. Sedangkan mama dan papa yang sentiasa
outstation dan ke oversea, tak pula saya rasa kehilangan

Kaunselor : Saya boleh rasakan anda sebenarnya harapkan sesuatu


yang lebih bermakna dari mereka. Baiklah, kita ada lagi 10
minit, ada lagi yang nak anda ceritakan?

(Klien bercerita tentang kesunyian dan rutin hariannya)

(Kaunselor kemudiannya mengatur satu temujanji dengan pihak ketiga


iaitu ibu dan bapa klien bagi memberi peluang kepada mereka
menyedari bahawa ada seseorang yang sangat mengharapkan sesuatu
yang bermakna dari mereka dan seterusnya sama-sama membuat
penyelesaian terbaik kedua-dua belah pihak)

Situasi 2

Seorang remaja perempuan masuk selepas membuat sesi temujanji


dengan kaunselornya. Jelas kelihatan wajahnya murung serta kurang
bersemangat.

Kaunselor : Selamat pagi, sila masuk.


Sila duduk.
(Klien duduk dan menyelesakan diri bersemuka dengan kaunselor)

Kaunselor : Kamu nampaknya murung dan tidak


bersemangat. Ada apa-apa yang hendak kamu
bincangkan dengan saya?

(Klien diam seketika, mungkin memikirkan sesuatu untuk memulakan sesi


perbualan)

Kaunselor : Boleh ceritakan apa yang merunsingkan kamu, mungkin


saya boleh bantu.

(Klien diam dan kaunselor membiarkannya merangka fikirannya untuk


memulakan sesi temubual)

Klien : Saya sebenarnya susah hati


(Suasana senyap)

Kaunselor : Kita ada masa lebih kurang satu jam, kalau ada
apa-apa perkara yang kamu hendak berkongsi dengan
saya, silakan.

Klien : Saya baru tamat peperiksaan SPM tahun lepas, jadi


sekarang ni saya belum lagi dapat peluang melanjutkan
pelajaran ke mana-mana. Saya masih berharap ada
peluang dan surat panggilan belajar dalam masa terdekat
ni..

Kaunselor : Ya, teruskan.

Klien : Masalahnya, ayah dan mak saya tak memahami. Mereka


nak saya kerja sahaja, dah habis SPM tak payah susah-
susah lagi belajar, kerja sahaja sebab boleh dapat duit.

Kaunselor : Begitu, maksudnya kamu nak meneruskan pelajaran tapi


tak dibenarkan oleh ibu bapa kamu ?

(Klien hanya mengangguk)

Kaunselor : Baiklah, apa yang kamu fikirkan sekarang?

Klien : Memang kami susah, tapi mak dan ayah sepatutnya beri
peluang saya mengubah cara hidup kami supaya lebih
baik. Saya nak tengok mak dan ayah bersenang sikit,
tidaklah teruk bekerja tak menentu tiap hari. Saya sedih
dan buntu memikirkan antara kemahuan saya dengan
kehendak keluarga saya. Mana yang perlu saya
utamakan?

Kaunselor : Saya faham perasaan kamu.


Kamu merasakan mak dan ayah lebih mementingkan
kehendak mereka sahaja dan mengabaikan perasaan
kamu ?

(Klien mengangguk)

Klien : Kadangkala saya terfikir nak lari sahaja dari rumah, tapi
memikirkan perasaan mak dan ayah nanti, saya tak
sampai hati pula melukakan perasaan mereka yang dah
bersusah payah membesarkan saya dan bagi didikan
sampai sekarang.

Kaunselor : Kamu pernah terfikirkan begitu, tapi tak melakukannya


bermaksud kamu sangat sayangkan mereka.

Klien : Saya tak tahu nak buat keputusan.

(Kaunselor membantu klien mencari jalan penyelesaian bagi kekeliruan


fikiran yang sedang dihadapinya)

(Pertemuan berikutnya diaturkan pada mingu berikutnya..)


RUMUSAN

Setiap individu mempunyai personality yang berbeza-beza. Ada yang


gemar menceritakan masalah mereka dan ada pula yang sebaliknya.
Jenis masalah yang mereka alami juga berbeza. Ada yang mengalami
masalah serius yang tidak mudah dikongsi. Oleh yang demikian,
seseorang kaunselor hendaklah mempunyai satu rumpun kemahiran
bimbingan yang luas. Ini akan membolehkannya bertindak dengan lebih
berkesan lagi kerana dengan adanya pelbagai kemahiran bimbingan,
kaunselor itu berkebolehan untuk meneroka serta membantu klien
memilih strategi penyelesaian yang sesuai.
RUJUKAN

1. Eee Ah (1997). Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (Edisi


Kedua). Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd., Shah Alam.
2. Rogers, C.R., On Becoming a Person, Houghton Mifflin Company,
Boston, 1961.
3. Open University Malaysia, Modul Bimbingan dan Kaunseling (2004)
OUM Sdn. Bhd., Selangor.
4. http ://www.myschoolnet.edu.my
5. http//www.oum.edu.my