Anda di halaman 1dari 3

2

BAHAGIAN A

[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1 Tandakan () bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan () bagi yang salah

pada petak yang disediakan.

Langkah Keselamatan

Tingkap hendaklah sentiasa ditutup sewaktu melakukan kerja amali di bengkel

Setiap kemalangan hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas

Pastikan kerusi dan peralatan disusun kemas selepas digunakan

[3 markah]

2 Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Fatin.

Fatin ingin menghasilkan satu projek menyimpan alatan jahitan

Berdasarkan penyataan berikut, nyatakan tiga kaedah bagi mengumpul maklumat

dan data untuk penghasilan projek itu.

i.

ii.

iii.

[3 markah]

kaedah bagi mengumpul maklumat dan data untuk penghasilan projek itu. i. ii. iii. [3 markah] KHB
kaedah bagi mengumpul maklumat dan data untuk penghasilan projek itu. i. ii. iii. [3 markah] KHB

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)

3

4

3

Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis nama bahan yang betul berdasarkan sifat

bahan yang diberi. Sifat Bahan Nama Bahan i. Mempunyai sifat kalis api ii. Mudah dibentuk
bahan yang diberi.
Sifat Bahan
Nama Bahan
i. Mempunyai sifat kalis api
ii. Mudah dibentuk
i. Mempunyai pelbagai warna yang menarik
ii. Mudah dikerjakan dan dibentuk
i. Ringan
ii. Tidak mudah meleding
[3 markah]
Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dibengkel sekolah.
A
B
C

Rajah 1

Padankan alatan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.

Nama alatan

Nama alatan

Playar gabung

Pemotong sisi

Pemotong sisi

Playar muncung tirus

Playar muncung tirus

[3 markah]

Nama alatan Playar gabung Pemotong sisi Playar muncung tirus [3 markah] KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)
Nama alatan Playar gabung Pemotong sisi Playar muncung tirus [3 markah] KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)

4

5 Penyataan berikut adalah tentang satu komponen elektronik.

Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi

Dilabelkan dengan nilai impedans

Elakkan dari terjatuh agar tidak rosak

Berdasarkan penyataan itu,

(a) Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan simbol komponen itu.

A , B atau C bagi menentukan simbol komponen itu.   A B C (b) Berdasarkan
A , B atau C bagi menentukan simbol komponen itu.   A B C (b) Berdasarkan
A , B atau C bagi menentukan simbol komponen itu.   A B C (b) Berdasarkan
 

A

B

C

(b)

Berdasarkan jawapan di (a), nyatakan:

(i)

Nama komponen itu.

(ii)

Peralatan yang menggunakan komponen itu.

 
 

[3 markah]

itu. (ii) Peralatan yang menggunakan komponen itu.     [3 markah] KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)
itu. (ii) Peralatan yang menggunakan komponen itu.     [3 markah] KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (76)