Anda di halaman 1dari 10

SULIT

Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

BAHAGIAN A: JAWAB SEMUA SOALAN


1. Senaraikan 5 langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan ketika mengendalikan
pemateri (soldering iron).
a.
b.
c.
d.
e.
( 5 Markah )
2. Berikan 5 alatan atau ubatan yang terdapat di dalam peti kotak kecemasan.
a. .
b. .
c. ..
d. .
e. .
( 5 Markah )
3. Senaraikan 5 bahagian yang terdapat pada pena ujian.
a. .
b. .
c. ..
d. .
e. .
( 5 Markah )

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

4.

merah

oren
ungu

emas

Gambarajah 1

Gambarajah 1 menunjukkan warna-warna jalur yang terdapat pada satu perintang.


Berdasarkan pengalaman anda di dalam bengkel, nyatakan nilai perintang tersebut.
(Tunjukkan pengiraan anda pada ruang di bawah)
( 5 markah )

Nilai perintang = .

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

5. Anda telah mempelajari beberapa komponen asas elektrik. Berdasarkan pengalaman anda,
lakarkan simbol dan nyatakan fungsi bagi komponen berikut:
(Markah 5)
BIL

Nama Komponen

1.

Pemuat(Kapasitor)

2.

Transistor

3.

Fius

4.

Geganti

5.

LED

Simbol
Skematik

Fungsi komponen

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

6.

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

7. Lakarkan sambungan pendawaian bagi kord bekalan kuasa di bawah.

( 5 markah)

8. Berdasarkan dari perbincangan kelas teori, di sektor industri atau alatan elektrik apakah yang
menggunakan injap solenoid sebagai komponen kawalan?
a. .
b. .
c. ..
d. .
e. .
( 5 Markah )

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

9. Anda diberi litar bergambar seperti rajah di bawah. Tukarkan litar tersebut kepada litar
skematik di dalam ruangan kosong yang disediakan.

Ruangan jawapan:

( 5 Markah )

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

10. Bina litar pendawaian lampu di dalam ruangan yang disediakan seperti arahan di bawah:
ARAHAN: Satu suis kawal satu lampu.

( 5 Markah)

Ruangan jawapan:

Eo
No
Lo

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

BAHAGIAN B
Arahan: Jawab semua soalan
1. Zamziela ingin membantu ibunya memasak pizza segera menggunakan Ketuhar Gelombang
Mikro (microwave). Terangkan kaedah Zamziela mengendalikan microwave untuk mamasak
menu tersebut. Jawapan dalam bentuk poin sahaja.

( 10 markah)

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

2. Senaraikan bahagian utama pada ketuhar gelombang mikro (microwave) dan terangkan fungsi
setiap bahagian dengan baik.

( 10 Markah )

SULIT
Peperiksaan Akhir Tahun 2016 MPED Tingkatan 4, SMKPP

BAHAGIAN C
1. Lukis dan lakarkan penyambungan bagi kotak fius agihan (KFA) di dalam ruangan di bawah.
Pastikan komponen Main Switch, ELCB, MCB dan busbar ada di dalam kotak tersebut.
( 10 markah)
RUANGAN JAWAPAN:

10

Anda mungkin juga menyukai