Anda di halaman 1dari 2

RUJUKAN

1. Miftakhul Huda, Erna Hastuti . Jurnal Neutrino Vol. 4, 2 April 2012.


"Pengaruh Temperatur Pembakaran Dan Penambahan Abu Terhadap
Kualitas Batu Bata". Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Maliki Malang.
2. Salmah. 2004. Proses Nitrifikasi dan Denitrifikasi Dalam
Pengolahan Limbah. Fakulti Teknik. Program Studi Teknik Kimia.
Universitas Sumatera Utara.
3. Ibstock Brick Limited. November 2000. "Ibstock Brick : Guide To
Good Practice". www.ibstock.co.uk. Diambil pada tarikh 27 julai
2013 (Sabtu), jam 8.45 malam.
4. Ike Mardiyati, Harjana. 10 April 2010. "Optimasi Suhu Pembakaran
Batubata Merah Dengan Penambahan Limbah Batubara Untuk
Meningkatkan Kualiti Batubata Merah". Jurusan Fisika FMIPA
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Aji, Setyo.B Dan Anjar. 2009. The Role Of A Coal Gasification Fly
Ash As Clay Addive In Building Ceramic. Journal Of The European
Ceramic Sosiety 26 (2006) 3783-3787.
6. Lim Fang Yee & Md. Pauzi Abdullah. The Malaysian Journal of
Analytical Sciences Vol. 12 No. 1 (2008). "HUBUNGAN
PERMINTAAN KLORIN DENGAN KUALITI AIR MENTAH".
Pusat Pengajian Sains Kimia & Teknologi Makanan, Fakulti Sains &
Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor.
7. Rahmatunnisa Binti Sufian Suri. Januari 2009. Komposit Poliester
Tak Tepu Sekam Padi : Kesan Pencuacaan Terhadap Sifa Mekanikal
Komposit. Ijazah Sarjana Sains.
8. Muhammad Ubaidillah Bin Mohd Noor, Muhammad Amirul Haqim
Bin Ishak, dan Muhammad Azizul Bin Aziz. Disember 2011. Kajian
Penggunaan Enap Cemar Di Dalam Penghasilan Bata Bakar Dan

Sekam Padi Sebagai Bahan Tambah. Diploma Kejuruteraan Awam.


Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah.
9. Muhamad Shakir Bin Zulkafli. Jun 2012. Kajian Kesan Penggunaan
Enapcemar Loji Olahan Air Sungai Johor Ke Atas Prestasi Mortar.
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam. Fakulti Kejuruteraan
Awam. University Teknologi Malaysia.
10. Title : The Encyclopedia of Wood. 1989. Edition: REVISED 3RD
EDITION. Publisher: Sterling Publishing Co., Inc., New York, NY,
U.S.A.
11. British Standard. December 1995. BS 3921 : 1985 - Specification
For Clay Bricks. BSI Publications. 389 Chiswick High Road.
London.