Anda di halaman 1dari 2

Kuiz Pendidikan Moral Sempena Sambutan Maulidurrasul

1. Tuliskan dua nilai yang bermula dengan huruf B?


#____________________
#____________________
2. Seorang murid yang cermerlang dalam pelajaran , mempunyai nilai
_____________ dalam diri mereka.
3. Raju dan Lee Wei menjumpai wang yang bernilai RM 200 dalam perjalanan
ke pusat tuisyen. Tanpa berfikir panjang, mereka membahagikan wang
tersebut sama rata. Tuliskan dua nilai yang sepatutnya ada pada diri mereka.
#___________________
*______________________
4. Setiap tahuan pada bulan Ogos dan September
Upin, Jarjitdan Mei Mei
akan memasang bendera Malaysia bagi memperingati hari kermerdekaan
dan Hari Malaysia. Nilai apakah Yang di miliki oleh mereka bertiga?
*_____________________
5. Yusof di _______________kan Untuk menyimpan wang yang dikutip oleh Cikgu
Umi dari ahli-ahli kelab kebudayaan.
6. Siva mengucapkan terima kasih kepada Lee Lui kerana membantunya
membersihkan kesan cat yang di simpah olehpenjeayah malam semalam.
Nyatakan nilai yang di tunjukkan oleh Siva?
_______________________
7. Nyatakan nilai- nilai murni bagi ayat-ayat dibawah
-

Pemuda itu terjun ke dalam sungai untuk menyelamat budak yang


terjatuh ke dalam sungai itu.__________________

Bila Joshua berbasikal ke sekolah, dia mengelakkan lorong-lorong kecil


yang sunyi. __________________.

Fatimah sentiasa mengamalkan makan makanan yang berkhasiat and


seimbang. ______________

8. Kebersihan fizikal bermaksud kebersihan dan kekemasan ________.


a. Mental
b. Kelas
c. Padang d. Diri

9.

Berikut merupakan kebaikan amalan jujur dalam kehidupan kecuali


a. Dipercayai oleh rakan dan masyarakat sekeliling

b.
c.
d.

Dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah


Dapat membantu orang tua dengan ikhlas
Dipandang mulia oleh masyarakat

10. Antara berikut, yang manakah kebaikan mengekalkan perpaduan kaum?


I.
II.
III.
IV.
a.
b.
c.
d.

Masyarakat mementingkan diri masing-masing


Dapat hidup aman dan damai
Mengelakkan ancaman luar
Keharmonian negara
I,II dan III
II,III dan IV
I,II dan IV
I,II,III dan IV

11.Senaraikan lima nilai yang bermula dengan huruf K


*_________________________
*_________________________
*_________________________
*_________________________
*_________________________
12.Nyatakan 4 agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia
*_________________________
*_________________________
*_________________________
*_________________________