Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMAN 1 Probolinggo

Semester

:1

Mata Pelajaran

: Matematika-Wajib

Materi Pokok

: Trigonometri

Waktu

: 2 45 menit

Pertemuan ke

:5

A. Relasi Sudut dan (90o ) di Kuadran I


Perhatikan gambar
1.Jika pada sudut
sin =

y
r

dan tan =

cos =

x
r

y
x

2.Jika pada sudut 900


Sin (900 ) =....
Cos (900 ) =....
Tan (900 ) =....

B. Relasi Sudut dan (180o ) di


Kuadran II
Perhatikan Gambar
1. jika pada sudut

sin =

y
r

tan =

y
x

cos =

x
r

dan

2.Jika pada sudut 900


Sin (1800 ) = ....
Cos (1800 ) = ....
Tan (1800 ) = ....
Perbandingan Trigonometri Sudut Berelasi

C. Relasi Sudut dan (180o + ) di Kuadran III


1. Jika pada sudut
sin =

y
r

tan =

y
x

x
r

cos =

dan

2.Jika pada sudut 1800 +


Sin (1800 + ) = ....
Cos (1800 + ) = ....
Tan (1800 + ) = ....
D.Relasi Sudut dan atau (360o - ) di Kuadran IV
1. Jika pada sudut

sin =

y
r

tan =

y
x

cos =

x
r

dan

2.Jika pada sudut 3600 +


Sin (3600 + ) = ....
Cos (3600 + ) = ....
Tan (3600 + ) = ....

Perbandingan Trigonometri Sudut Berelasi