Anda di halaman 1dari 13

BAHAGIAN A: JAWAB SEMUA SOALAN

1. Nyatakan kegunaan peralatan pengujian berikut:


Pena ujian

(Skor : 5)

i.
ii.

Meter Pelbagai

i.
ii.

Penguji Tebatan

i.

merah

oren
ungu

emas

Gambarajah 4

2. Gambarajah 4 menunjukkan warna-warna jalur yang terdapat pada satu perintang.


Berdasarkan pengalaman anda di dalam bengkel, nyatakan nilai perintang tersebut.
(Tunjukkan pengiraan anda pada ruang di bawah)
(Skor : 5)

Nilai perintang = .
1

3. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
pada ruangan jawapan yang disediakan berkaitan dengan segala pengalaman anda
di dalam bengkel MPED.
(Skor : 5)

BIL

PERNYATAAN

1.

Ketika menguji voltan arus terus pada soket alur keluar, anda perlu
melaraskan julat meter pelbagai pada ACV.

2.

Untuk membuang penebat pada wayar teras tiga, gigi boleh


digunakan untuk meringkaskan kerja membuang penebat tersebut.

3.

Untuk memastikan penebatan yang baik dan tiada tenaga elektrik


yang telah mengalir keluar ke badan peralatan elektrik domestik, kita
boleh mengesannya dengan menggunakan penguji tebatan.

4.

Bagi memudahkan kerja-kerja pendawaian, wayar yang telah luka


dan mempunyai teras yang terdedah, kita boleh membalutnya dengan
pembalut atau cellotape.

5.

Tangan anda hendaklah kering sebelum mengendalikan sebarang


peralatan elektrik.

JAWAPAN

Gambarajah 2

4. Anda pernah menguji komponen dalam Gambarajah 2 di atas. Berdasarkan pengalaman anda di
dalam bengkel, tandakan pada kotak yang berkaitan bagi gambarajah yang menunjukkan bahawa
komponen tersebut dalam keadaan baik.
(Skor : 5)

DCV

ACV

DCmA

DCV

DCmA

ACV

DCmA

ACV

DCmA

DCV

DCV

DCV

ACV

DCmA

ACV

DCV

DCmA

ACV

5.

Anda telah mempelajari beberapa komponen asas elektrik. Berdasarkan pengalaman anda,

lakarkan kedudukan jarum meter pelbagai bagi keadaan-keadaan berikut:


(Skor : 5)
BIL

NAMA
KOMPONEN

JULAT METER
PELBAGAI

KEADAAN
KOMPONEN

1.

Pemuat

Terpintas

DCV

2.

DCmA
Kapasitor

DCV

ACV

DCmA
Terbuka

3.

Fius

Baik

4.

Fius

Rosak

5.

Gegelung

Ada
keterusan

KEDUDUKAN JARUM
METER PELBAGAI

ACV

6.

7.

8.

Berikut adalah maklumat rujukan tentang kod warna perintang. Berikan nilai ohm pada kod
warna perintang yang diberikan di bawah: (pengiraan tidak perlu ditunjukkan)

Kod warna : Hitam, Perang, Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Kelabu, Puti
Toleransi : Emas, Perak, Tiada Warna

(i)

(ii)

Merah

Hitam Kuning Emas

Perang Merah Biru

Perak

(iii)
Merah

Hitam Kelabu Emas

(iv)
Perang Putih

Hijau

Perak

(v)
Merah

Kuning Jingga

Tiada warna

[ skor : 5 ]

9.

Skor: 3

BAHAGIAN B
10.

(5 markah)

11.

10

BAHAGIAN C
12. Anda telah mempelajari kaedah mengendalikan seterika elektrik ketika berada di kelas
amali yang lepas. Senaraikan langkah-langkah mengendalikan seterika tersebut. (10 Markah)

........................
11

13. Anda diminta untuk membuat pengujian keterusan pada elemen pemanas ketuhar elektrik.
Senaraikan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil sebelum, semasa dan selepas
pengujian dilakukan. (10 Markah)

........................
12

14. Lukiskan litar pendawaian satu suis mengawal DUA lampu. Gunakan warna yang berlaina
untuk membezakan jenis wayar. (10 Markah)

LAMPU 1

LAMPU 2

SUIS

13

Anda mungkin juga menyukai