Anda di halaman 1dari 2

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL
2.1

TAJUK

HALAMAN

Saiz Koordinat Dan Saiz Kerja Mengikut Piawai

BS 3921 : 1985
2.2

Pengelasan Bata Mengikut Kekuatan Mampatan Dan

26

Kadar Resapan Air.


3.1

Nisbah Bancuhan Bata.

30

3.2

Saiz Acuan

33

4.1

Nisbah Bancuhan Bata Dalam Peratus.

44

4.2

Nisbah Bancuhan Bata Dalam Kilogram.

44

4.3

Pengurangan Berat Sampel Kawalan.

4.4
4.5

Pengurangan Berat Bata Sampel A.


Pengurangan Berat Bata Sampel B.

46
46

4.6

Pengurangan Berat Bata Sampel C

47

4.7

Pengurangan Berat Bata Sampel D

48

4.8

Pengurangan isipadu bata ( bata Kawalan )

50

4.9

Pengurangan isipadu bata ( Sampel A )

51

4.10

Pengurangan isipadu bata ( sampel b )

52

4.11

Pengurangan isipadu bata ( sampel c )

53

4.12

Pengurangan isipadu bata ( sampel d )

54

4.13

Analisis kadar resapan air terhadap bata

56

4.14

Kekuatan mampatan bata.

58

5.1

Purata kekuatan mampatan bata.

62

5.2

Purata resapan air bagi bata.

64

5.3

BS 3921 klasifikasi bata oleh kekuatan mampatan dan

65

resapan air.

47