Anda di halaman 1dari 6

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah:

SK JUARA

Kod Sekolah: PBA0006

1.

Nama Guru

SITI NURSYIFAA BINTI OSMAN

2.

Judul

PRAKTIKAL SOLAT SEMPURNA

3. Bidang: AGAMA

4.

Tarikh Pembentangan

30 OGOS 2016

5. Masa: 2.00 PM

6.

Tempat Pembentangan

7.

SINOPSIS

MAKMAL KOMPUTER SK JUARA

Buku ini adalah ringkasan dan tambahan kepada buku Solat Nabi Menurut Mazhab Syafie. Buku
ini lebih ringkas dan disusun mengikut tertib; sebelum dan ketika solat, satu persatu atau langkah
demi langkah untuk lebih memudahkan pembaca memahami praktikal solat dengan sempurna
dari mula sebelum menunaikan solat sehingga selesai. Semua cara pergerakan dan bacaan
dalam solat di dalam buku ini, bermula daripada mula sehingga selesai solat adalah berpandukan
hadis dan pendapat para ulama muktabar dalam mazhab Syafie.
8.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


Cara solat mahab Syafie (juga mazhab tiga yang lain ) adalah mengikut cara solat Nabi s.a.w.
cara solat inilah yang dan sedang diajar, malah menjadi sukatan pelajaran di sekolah rendah dan
menengah (KAFA dan PAFA) di seluruh Malaysia, di pondok-pondok dan institusi pengajian,
malah ia diajar dan dikupas dalam majlis-majlis ilmu di seluruh dunia yang bermazhab Syafie.
Buku ini telah memberi pengetahuan baru kepada saya tentang amalan-amalan sunat lain yang
boleh dilakukan sebelum, semasa dan selepas solat.

9.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Buku ini sangat sesuai dibaca dan menjadi rujukan buat guru yang mengajar subjek Pendidikan
Islam seperti saya. Buku ini dapat memperbaiki solat saya serta menjadi panduan untuk saya
mengajar di dalam kelas.
Murid-murid perlu diterapkan cara solat yang sempurna sejak di bangku sekolah rendah lagi.

Mereka juga boleh diajar amalan-amalan sunat yang boleh diamalkan dalam solat agar mereka
dapat menjadikan ia amalan sehingga mereka dewasa kelak.

Disediakan oleh,

.....................................
( SITI NURSYIFAA OSMAN )

Disahkan oleh,

........................................................

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah:

SK JUARA

Kod Sekolah: PBA0006

1.

Nama Guru

SITI NURSYIFAA BINTI OSMAN

2.

Judul

BUSTANUL ARIFIN

3. Bidang: AGAMA

4.

Tarikh Pembentangan

1 SEPTEMBER 2016

5. Masa: 2.00 PM

6.

Tempat Pembentangan

MAKMAL KOMPUTER SK JUARA

7.

SINOPSIS
Kitab Bustanul Arifin ini ialah di antara kitab karangan al-Imam al-Alim al-Allamah Syaikhul Islam
Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu taala atau yang lebih masyhur
dengan sebutan al-Imam an-Nawawi sahaja. Beliau dilahirkan pada tahun 631H dan meninggal
dunia pada tahun 676H di Nawa, Hauran, Syria.
Beliau mengetengahkan lebih daripada 50 ungkapan para ulama yang indah-indah yang
merupakan kata-kata mutiara yang sangat mahal harganya. Di mana ungkapan-ungkapan tersebut
adalah lahir daripada pengalaman mereka dalam mujahadah dan usaha yang berterusan untuk
menjadi seorang insan yang benar-benar hidup di dunia ini sebagai hamba Allah taala.
Selepas itu, beliau membicarakan dengan panjang lebar perihal karamah wali-wali dan mawahibmawahib (keistimewaan) mereka dan segala permasalahan yang berkaitan dengan karamah,
kemudian diikuti pula dengan menyebutkan beberapa contoh daripada karamat mereka yang telah
berlaku.

8.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


Kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala ini telah mendapat perhatian dan
sambutan dari kalangan para ulama, kerana kandungannya sesuai dengan namanya, iaitu
Bustanul Arifin yang bermakna Taman Orang-Orang Yang Arif Dengan Allah Taala. Ia sangat
banyak mengandungi nasihat dan pelajaran yang berharga, terutama bagi mereka yang berusaha
menuju ke marifatullah yang sebenar.
Apa yang penulis harapkan adalah semoga terjemahan ini dapat memudahkan para sahabat kita
dalam mengambil faedah daripada kandungannya yang sangat berharga itu untuk menerangi jalan

yang mereka tempuh ke arah marifatullah, yang sangat memerlkan kepada ilmu, mujahadah dan
kesabaran. Semoga Allah memberi pahala kepada penterjemahnya.

9.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Kitab ini terdapat pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti yang
disebutkan iaitu jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Sebagai seorang guru,
amat penting untuk kita mempunyai akhlak yang mulia agar dapat menjadi contoh kepada murid.
Hal ini kerana di samping mengajar, kita perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid-murid.
Selain itu, sebagai seorang guru, saya perlu membetulkan niat dan ikhlas dalam menyampaikan
ilmu kepada murid untuk mendapat keberkatan hidup.

Disediakan oleh,

.....................................
( SITI NURSYIFAA BINTI OSMAN )

Disahkan oleh,

........................................................

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah:

SK JUARA

Kod Sekolah: PBA0006

1.

Nama Guru

SITI NURSYIFAA BINTI OSMAN

2.

Judul

DI BAWAH CAHAYA AL-QURAN


SEPANJANG ZAMAN

3. Bidang: AGAMA

4.

Tarikh Pembentangan

1 SEPTEMBER 2016

5. Masa: 2.00 PM

6.

Tempat Pembentangan

MAKMAL KOMPUTER SK JUARA

7.

SINOPSIS
Buku ini mendedahkan tentang al-Quran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan sama ada
seseorang itu sebagai indidvidu, ahli masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Al-Quran
menjadi panduan bagi semua manusia. Sesiapa yang mengikut petunjuknya, maka akan
sejahtera dan bahagia. Orang yang enggan menjadikannya sebagai panduan dalam
kehidupannya sudah pasti akan binasa. Al-Quran yang lengkap dan sempurna, apabila ia
dijadikan pedoman dan cara hidup sebenar secara menyeluruh nescaya akan membawa

8.

kebahagiaan dunia dan akhirat..


Nilai Pengetahuan / Pengajaran
Al-Quran adalah kalamullah yang mempunyai nilai mukjiat yang tinggi. Ia diturunkan oleh Allah
taala kepada hamba dan Rasulnya Nabi Muhammad s.a.w. menerusi Malaikat Jibril. Seterusnya
diriwayatkan oleh para sahabat kepada Tabiin sehinggalah sampai kepada kita dengan riwayat
yang mutawatir. Membacanya adalah merupakan sebaik-baik ibadah dan tidak akan tertolak akan
kebenarannya.
Al-Quran menjadi panduan hidup bagi semua manusia. Sesiapa yang mengikut petunjuknya,
maka akan sejahtera dan bahagia. Orang yang enggan menjadikannya sebagai panduan di
dalam kehidupannya sudah pasti akan binasa.
Sebagai seorang Islam yang baik, sudah sewajarnya meyakini al-Quran sebagai satu cara hidup
yang terbaik dan boleh menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Oleh itu, buku yang berada di tangan pembaca kali ini dapat membantu kita memahami betapa
pentingnya al-Quran sebagai satu perundangan hidup kita di dunia ini supaya hidup kita

mendapat rahmat di sisi Allah Taala.

9.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Kebenaran al-Quran dan kemurnian serta keasliannya semakin hari semakin terbukti tentang
kemukjizatannya. Sesungguhnya hal ini telah pun dijamin oleh Allah taala dan ditegaskan dalam
al-Quran. sebagai seorang guru, saya boleh menjadikan buku ini sebagai panduan untuk saya
menyampaikan ilmu di dalam kelas. Selain itu, ia juga dapat menjadi rujukan buat diri saya untuk
menjadi guru yang ikhlas, amanah, bertanggungjawab dalam menyampaikan dakwah dan juga
dalam melaksanakan kerja secara individu ataupun berkumpulan.

Disediakan oleh,

.....................................
( SITI NURSYIFAA BINTI OSMAN )

Disahkan oleh,

........................................................